Skip to toolbar
Home/Научные статьи
Научные статьи2019-01-04T21:55:40+02:00

Последние публикации

«Образ учителя как духовно-интеллектуального наставника…»

ОБРАЗ УЧИТЕЛЯ ЯК ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО НАСТАВНИКА МОЛОДІ  З ПОЗИЦІЇ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ Л. С. Рибалко д. пед. н., професор, професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи, Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди С. [...]

“Education — to whom and why?”

ОСВІТА — КОМУ І НАВІЩО? Л. М. Трусей, А. О. Мироненко Викладачі Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Навчати народ — значить робити його кращим; просвіщати — значить підвищувати його моральність; опанувати [...]

“Валеологические основы духовного развития личности”

ВАЛЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ Ю. Д. Бойчук д. пед. н., професор, проректор з наукової роботи Харківського національного педагогічного університетуімені Г. С. Сковороди Н. В. Науменко к. пед. н., викладач кафедри педагогіки та психології [...]

“Переориентация общественного сознания…”

ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ З БОРОТЬБИ НА ЄДНІСТЬ С. М. Олексюк Магістр за спеціальністю «Управління інноваційною діяльністю» Эксперт консультант Консалтинговой фірми «Результат» Переориентация общественного сознания с борьбы на единство Можете ли вы себе представить, что [...]

“Spirituality As A Human Self-Perfection Process”

УДК 130.3 SPIRITUALITY AS A HUMAN SELF-PERFECTION PROCESS L. Trusei The article considers the problem of interpretation of the concept of "spirituality" in a philosophical sense. The well-known definitions of spirituality in the scientific [...]

“Духовная эволюция человека…”

ДУХОВНА ЕВОЛЮЦІЯ ЛЮДИНИ ЯК НАПРЯМ ЗБЕРЕЖЕННЯ І РОЗВИТКУ ЛЮДСТВАЮ. Д. Бойчукд. пед. н., професор, проректор з наукової роботиХарківського національного педагогічного університету імені Г. С. СковородиМ. С. Гончаренкод. б. н., професор, професор кафедри «Валеології» філософського факультетуХарківського [...]

Load More Posts

В печати

Текущие исследования

Созидая будущее

Если Вы заинтересованы в дальнейшем развитии этих исследований, свяжитесь с нами

Наши контакты

Hits: 52