Hits: 187

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ
І НАВЧАННЯ МОЛОДІ В ХХІ СТОЛІТТІ

Міжнародна колективна монографія
за загальною редакцією проф. В. П. Бабича, проф. Л. С. Рибалко

Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародна колективна монографія / за заг. ред. проф. В. П. Бабича, проф. Л. С. Рибалко. Харків: Вид. ВННОТ, 2019. 470 с.

У монографії розглянуто філософсько-онтологічні та концептуально-методологічні засади духовно-інтелектуального виховання і навчання молоді в ХХІ столітті. Представлено матеріали до проекту Концепції духовно-інтелектуального вихованні і навчання молоді «ДИВО-21» Всесвітнього наукового ноосферно-онтологічного товариства.
Висвітлено питання духовно-інтелектуального виховання і навчання молоді в історичному, педагогічному, психологічному аспектах. Акцентовано на практичній значущості розвитку духовно-інтелектуального потенціалу суб’єктів освітнього процесу.
Розраховано на науковців, педагогів, здобувачів вищої освіти, методистів, управлінців, громадську спільноту, батьків.

Відкрити файл і читати повний текст тут: