“Opportunities for noosphere education today”

By |2020-06-29T18:42:56+02:00June 29th, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

МОЖЛИВОСТІ НООСФЕРНОЇ ОСВІТИ ВЖЕ СЬОГОДНІ П. М. Таланчук, Л. І. Ліщитович Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (Університет «Україна», Київ) Сьогодні ми все більше переконуємося в тому, що глобальний неоліберальний капіталізм, який останні 30 років після розвалу СРСР і закінчення «холодної війни» домінував на планеті, вичерпав свої ненажерні тваринні можливості через фактичне закінчення легкодоступних [...]

«Ценностный подход к обучению и воспитанию…»

By |2020-06-17T22:43:10+02:00June 17th, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

ЦІННІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ ЯК ОСНОВА ГУМАНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ В ОСВІТІ Г. Жирська к. пед. н., доцент, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Реформування освітньо-виховного простору сучасної української школи в умовах євроінтеграції потребує переосмислення змісту та процесу навчання і виховання відповідно до очікувань, які диктує світове і вітчизняне суспільство. У Законі України [...]

SPIRITUAL AND INTELLECTUAL UPBRINGING AND TEACHING YOUTH IN THE XXI CENTURY

By |2020-06-16T22:17:40+02:00June 16th, 2020|Categories: Latest Publications, Базовые документы, Базовые документы, Научные статьи, Новости|

SPIRITUAL AND INTELLECTUAL UPBRINGING AND TEACHING YOUTH IN THE XXI CENTURY International Collection of Articals edited by prof. V. P. Babich, prof. L. S. Rybalko Spiritual-intellectual upbringing and teaching of youth in the 21st century: an international collection of articals / by head. ed. prof. V. P. Babich, prof. L. S. Rybalko. Kharkov: View. WSNOS, [...]

CONCEPT OF EDUCATION SYSTEM “DIVO-21”

By |2020-06-16T21:55:05+02:00June 16th, 2020|Categories: Latest Publications, Базовые документы, Базовые документы, Научные статьи|

КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ «ДИВО-21» — ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ У ХХІ СТОЛІТТІ Концепція (третя редакція) розроблена колективом Всесвітнього наукового ноосферно-онтологічного товариства імені В. І. Вернадського як результат обговорення ключових питань освіти ХХІ століття в ході міжнародної науково-практичної конференції 23 травня 2019 року і включає окремі пропозиції, думки учасників цієї конференції. Крім того в ході розробки Концепції [...]

Формирование личности… теория сознания…

By |2020-06-16T21:26:39+02:00June 1st, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ: АНАЛОГИ В ІСТОРІЇ, АКТУАЛЬНІ ПІДХОДИ, ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ, ТЕОРІЯ СВІДОМОСТІ. АВТОРСЬКА КОНЦЕПЦІЯ Михайло Юрійович Міаніє Авторський Науково-навчальний Центр «Система акад. Міаніє М.Ю.», Харків Сучасна наука, включаючи психологію, з одного боку — стрімко розвивається, але з іншого боку, не менш стрімко розвиваються соціальні та психоемоційні проблеми людей. На превеликий жаль, за останні 20 років, [...]

“Education — to whom and why?”

By |2020-05-27T10:19:09+02:00May 27th, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

ОСВІТА — КОМУ І НАВІЩО? Л. М. Трусей, А. О. Мироненко Викладачі Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Навчати народ — значить робити його кращим; просвіщати — значить підвищувати його моральність; опанувати грамоту — значить оволодіти культурою. (В. Гюго) Освіта — це основа суспільного прогресу, який цілком залежить від її якості, а [...]

“Валеологические основы духовного развития личности”

By |2020-05-25T20:28:03+02:00May 25th, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

ВАЛЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ Ю. Д. Бойчук д. пед. н., професор, проректор з наукової роботи Харківського національного педагогічного університетуімені Г. С. Сковороди Н. В. Науменко к. пед. н., викладач кафедри педагогіки та психології Національного фармацевтичного університету (м. Харків) Здоров’я в сучасномусуспільстві розглядається як глобальна проблема, яка на рівні соціуму визначає його можливості щодо [...]

“Переориентация общественного сознания…”

By |2020-05-27T14:00:56+02:00May 24th, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ З БОРОТЬБИ НА ЄДНІСТЬ С. М. Олексюк Магістр за спеціальністю «Управління інноваційною діяльністю» Эксперт консультант Консалтинговой фірми «Результат» Переориентация общественного сознания с борьбы на единство Можете ли вы себе представить, что человек является магнитом с положительно и отрицательно заряженными частицами. Частицы существуют в одном носителе, хотя являются противоположностями и при этом [...]

“Spirituality As A Human Self-Perfection Process”

By |2020-05-24T13:51:40+02:00May 24th, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

УДК 130.3 SPIRITUALITY AS A HUMAN SELF-PERFECTION PROCESS L. Trusei The article considers the problem of interpretation of the concept of "spirituality" in a philosophical sense. The well-known definitions of spirituality in the scientific literature for the description of social processes cause certain difficulties associated with a large number of definitions, their one-sidedness, incompleteness [...]

“Духовная эволюция человека…”

By |2020-05-22T18:46:10+02:00May 22nd, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

ДУХОВНА ЕВОЛЮЦІЯ ЛЮДИНИ ЯК НАПРЯМ ЗБЕРЕЖЕННЯ І РОЗВИТКУ ЛЮДСТВАЮ. Д. Бойчукд. пед. н., професор, проректор з наукової роботиХарківського національного педагогічного університету імені Г. С. СковородиМ. С. Гончаренкод. б. н., професор, професор кафедри «Валеології» філософського факультетуХарківського національного університету імені В. Н. КаразінаУ відповідності до духовних і філософських учень шлях розвитку людини включає підйом і сходження від [...]

Go to Top