Skip to toolbar
Home/Александр Николаевич ХВОСТИЧЕНКО

About Александр Николаевич ХВОСТИЧЕНКО

This author has not yet filled in any details.
So far Александр Николаевич ХВОСТИЧЕНКО has created 52 blog entries.

“Physical abstraction “free energy” in theory and practice …”

By |2020-07-01T15:06:15+02:00July 1st, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

ФИЗИЧЕСКАЯ АБСТРАКЦИЯ «СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ» В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ Г. Л. Апанасенко Киевская медицинская академия последипломного образования М. С. Гончаренко Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина С. Д. Прасол Харьковское общество медицинской валеологии Введение физической абстракции «свободная энергия» [10, 6, 12] из биологии и физиологии в глоссарий культуры здоровья [...]

“Opportunities for noosphere education today”

By |2020-06-29T18:42:56+02:00June 29th, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

МОЖЛИВОСТІ НООСФЕРНОЇ ОСВІТИ ВЖЕ СЬОГОДНІ П. М. Таланчук, Л. І. Ліщитович Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (Університет «Україна», Київ) Сьогодні ми все більше переконуємося в тому, що глобальний неоліберальний капіталізм, який останні 30 років після розвалу СРСР і закінчення «холодної війни» домінував на планеті, вичерпав свої ненажерні тваринні можливості через фактичне закінчення легкодоступних [...]

“New educational paradigm as a factor in the development of higher education”

By |2020-07-08T21:04:41+02:00June 28th, 2020|Categories: Научные статьи|

НОВА ОСВІТНЯ ПАРАДИГМА ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ШКОЛИ В. І. Мудрик професор, к. пед. н. завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання Комунального закладу «Харківська гуманітарно–педагогічна академія» Харківської обласної ради О. М. Школа доцент, к. пед. н. завідувач кафедри фізичного виховання Комунального закладу «Харківська гуманітарно–педагогічна академія» Харківської обласної ради Чжу Фен к. пед. н., [...]

«Философия в школе: трилогия ума»

By |2020-07-08T21:02:33+02:00June 21st, 2020|Categories: Научные статьи|

ФИЛОСОФИЯ В ШКОЛЕ: ТРИЛОГИЯ УМА Ю. Ротенфельд Введение Законы природы имеют принудительный характер, и, нарушая их, мы подвергаем себя опасности. М. Липман Не секрет, что образование находится сегодня в кризисе, причина которого — в непонимании законов общественного развития, которые также, как и законы окружающей природы имеют принудительный характер. Нарушая эти законы, человек подвергает себя [...]

«Элитизм и равноправность образования одаренной молодежи…»

By |2020-07-08T21:02:04+02:00June 18th, 2020|Categories: Научные статьи|

ЕЛІТИЗМ І РІВНІСТЬ ОСВІТИ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ ЯК ГУМАНІТАРНА ПРОБЛЕМА ХХІ СТОЛІТТЯ Я. Василькевич https://orcid.org/0000-0002-5946-3005 v.yaroslava@online.ua к. психол. н., доцент кафедри психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Основний вектор перебудови сучасної загальноосвітньої школи — й у відповідності з об’єктивними вимогами суспільства, й у відповідності з логікою еволюції школи як соціального інституту — [...]

«Ценностный подход к обучению и воспитанию…»

By |2020-06-17T22:43:10+02:00June 17th, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

ЦІННІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ ЯК ОСНОВА ГУМАНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ В ОСВІТІ Г. Жирська к. пед. н., доцент, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Реформування освітньо-виховного простору сучасної української школи в умовах євроінтеграції потребує переосмислення змісту та процесу навчання і виховання відповідно до очікувань, які диктує світове і вітчизняне суспільство. У Законі України [...]

SPIRITUAL AND INTELLECTUAL UPBRINGING AND TEACHING YOUTH IN THE XXI CENTURY

By |2020-06-16T22:17:40+02:00June 16th, 2020|Categories: Latest Publications, Базовые документы, Базовые документы, Научные статьи, Новости|

SPIRITUAL AND INTELLECTUAL UPBRINGING AND TEACHING YOUTH IN THE XXI CENTURY International Collection of Articals edited by prof. V. P. Babich, prof. L. S. Rybalko Spiritual-intellectual upbringing and teaching of youth in the 21st century: an international collection of articals / by head. ed. prof. V. P. Babich, prof. L. S. Rybalko. Kharkov: View. WSNOS, [...]

CONCEPT OF EDUCATION SYSTEM “DIVO-21”

By |2020-06-16T21:55:05+02:00June 16th, 2020|Categories: Latest Publications, Базовые документы, Базовые документы, Научные статьи|

КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ «ДИВО-21» — ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ У ХХІ СТОЛІТТІ Концепція (третя редакція) розроблена колективом Всесвітнього наукового ноосферно-онтологічного товариства імені В. І. Вернадського як результат обговорення ключових питань освіти ХХІ століття в ході міжнародної науково-практичної конференції 23 травня 2019 року і включає окремі пропозиції, думки учасників цієї конференції. Крім того в ході розробки Концепції [...]

«Принципиальные особенности обучения и воспитания в ХХІ веке»

By |2020-07-08T20:59:39+02:00June 16th, 2020|Categories: Научные статьи|

ПРИНЦИПОВІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ В ХХІ СТОЛІТТІ Л. І. Ліщитович Нарешті на планеті Земля почалася активна розбудова Ноосфери — нової світової спільноти людства — глобальної цивілізації реального панування на планеті людського розуму та творчої праці [1,2]. Зрозуміло, що тріумф ноосферного розуму, явний зародок якого вже сьогодні створюється нашою спільною працею, буде неможливим без [...]

«Современные проекты образовательного ландшафта…»

By |2020-07-08T20:58:10+02:00June 15th, 2020|Categories: Научные статьи|

СУЧАСНІ ПРОЕКТИ ОСВІТНЬОГО ЛАНДШАФТУ: ВІД ЕКСПАНСІЇ МАСКИ — ДО ДИХАННЯ ЖИВОГО Л. А. Кондрацька д. пед. н., професор, кафедрa музикознавства таметодики музичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Ми живемо в інверсії оруеллівського світу, в час подзвіння пост-модерністської non-ідентифікації так званого антропологічного траєкту [5]. Його душа, і ум (νους), а відтак — [...]