Перейти к верхней панели
Главная/Александр Николаевич ХВОСТИЧЕНКО

About Александр Николаевич ХВОСТИЧЕНКО

Этот автор еще не заполнил сведения о себе.
So far Александр Николаевич ХВОСТИЧЕНКО has created 62 blog entries.

«Влияние психоаналитического направления в образовании…»

By |2020-08-04T19:50:18+02:004 августа, 2020|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|

ВПЛИВ ПСИХОАНАЛІТИЧНОГО НАПРЯМКУ В ОСВІТІ НА РОЗВИТОК ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ Г. Груць к. пед. н., доцент, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Сучасний етап розвитку психоаналізу характеризується суттєвими змінами у його теоретичній платформі. Фахівці, зокрема, зазначають, що останнім часом психоаналітична наука характеризується трьома головними досягненнями: егопсихологією Х. Гартмана, теорією об’єктних відносин Отто Кернберга [...]

«Проблемы развития украинской национальной школы…»

By |2020-08-03T20:42:55+02:003 августа, 2020|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ В ПЕРІОД КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТ. О. М. Кін доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Період к. XIX — початку XX століття характеризувався підйомом громадського інтересу до вітчизняної літератури і науки в Україні. Зросла кількість науково-дослідних організацій, [...]

«Пути формирования духовно-интеллектуальных ценностей взрослых»

By |2020-07-29T20:17:43+02:0029 июля, 2020|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДОРОСЛИХ А. В. Боярська-Хоменко к. пед. н., доцент кафедри історії і порівняльної педагогіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди В умовах сучасного розвитку української держави ми часто відзначаємо пробудження цікавості суспільства до проблем морально-інтелектуального виховання дітей, до розвитку їх культурної обізнаності та становлення як громадян. Нині дитяча особистість [...]

«Эволюция и специфика взаимодействия духовного и интеллектуального развития…»

By |2020-07-28T19:23:47+02:0028 июля, 2020|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|

ЕВОЛЮЦІЯ ТА СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОДІЇ ДУХОВНОГО ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В ПРОЦЕСІ НАУКОВОГО ТА НАВЧАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ В ЧАСИ АНТИЧНОСТІ ТА РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ О. В. Юрченко Викладач ХНПУ імені Г. С. Сковороди Учення про людину, її духовно-інтелектуальні якості, їх зв’язок із процесом розвитку пізнання є одними з ключових питань багатьох гуманітарних наук. Протягом усієї історії людства до [...]

«Основные проблемы формирования методологии интеллектуального обучения на основах духовности…»

By |2020-07-27T20:10:58+02:0027 июля, 2020|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ НА ОСНОВАХ ДУХОВНОСТІ ТА МОРАЛЬНОСТІ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ ЗНАНЬ ТА ІНФОРМАЦІЇ О. В. Немцов к. е. н., проф., академік Міжнародної кадрової академії, президент НДО «Міжнародна академія з наукових фундаментальних та прикладних досліджень та розробок» Основою будь-якого теоретичного та методологічного забезпечення є найвища форма наукового знання — теорія. Окрім [...]

«Педагогика досуга — духовность, интеллект, стратегия»

By |2020-07-21T22:48:40+02:0021 июля, 2020|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|

ПЕДАГОГІКА ДОЗВІЛЛЯ — ДУХОВНІСТЬ, ІНТЕЛЕКТ, СТРАТЕГІЯ А. О. Денисенко к. пед. н., доцент, доцент кафедри історії педагогіки і порівняльної педагогіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди Освіта — запорука майбутнього країни; це банк збереження культури народу, національних цінностей (історії, традицій); це важіль примноження інтелектуального потенціалу держави (освіченості громадян, професійної майстерності майбутніх фахівців), [...]

«Особенности морально-духовного воспитания студенческой молодежи…»

By |2020-07-20T20:41:54+02:0020 июля, 2020|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|

ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНО-ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ ЧАСУ С. І. Ткачов д. пед. н., професор, професор кафедри педагогіки та психології Харківської державної академії фізичної культури Н. О. Ткачова д. пед. н., професор, професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди А. С. Ткачов д. [...]

«Интернационализация высшего педагогического образования в Украине»

By |2020-07-17T19:48:06+02:0017 июля, 2020|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (на прикладі Вінницького державного педагогічного університету) Н. І. Лазаренко к. пед. н., професор, ректор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Роль університетів у генерації, розповсюдженні та використанні знань за останні десятиліття посилилася в усьому світі. Університети стають не лише виробниками нових знань, а й активними учасниками їх [...]

«Університетська людиномірна освіта як…»

By |2020-07-16T18:36:15+02:0016 июля, 2020|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|

УНІВЕРСИТЕТСЬКА ЛЮДИНОМІРНА ОСВІТА ЯК ГОЛОВНА ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-НООСФЕРО-СТАЛОГО ГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ ЯК СТРАТЕГІЇ ВИЖИВАННЯ ЛЮДСТВА О. Г. Задорожна к. е. н., доцент, член-кореспондент Академії економічних наук України О. В. Хомин, к. е. н. Освіта, що впливає на душу, волю і характер людини, повинна бути завжди і в першу чергу орієнтована на людину. Це відноситься й [...]

«Духовно-людиномірна університетська освіта…»

By |2020-07-15T21:08:33+02:0015 июля, 2020|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|

ДУХОВНО-ЛЮДИНОМІРНА УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА ЯК ПІДСТАВА ОСМИСЛЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ІМПЕРАТИВУ ВИЖИВАННЯ ЛЮДСТВА В УМОВАХ НАСАЖДЕНИЯ СЬОМОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УКЛАДУ Г. В. Задорожний д. е. н., професор, академік Академії економічних наук України, академік Академії філософії господарства, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Науковий світогляд і якісно і кількісно втратив той основний масштаб, яким визначаються всі інші [...]

Go to Top