Skip to toolbar
Home/News/

May 2020

«Образ учителя как духовно-интеллектуального наставника…»

By |2020-05-28T21:19:43+02:00May 28th, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

ОБРАЗ УЧИТЕЛЯ ЯК ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО НАСТАВНИКА МОЛОДІ  З ПОЗИЦІЇ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ Л. С. Рибалко д. пед. н., професор, професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи, Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди С. Т. Золотухіна д. пед. н., професор, завідувач кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи, Харківський національний педагогічний університет імені Г. [...]

“Education — to whom and why?”

By |2020-05-27T10:19:09+02:00May 27th, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

ОСВІТА — КОМУ І НАВІЩО? Л. М. Трусей, А. О. Мироненко Викладачі Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Навчати народ — значить робити його кращим; просвіщати — значить підвищувати його моральність; опанувати грамоту — значить оволодіти культурою. (В. Гюго) Освіта — це основа суспільного прогресу, який цілком залежить від її якості, а [...]

“Валеологические основы духовного развития личности”

By |2020-05-25T20:28:03+02:00May 25th, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

ВАЛЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ Ю. Д. Бойчук д. пед. н., професор, проректор з наукової роботи Харківського національного педагогічного університетуімені Г. С. Сковороди Н. В. Науменко к. пед. н., викладач кафедри педагогіки та психології Національного фармацевтичного університету (м. Харків) Здоров’я в сучасномусуспільстві розглядається як глобальна проблема, яка на рівні соціуму визначає його можливості щодо [...]

“Переориентация общественного сознания…”

By |2020-05-27T14:00:56+02:00May 24th, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ З БОРОТЬБИ НА ЄДНІСТЬ С. М. Олексюк Магістр за спеціальністю «Управління інноваційною діяльністю» Эксперт консультант Консалтинговой фірми «Результат» Переориентация общественного сознания с борьбы на единство Можете ли вы себе представить, что человек является магнитом с положительно и отрицательно заряженными частицами. Частицы существуют в одном носителе, хотя являются противоположностями и при этом [...]

“Spirituality As A Human Self-Perfection Process”

By |2020-05-24T13:51:40+02:00May 24th, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

УДК 130.3 SPIRITUALITY AS A HUMAN SELF-PERFECTION PROCESS L. Trusei The article considers the problem of interpretation of the concept of "spirituality" in a philosophical sense. The well-known definitions of spirituality in the scientific literature for the description of social processes cause certain difficulties associated with a large number of definitions, their one-sidedness, incompleteness [...]

“Духовная эволюция человека…”

By |2020-05-22T18:46:10+02:00May 22nd, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

ДУХОВНА ЕВОЛЮЦІЯ ЛЮДИНИ ЯК НАПРЯМ ЗБЕРЕЖЕННЯ І РОЗВИТКУ ЛЮДСТВАЮ. Д. Бойчукд. пед. н., професор, проректор з наукової роботиХарківського національного педагогічного університету імені Г. С. СковородиМ. С. Гончаренкод. б. н., професор, професор кафедри «Валеології» філософського факультетуХарківського національного університету імені В. Н. КаразінаУ відповідності до духовних і філософських учень шлях розвитку людини включає підйом і сходження від [...]

“Человекомерность антикризисных исследований…”

By |2020-05-22T13:00:27+02:00May 22nd, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

ЧЕЛОВЕКОМЕРНОСТЬ АНТИКРИЗИСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАК ВЫЗОВ ПРОФАННОСТИ ГУМАНИТАРНОЙ МЫСЛИ И СОЦИАЛЬНОЙ НАУКИГ. В. Задорожный д. э. н., профессор, академик Академии экономических наук Украины, академик Академии философии хозяйства, академик Международной кадровой академии, Харьковский национальный университет имени В. Н. КаразинаВсесторонне обосновав требование перехода к новому постнеклассическому типу научной рациональности, В. С. Степин писал, что здесь на первый план выходит [...]

“Общество знаний: соблазны обновления…”

By |2020-05-22T12:24:04+02:00May 22nd, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

СУСПІЛЬСТВО ЗНАНЬ:СПОКУСИ ОНОВЛЕННЯ І ПАСТКИ УТОПІЧНОЇ СВІДОМОСТІМ. Д. Култаєвад. філос. н., професор, член-кор. НАПН України, завідувач кафедри філософії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. СковородиСуспільство знань і як теоретичний конструкт, і як нова соціальна та культурна реальність, що конституюється на основі культури інформаційного суспільства, є викликом, адресованим не тільки теоретикам, а й усьому людству. Сам [...]

Монография. Г. В. Задорожный “Человекомерность…”

By |2020-05-27T14:02:41+02:00May 21st, 2020|Categories: Latest Publications, Монографии|

ЧЕЛОВЕКОМЕРНОСТЬ КАК ОСНОВАНИЕ НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЫ ВЫЖИВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА Г. В. Задорожный Задорожный Г. В. Человекомерность как основание научной парадигмы выживания человечества. — Харьков: ВННОО, 2020. — 126. Человечность представлена как смысл жизнеутверждения и выживания человека; как фундаментальное основание становления новой человекомерной научной парадигмы мировидения. Рассмотрены духовная константа антропного принципа, универсумная роль личности и унома человечности, [...]

“Уномика: новые размышления…”

By |2020-05-27T13:59:21+02:00May 21st, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

Уномика: новые размышления об основании возможности выживания человека/человечества Г. В. Задорожный д. э. н., профессор, академик Академии экономических наук Украины, академик Академии философии хозяйства, академик Международной кадровой академии, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина Надо искать смысл, который согласует все противоречия. Блез Паскаль Истина человека – то, что делает его человеком. А. Сент-Экзюпери [...]