Skip to toolbar
Loading...
Головна2020-03-19T20:18:08+02:00

Напрямки досліджень

«Наше життя — це те, у що її перетворюють наші думки»
М. Аврелій II століття н.е.

Спектр наших наукових інтересів досить широкий. Крім фундаментальних досліджень зараз наші зусилля зосереджені на розробці основних положень для формування нової системи освіти. Освіту ми розглядаємо як нерозривний процес виховання і навчання. Якщо коротко, то головні питання, які слід тут вирішити, — це чому і як навчати, щоб в результаті сформувати гармонійну, щасливу і соціально відповідальну особу, здатну рости в особистісному плані все життя. Детальніше — у рубриці “Освіта”.

  • Философия – наука наук должна вернуть себе эту роль.

  • Онтология — наука о наилучшей организации жизни каждого человека и человечества.

  • Политология – наука о наилучшей организации общества.

  • Психология – наука о душе, дающая ключи к развитию личности.

Подробнее эти направления исследований раскрыты в соответствующих рубриках.

О нас

Наукові статті

Отчеты о проведенных исследованиях и полученных результатах.

Науково-популярні статті

Самые значимые результаты исследований и перспективы их применения в популярной форме.

Наши ПРОЕКТИ

Наши проекты имеют целью реализовать основные научные разработки на практике в жизни общества.

Нові публікації

Ниже Вы можете ознакомиться с последними публикациями нашего альманаха из различных разделов и рубрик.

«Образ учителя як духовно-інтелектуального наставника…»

ОБРАЗ УЧИТЕЛЯ ЯК ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО НАСТАВНИКА МОЛОДІ  З ПОЗИЦІЇ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ Л. С. Рибалко д. пед. н., професор, професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи, Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди С. [...]

«Освіта — кому і навіщо?»

ОСВІТА — КОМУ І НАВІЩО? Л. М. Трусей, А. О. Мироненко Викладачі Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Навчати народ — значить робити його кращим; просвіщати — значить підвищувати його моральність; опанувати [...]

“Валеологические основы духовного развития личности”

ВАЛЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ Ю. Д. Бойчук д. пед. н., професор, проректор з наукової роботи Харківського національного педагогічного університетуімені Г. С. Сковороди Н. В. Науменко к. пед. н., викладач кафедри педагогіки та психології [...]

“Переорієнтація суспільної свідомості…”

ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ З БОРОТЬБИ НА ЄДНІСТЬ С. М. Олексюк Магістр за спеціальністю «Управління інноваційною діяльністю» Эксперт консультант Консалтинговой фірми «Результат» Переориентация общественного сознания с борьбы на единство Можете ли вы себе представить, что [...]

“Духовнiсть як процес самовдоск…”

УДК 130.3 ДУХОВНIСТЬ ЯК ПРОЦЕС САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ЛЮДИНИ Л. Г. Трусей Всесвітнє наукове ноосферно-онтологичне товариство, Харківський громадський фонд розвитку вищої освіти “Інтелект” В статті розглядається сутність духовності з позицій осмислення особистісних духовних трансформацій, що визначають сенс життя та [...]

“Духовна еволюція людини…”

ДУХОВНА ЕВОЛЮЦІЯ ЛЮДИНИ ЯК НАПРЯМ ЗБЕРЕЖЕННЯ І РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА Ю. Д. Бойчук д. пед. н., професор, проректор з наукової роботи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди М. С. Гончаренко д. б. н., [...]

“Людиномірність антикризових досліджень…”

ЧЕЛОВЕКОМЕРНОСТЬ АНТИКРИЗИСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАК ВЫЗОВ ПРОФАННОСТИ ГУМАНИТАРНОЙ МЫСЛИ И СОЦИАЛЬНОЙ НАУКИГ. В. Задорожный д. э. н., профессор, академик Академии экономических наук Украины, академик Академии философии хозяйства, академик Международной кадровой академии, Харьковский национальный университет имени В. Н. [...]

“Суспільство знань: спокуси оновлення…”

СУСПІЛЬСТВО ЗНАНЬ: СПОКУСИ ОНОВЛЕННЯ І ПАСТКИ УТОПІЧНОЇ СВІДОМОСТІ М. Д. Култаєва д. філос. н., професор, член-кор. НАПН України, завідувач кафедри філософії  Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Суспільство знань і як теоретичний [...]

Монографія. Г. В. Задорожний “Людиномірність…”

ЧЕЛОВЕКОМЕРНОСТЬ КАК ОСНОВАНИЕ НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЫ ВЫЖИВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА Г. В. Задорожный Задорожный Г. В. Человекомерность как основание научной парадигмы выживания человечества. — Харьков: ВННОО, 2020. — 126. Человечность представлена как смысл жизнеутверждения и выживания человека; как фундаментальное [...]

“Уномика: новые размышления…”

Уномика: новые размышления об основании возможности выживания человека/человечества Г. В. Задорожный д. э. н., профессор, академик Академии экономических наук Украины, академик Академии философии хозяйства, академик Международной кадровой академии, Харьковский национальный университет имени В. Н. [...]

“Свобода-ответственность…”

Свобода-ответственность как главный маркер спасения от коронавируса и выживания человечества Задорожный Г. В.д. э. н., профессор, академик Академии экономических наук Украины,академик Академии философии хозяйства, академик Международной кадровой академии,Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина Проблема выживания человечества, сегодня [...]

“Неоинституционализм…”

Неоинституционализм как поверхностно-манипулятивный глобальный неолиберальный дискурс (постмодернистская «онтология» против человечности) Задорожный Г. В. д. э. н., профессор, академик Академии философии хозяйства,академик Академии экономических наук Украины,академик Международной кадровой академии,Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина Дети! [...]

“Природа человека…”

ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА: ОТ БИО-СОЦИАЛЬНОГО К ДУХОВНО-БИО-СОЦИАЛЬНОМУ (критика догмы о решающей роли биокомплекса в социальной эволюции человека) Г. В. Задорожный д. э. н., профессор, академик Академии философии хозяйства, академик Академии экономических наук Украины, академик Международной кадровой [...]

Монографія-2019

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ МОЛОДІ В ХХІ СТОЛІТТІ Міжнародна колективна монографія за загальною редакцією проф. В. П. Бабича, проф. Л. С. Рибалко Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародна колективна монографія [...]

Шахові моделі стосунків в суспільстві і їх вплив на формування світогляду індивіда

Олексій Сергійович Синьов Роль шахів у формуванні світогляду людини безперечно велика, попри те, що їх походження — навіть не гіпотеза, оскільки гіпотезі потрібні хоч якісь доказові підстави, а про походження шахів говорять тільки древні [...]

КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ «ДИВО-21» — ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ У ХХІ СТОЛІТТІ

Концепція (друга редакція) розроблена колективом Всесвітнього наукового ноосферно-онтологічного товариства імені В. І. Вернадського як результат обговорення ключових питань освіти ХХІ століття в ході міжнародної науково-практичної конференції 23 травня 2019 року і включає окремі пропозиції, думки [...]

Концептуальні основи системи духовно-інтелектуального виховання та навчання

М. І. Зобов Вице-президент Всемирного научного ноосферно-онтологического общества Председатель Ассоциации «Духовно-интеллектуальный выбор» «Следующее столетие либо будет духовным, либо следующего столетия не будет вовсе» Андре Моруа «Если дух уступит материи, она сотрет личность и общество» [...]

Проект «Реформування освіти» / «Освіта майбутнього»

М. Ю. Міаніє,  Авторський Науково-навчальний Центр «Система акад. Міаніє М.Ю.», Харків Можна сказати ми знаходимося в унікальній і в той же час сумній ситуації. З одного боку, в духовно-моральнiй сфері існує величезна кількість проблем: [...]

Наука та освіта в контексті сучасних вимог

Л. Г. Трусей  директор Харківського громадського фонду розвитку вищої освіти «Інтелект». Одним з основоположних принципів педагогіки є принцип науковості [1]. Без безперервного розвитку науки створити систему освіти актуальну часу неможливо. Відсутні фундаментальні наукові розробки [...]

концептуальні засади подолання сучасної антилюдської глобальної кризи

Задорожный Г. В., д. э. н., профессор, академик Академии философии хозяйства, академик Академии экономических наук Украины, академик Международной кадровой академии Образование – это познание жизни как целостного процесса…Образование должно помогать нам открывать вечные ценности, а [...]

Научно-Онтологические основы Духовно-интеллектуального воспитания и образования человека новой эпохи «ДИВО–21»

Бабич В. П., проф., доктор экон. наук (в контексте современной глобально-земной парадигмы 21-го века) Человечество медленно, но упорно движется многотрудными дорогами эволюции и исторического прогресса. Естественное, неугасимое желание людей жить на земной планете в [...]

ДУХОВНОСТЬ — НАПОЛНЕННОСТЬ ЛЮБОВЬЮ

«Следующее столетие либо будет духовным, либо следующего столетия не будет вовсе» Андре Моруа Императив слов А. Моруа, дошедших до нас из прошлого века, вряд ли кто поставит под сомнение. Это действительно так — экологическая [...]

Сознание — наш внутренний компьютер

А. Н. Хвостиченко, к.в.н., доцент Сознание... То, что всегда с нами, то, что мы и есть, по сути. То, что определяет, кем мы являемся, наши проблемы, достоинства, наши возможности. Благодаря ему, Человек постигает тайны [...]

Григорий Сковорода: философия счастья

Зміряли ми море, землю, повітря, небеса, потривожили внутрішність земельну ради металів, розмежували планети, повідшукували гори на місяці, найшли невидимих світів нещислиму кількість, будуємо дивовижні машини, засипаємо безодні, зупиняємо воду — Боже, чого ми тільки [...]

Читать все научные публикации
Читать все научно-популярные публикации

“To raise new questions, new possibilities, to regard old problems from a new angle, requires creative imagination and marks real advance in science.”

CORY NELSON, CHIEF SCIENTIST

Наши партнеры

Ассоциация русскоязычных ученых штата Массачусетс, г.Бостон, США

Ассоциация «Духовно-интеллектуальный выбор», г.Харьков, Украина

Харьковский общественный фонд развития высшего образования «Интеллект», г.Харьков, Украина

Центр гражданских инициатив «Восточная Звезда», г.Харьков, Украина

Созидая будущее

Наша цель — объединить людей (прежде всего деятелей науки, культуры, образования, политики, общественных движений), понимающих необходимость вывода Человечества из глобального кризиса и готовых для этого что-либо делать. 

Свяжитесь с нами

Hits: 469