Блог2018-10-30T20:36:44+02:00

Visits: 51

711, 2023

ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ В XXI СТОЛІТТІ»

By |November 7th, 2023|Categories: Latest Publications, Новости|0 Comments

Повідомлення  Шановні колеги! 27 жовтня 2023 р. он-лайн пройшла ІV Міжнародна науково-практична конференція «Духовно-інтелектуальне виховання і навчання в XXI столітті». Конференція проводилася за наступними напрямами роботи: Теоретичні основи духовно-інтелектуального виховання і навчання. Методологія духовно-інтелектуального виховання і [...]

111, 2023

Публікація наукових статей. Запрошення.

By |November 1st, 2023|Categories: Latest Publications, Новости|0 Comments

Публікація наукових статей! Шановні колеги! Запрошуємо до участі у підготовці до видання VI випуску міжнародного рецензованого періодичного збірника наукових праць "Духовно-інтелектуальне виховання та навчання молоді у XXI столітті" (ISSN: 2708-4809) видавництва ВННОТ за 2024 рік [...]

809, 2023

ВИХОВАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ЯК СУСПІЛЬНО-ОСВІТНІЙ ПРІОРИТЕТ

By |September 8th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , , |0 Comments

ВИХОВАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ЯК СУСПІЛЬНО-ОСВІТНІЙ ПРІОРИТЕТ У доробку актуалізовано проблему виховання духовно-моральних цінностей особистості; розкрито важливі аспекти побудови освітньо-виховного процесу на основі суб`єкт-суб`єктних взаємин педагога і вихованців, батьків і дітей; розглянуто підходи до класифікацій [...]

709, 2023

ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ В XXI СТОЛІТТІ»

By |September 7th, 2023|Categories: Новости|Tags: , , , , , |0 Comments

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Духовно-інтелектуальне виховання і навчання в XXI столітті», яка буде проводитися 27 жовтня 2023 р. он-лайн. Напрями роботи конференції Теоретичні основи духовно-інтелектуального виховання [...]

709, 2023

РОЛЬ МЕРИТОКРАТИЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ У ВИХОВАННІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕЛІТИ СИНГАПУРА

By |September 7th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , |0 Comments

РОЛЬ МЕРИТОКРАТИЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ У ВИХОВАННІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕЛІТИ СИНГАПУРА Стрімкий розвиток й значні здобутки Республіки Сингапур невпинно привертають увагу дослідників із різних країн світу. Вивчення сингапурського досвіду в галузі освіти й науки, безперечно, заслуговує на пильну [...]

609, 2023

РОЗВИТОК ІДЕЙ ПРОСВІТНИЦТВА У СВІТОВІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ

By |September 6th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , |0 Comments

РОЗВИТОК ІДЕЙ ПРОСВІТНИЦТВА У СВІТОВІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ У статті розкриваються походження понять «просвітництво» і «просвіта» та характерні риси доби Просвітництва. Визначено напрями просвітницької діяльності мислителів і філософів в епоху Просвітництва, а також педагогів у Великій [...]

409, 2023

ПРОБЛЕМА ПОЛІТИЧНОГО І ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ НІМЕЧЧИНИ

By |September 4th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , |0 Comments

ПРОБЛЕМА ПОЛІТИЧНОГО І ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ НІМЕЧЧИНИ У статті проаналізовано дисертації, монографії, аналітичні роботи, публікації у періодичних виданнях німецьких авторів. З’ясовано, що у цих роботах розкрито зв’язок між політичною культурою і політичним [...]

209, 2023

ВИМОГИ ДО ВЧИТЕЛЯ В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ

By |September 2nd, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , |0 Comments

ВИМОГИ ДО ВЧИТЕЛЯ В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ У статті проаналізовано основні вимоги до вчителя в західноєвропейській педагогічній думці. Установлено, що формулювання зазначених вимог було пов’язано з: працями відомих філософів давніх часів, поглядами англійських, німецьких та [...]

3008, 2023

РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

By |August 30th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , |0 Comments

РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ У статті проаналізовано особливості розвитку дошкільної освіти України в кінці ХІХ — на початку ХХ століття. Установлено, що інтенсивному розвитку зазначених питань у [...]

2908, 2023

РОЛЬ ДУХОВНОСТІ В РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

By |August 29th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , |0 Comments

РОЛЬ ДУХОВНОСТІ В РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У статті розглядається поняття духовності як вираження важливої соціокультурної спадщини українців; аналізується розвиток інклюзивної освіти через духовність і релігію в українському соціумі; розкриваються основні шляхи формування ставлення [...]

2808, 2023

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДОШКІЛЬНОГО ПРОФІЛЮ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

By |August 28th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , |0 Comments

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДОШКІЛЬНОГО ПРОФІЛЮ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ У статті проаналізовано особливості підготовки кадрів дошкільного профілю в Україні на початку ХХ століття. З’ясовано, що підготовку кадрів у досліджуваний період здійснювали: Фребелівський педагогічний [...]

2608, 2023

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У ПЕДАГОГІЧНИХ ПОГЛЯДАХ ІВАНА ОГІЄНКА

By |August 26th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , |0 Comments

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У ПЕДАГОГІЧНИХ ПОГЛЯДАХ ІВАНА ОГІЄНКА У статті висвітлюються пріоритетні ціннісні орієнтири духовно-інтелектуального формування особистості у педагогічних поглядах Івана Огієнка. Акцентується, що християнські цінності повинні становити основу духовно-національної системи виховання. Наголошується на важливості [...]

2508, 2023

ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ОСВІТА ЯК ГОЛОВНА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ

By |August 25th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , |0 Comments

ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ОСВІТА ЯК ГОЛОВНА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ У статті висвітлені питання впливу національної культури на формування національної самосвідомості у період глобалізації. Ключові слова: фольклор, нація, етнос, глобалізація, етнонаціональна освіта. Демиденко Н. М. кандидат історичних [...]

2408, 2023

РОЗВИТОК КОМПАРАТИВІСТИКИ В США (50-ТІ РР. ХХ СТОЛІТТЯ)

By |August 24th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , |0 Comments

РОЗВИТОК КОМПАРАТИВІСТИКИ В США (50-ТІ РР. ХХ СТОЛІТТЯ) У статті проаналізовано провідні чинники, котрі сприяли розвитку компаративістики США в 50-ті рр. ХХ століття. Це: підписання «Акту про Національний науковий фонд», розвиток університетської освіти, відкриття спеціальних [...]

2308, 2023

МУЗИКА ЯК ЗАСІБ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ (ЗА НАУКОВИМИ ПРАЦЯМИ КИТАЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ)

By |August 23rd, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , |0 Comments

МУЗИКА ЯК ЗАСІБ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ (ЗА НАУКОВИМИ ПРАЦЯМИ КИТАЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ) У статті розкрито суть поняття духовно-морального виховання особистості. Проаналізовано погляди китайських та українських науковців про визначення педагогічного потенціалу музики як засобу духовно-морального [...]

2208, 2023

ПЕДАГОГІЧНІ ТА ДУХОВНІ НАСТАНОВИ ОТЦЯ ІВАНА БОСКО

By |August 22nd, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , |0 Comments

ПЕДАГОГІЧНІ ТА ДУХОВНІ НАСТАНОВИ ОТЦЯ ІВАНА БОСКО У статті висвітлюється суть попереджувальної педагогіки італійського святого дона Боско, який усе своє життя служив дітям, юнакам, створював ораторії та притулки для них. Він присвятив себе справі спасіння [...]

2108, 2023

ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ У ФРАНЦІЇ

By |August 21st, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , |0 Comments

ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ У ФРАНЦІЇ Емоційний інтелект формується через спілкування, взаємодію з іншими людьми у процесі діалогу, у тому числі іноземними мовами. У процесі іншомовної підготовки здобувачів у [...]

2108, 2023

ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОЛОДІ: ВИТОКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

By |August 21st, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , |0 Comments

ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОЛОДІ: ВИТОКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ У роботі розглядаються тенденції духовно-морального виховання молоді європейських країн. Розкриваються специфічні особливості їх освітньо-виховного процесу, визначаються риси виховання європейської молоді, розкриваються основні напрямки формування культурно-моральних цінностей, [...]

1808, 2023

ІДЕЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МОРАЛЬНОГО ТА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ УКРАЇНИ: МИНУЛЕ І СУЧАСНІСТЬ

By |August 18th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , |0 Comments

ІДЕЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МОРАЛЬНОГО ТА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ УКРАЇНИ: МИНУЛЕ І СУЧАСНІСТЬ У статті розкрито важливість відродження духовності особистості на сучасному етапі, обґрунтовано необхідність вивчення та критичного переосмислення історико-педагогічного досвіду морально-естетичного виховання. Автори [...]

1708, 2023

ПСИХОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА БУЛІНГУ СЕРЕД ШКОЛЯРІВ

By |August 17th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , |0 Comments

ПСИХОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА БУЛІНГУ СЕРЕД ШКОЛЯРІВ У суспільстві широко визнаною проблемою є булінг у різних його проявах. Особливо помітна ця проблема у шкільному середовищі. Освітня організація має особливий статус для вирішення проблеми булінгу у шкільному середовищі. [...]

1508, 2023

ОСВІТНЯ МОБІЛЬНІСТЬ У ПРОБЛЕМНОМУ ПОЛІ АКМЕОЛОГІЇ

By |August 15th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , |0 Comments

ОСВІТНЯ МОБІЛЬНІСТЬ У ПРОБЛЕМНОМУ ПОЛІ АКМЕОЛОГІЇ В статті розглянуто педагогічні можливості освітньої мобільності в контексті неперервної освіти для вдосконалення та самовдосконалення, розвитку та саморозвитку людини, розширення та вдосконалення її компетенцій як у період навчання, так [...]

1408, 2023

ФОРМУВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН УЧНІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ

By |August 14th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , |0 Comments

ФОРМУВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН УЧНІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ У статті проаналізовано вплив позитивних міжособистісних взаємин учнів та сприятливої атмосфери уроку польської мови на рівень навчальних досягнень учнів, рівень їх пізнавальної активності, розвиток їх [...]

1208, 2023

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ПОЧУТТІВ У СИСТЕМІ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

By |August 12th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , |0 Comments

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ПОЧУТТІВ У СИСТЕМІ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ Розглядається підхід до духовно-інтелектуального виховання та навчання духовних почуттів. Рекомендуються завдання щодо формування та розвитку почуттів у системі духовно-інтелектуального виховання та навчання. Ключові слова: виховання, духовні [...]

1008, 2023

ПОЧУТТЯ ЯК ОБ’ЄКТ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

By |August 10th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , , |0 Comments

ПОЧУТТЯ ЯК ОБ’ЄКТ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ Розглядаються духовні почуття, як вищі цінності людини, що наповнюють її життя високими станами та прекрасними душевними переживаннями. Розкрито важливі аспекти почуттів у контексті духовно-інтелектуального виховання особистості. Ключові слова: почуття, [...]

1008, 2023

АКМЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

By |August 10th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , |0 Comments

АКМЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У статті наголошено на необхідності дотримання акмеологічного підходу в процесі духовно-морального виховання студентської молоді. Доведено, що наскрізний процес духовно-інтелектуального виховання студентської молоді, який формує вищі соціальні ідеали, є одним [...]

908, 2023

МОРАЛЬНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТА: СТАВЛЕННЯ ДО ОБОВ’ЯЗКІВ

By |August 9th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , |0 Comments

МОРАЛЬНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТА: СТАВЛЕННЯ ДО ОБОВ’ЯЗКІВ Основою особистості є моральний розвиток, який визначає її поведінку. Моральна особистість не завжди узгоджує свої дії з іншими людьми, часто керується власними інтересами. Успішність процесу залучення студента до моральних [...]

808, 2023

ПСИХОКОРЕКЦІЙНИЙ ТЕРНІНГ ЯК ФОРМА ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ

By |August 8th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , |0 Comments

ПСИХОКОРЕКЦІЙНИЙ ТЕРНІНГ ЯК ФОРМА ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ У статті розкрито поняття тренінгу як форми духовно-інтелектуального виховання і навчання підлітків. Описано особливості трактування тренінгу в педагогічній та психологічній науці. Виокремлено основи класифікації тренінгів для закладів [...]

308, 2023

РОЛЬ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

By |August 3rd, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , |0 Comments

РОЛЬ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Стаття присвячена вивченню сутності, складових емоційного інтелекту вчителя. Також у статті розглянуто роль емоційного інтелекту педагога у розвитку особистості здобувачів освіти. Ключові слова: емоційний інтелект, емоції, [...]

208, 2023

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ В СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ КОНТЕКСТАХ

By |August 2nd, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , |0 Comments

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ В СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ КОНТЕКСТАХ Інститут сім’ї рухається у фарватері глобалізації та одним з перших стикається з викликами та наслідками світових процесів. Родина є відображенням стану суспільства на поточному етапі розвитку, адже  [...]

108, 2023

ЦІННОСТІ ЯК ОСНОВНІ СКЛАДНИКИ СТРУКТУРИ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА

By |August 1st, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , |0 Comments

ЦІННОСТІ ЯК ОСНОВНІ СКЛАДНИКИ СТРУКТУРИ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА Проблема цінностей посідає важливе місце у структурі сучасного психологічного знання, позаяк цінності є основними складовими структури особистості, які визначають її волю, духовність, спрямованість, активність, діяльність; відображаються в особистісних [...]

3107, 2023

ШЛЯХИ ДО УСПІХУ В РІЗНИХ СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ЗНАНЬ ПРО НАМІРИ ТА ЦІЛЕСПРЯМОВАНУ МЕТУ

By |July 31st, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , |0 Comments

ШЛЯХИ ДО УСПІХУ В РІЗНИХ СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ЗНАНЬ ПРО НАМІРИ ТА ЦІЛЕСПРЯМОВАНУ МЕТУ В статті розглядаються шляхи, якими можна користуватися для досягнення успіху. Для цього достатньо глибокої ідеї і різних способів вирощування [...]

3107, 2023

КОНЦЕПЦІЯ «СРОДНОЇ ПРАЦІ» ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ У ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ ОСОБИСТОСТІ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

By |July 31st, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , |0 Comments

КОНЦЕПЦІЯ «СРОДНОЇ ПРАЦІ» ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ У ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ ОСОБИСТОСТІ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВИМІР У людиноцентричній парадигмі крізь призму концепції «сродної праці» Г. Сковороди обґрунтовується психологічна проблема життєтворчого самоздійснення нової генерації українців. Гуманістичні ідеї «сродності», «філософії [...]

3007, 2023

ФОРМУВАННЯ МОТИВІВ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ

By |July 30th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , |0 Comments

ФОРМУВАННЯ МОТИВІВ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ У статті доведено важливість формування у здобувачів вищої освіти мотивів професійного зростання. Установлено взаємозв’язок мотивів навчання у ЗВО і мотивів професійного зростання. Схарактеризовано джерела розвитку навчально-пізнавальних мотивів, акцентовано увагу на шляхах [...]

3007, 2023

ПРОБЛЕМА ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ

By |July 30th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , |0 Comments

ПРОБЛЕМА ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ У статті розглянуто проблему духовно-морального виховання підростаючого покоління. Окреслено особливе значення становлення особистості, яка поряд із розвиненими інтелектуальними здібностями має володіти значним духовним потенціалом, моральними ідеалами та цінностями. Проаналізовано два [...]

2907, 2023

ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

By |July 29th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , |0 Comments

ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ У досліджені презентовано умови та фактори формування культури толерантності в системі сучасних соціальних відносин. Підкреслено, що толерантність має бути абсолютним, а не ситуативним явищем, базисною цінністю в системі [...]

2807, 2023

АКМЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ У СВІТОВІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ

By |July 28th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , |0 Comments

АКМЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ У СВІТОВІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ У статті розглянуто акмеологічний аспект формування лідерської компетентності майбутніх офіцерів, який розкрили дослідники зі Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Австралії, Португалії, Німеччини, Китаю. Розкрито [...]

2607, 2023

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ПЕДАГОГІКИ ДОЗВІЛЛЯ

By |July 26th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , |0 Comments

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ПЕДАГОГІКИ ДОЗВІЛЛЯ У сучасних умовах виховання задані орієнтири формування духовних цінностей молоді, її морального вигляду, соціально значущих позицій, що створюють образ нового покоління. Вища школа — це культурно-освітній, [...]

2507, 2023

РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНО-ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ ЗАКЛАДІВ

By |July 25th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , |0 Comments

РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНО-ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ ЗАКЛАДІВ У статті проаналізовано вплив духовно-емоційного стану художника на створення мистецького продукту. Визначено роль та місце мистецької освіти у системі формування світогляду творчої особистості. Охарактеризовано основні засоби художньо-образної мови як [...]

2407, 2023

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА І ДУХОВНИЙ ВИМІР НАЦІОТВОРЕННЯ

By |July 24th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , |0 Comments

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА І ДУХОВНИЙ ВИМІР НАЦІОТВОРЕННЯ Стаття присвячена актуальній проблемі національного відродження України. Визначаючи культуру як буття духу нації, автор піднімає питання про роль мистецької освіти у процесі виховання духовності. Звертається увага на постмодерністські тенденції [...]

2207, 2023

ПРО ЗМІСТ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ В СИСТЕМІ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ

By |July 22nd, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , |0 Comments

ПРО ЗМІСТ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ В СИСТЕМІ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ У статті розглядається поняття та зміст енергетичного розвитку в системі духовно-інтелектуального виховання та навчання: його цілі та завдання, вирішення яких підвищує енергетичність людини — її [...]

2107, 2023

ПРО ЗМІСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В СИСТЕМІ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ

By |July 21st, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , |0 Comments

ПРО ЗМІСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В СИСТЕМІ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ Розглядається зміст інтелектуального розвитку в системі духовно-інтелектуального виховання та навчання — його особливості, що доповнюють традиційні підходи і формують у учнів здібності та якості помітно [...]

2007, 2023

ПРО ЗМІСТ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ В СИСТЕМІ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ

By |July 20th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , , |0 Comments

ПРО ЗМІСТ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ В СИСТЕМІ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ Розглядається зміст духовного розвитку в системі духовно-інтелектуального виховання та навчання: його логічні етапи та завдання, які вирішуються у процесі розвитку через усі етапи до досягнення [...]

1907, 2023

РОЗВИТОК ЯК ПРИРОДНА ПОТРЕБА ЛЮДИНИ

By |July 19th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , , |0 Comments

РОЗВИТОК ЯК ПРИРОДНА ПОТРЕБА ЛЮДИНИ У роботі розглянуто різні аспекти розвитку людини як гармонійного вдосконалення особистих якостей та здібностей, зокрема духовного, інтелектуального та фізичного розвитку. Розкрито основні засади розвитку. Надано пропозиції щодо оцінки (самооцінки) розвитку. [...]

1807, 2023

СЕРЕДОВИЩЕ В СИСТЕМІ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ ЯК ОБ’ЄКТ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ЗДОБУВАЧА

By |July 18th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , |0 Comments

СЕРЕДОВИЩЕ В СИСТЕМІ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ ЯК ОБ’ЄКТ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ЗДОБУВАЧА У статті представлено результати дослідження суті освітнього середовища за критеріями духовно-інтелектуального розвитку особистості здобувача освіти в контексті розвитку особистісно зорієнтованої системи. Акцентується увага [...]

1707, 2023

КОРДОЦЕНТРИЗМ ЯК ПРОЯВ ДУХОВНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ

By |July 17th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , |0 Comments

КОРДОЦЕНТРИЗМ ЯК ПРОЯВ ДУХОВНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ У статті досліджується кордоцентризм як напрям української філософської думки, що відображає специфіку української духовності. Кордоцентризм представляє «серце» як духовний центр людського буття, в якому «серце» є універсальною [...]

1707, 2023

ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

By |July 17th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , , |0 Comments

ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У представленій публікації розкрито суть духовних цінностей, наведено різні їх класифікації, визначено авторську точку зору з цього питання, проаналізовано можливості використання цифрових технологій для формування духовних цінностей [...]

1607, 2023

РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНШОМОВНОЇ КУЛЬТУРИ В РОЗВИТКУ ДУХОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

By |July 16th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , |0 Comments

РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНШОМОВНОЇ КУЛЬТУРИ В РОЗВИТКУ ДУХОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У статті визначено суть мови, іншомовної культури та духовності як унікальних феноменів, висвітлено взаємозв’язок між ними. З’ясовано роль і значення іншомовної культури в розвитку духовності особистості. [...]

1107, 2023

ЗНАЧЕННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН

By |July 11th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , |0 Comments

ЗНАЧЕННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН У статті розкриваються такі поняття, як: «духовність» та «духовна культура», порушуються питання підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін, їх спілкування, розкривається значення вокального мистецтва для професійного становлення та [...]

1007, 2023

ІНТЕГРАЦІЯ БІОЛОГІЧНИХ ТА ЕТИЧНИХ ЗНАНЬ ЯК ЗАСІБ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ

By |July 10th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , , |0 Comments

ІНТЕГРАЦІЯ БІОЛОГІЧНИХ ТА ЕТИЧНИХ ЗНАНЬ ЯК ЗАСІБ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ У статті розкрито значимість проблеми духовно-інтелектуального виховання школярів, що базується на єдності загальнолюдських або біосферних цінностей. Висвітлено чинники, які забезпечують інтеграцію біологічних та етичних знань. [...]

907, 2023

СИНЕРГІЯ ОСВІТИ ТА ДУХОВНОСТІ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

By |July 9th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , |0 Comments

СИНЕРГІЯ ОСВІТИ ТА ДУХОВНОСТІ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ АСПЕКТ Порушено питання європейського вибору: цінності синергії освіти і духовності у глобальному та національному вимірах. Здійснено аналітичний огляд тенденцій синергії освіти і духовності як аспекту розвитку вищої освіти в перспективі [...]

907, 2023

ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНИХ ТА ОСВІТНІХ ЗМІН

By |July 9th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , |0 Comments

ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНИХ ТА ОСВІТНІХ ЗМІН У тезах розкриваються аспекти здійснення виховної роботи, спрямованої на вирішення актуальних проблем формування ціннісних установок студентської молоді Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди [...]

307, 2023

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

By |July 3rd, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , |0 Comments

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У статі розкрито актуальність формування духовної культури у молодшому шкільному віці, визначено зміст поняття «духовна культура» та окреслено роль вчителя у цьому процесі її формування; розкрито створення умов, [...]

207, 2023

ТЕОРЕТИЧНІ Й ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДУХОВНОГО ТА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДИТИНИ

By |July 2nd, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , |0 Comments

ТЕОРЕТИЧНІ Й ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДУХОВНОГО ТА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДИТИНИ Культура поведінки і спілкування має в собі здобутки виховання, рівень розвитку моральної складової особистості. Духовні знання повинні знайти форму втілення в діях, спілкуванні, відбиваючи глибину пізнання [...]

107, 2023

ТВОРЧА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

By |July 1st, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , , |0 Comments

ТВОРЧА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У статті проаналізовано наукові підходи до розуміння поняття «творча самореалізація особистості». Зазначено, що креативність є похідною ознакою творчої самореалізації як учителя, так й учнів. Уточнено компетентності, необхідні для формування творчої самореалізації [...]

3006, 2023

ФОРМУВАННЯ ЕМПАТІЙНО-РЕФЛЕКСИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА

By |June 30th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , |0 Comments

ФОРМУВАННЯ ЕМПАТІЙНО-РЕФЛЕКСИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА У статті розкрито актуальність проблеми формування емпатійно-рефлексивної культури майбутніх учителів мистецької освітньої галузі, визначено суть цього феномену. Представлено концепцію формування досліджуваної якості в здобувачів мистецьких спеціальностей, яка [...]

2606, 2023

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО РОЗВИТКУ ЕМПАТІЇ У ДИТИНИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

By |June 26th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , |0 Comments

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО РОЗВИТКУ ЕМПАТІЇ У ДИТИНИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ У статті на основі досвіду Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка охарактеризовано підготовку майбутніх педагогів до розвитку емпатії у дітей. Звертається увага [...]

2506, 2023

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЧЕРЕЗ НАВЧАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ УКРАЇНСЬКОГО ВІРШУВАННЯ

By |June 25th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , |0 Comments

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЧЕРЕЗ НАВЧАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ УКРАЇНСЬКОГО ВІРШУВАННЯ У статті здійснено спробу проаналізувати ефективність впливу уміння складати віршовані рядки на національно-патріотичне виховання молодого покоління, описано елементи українського поетичного мистецтва та рекомендовано цікаві методичні прийоми навчання складати [...]

2306, 2023

ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ВИХОВНИХ СИТУАЦІЙ

By |June 23rd, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , |0 Comments

ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ВИХОВНИХ СИТУАЦІЙ У статті наголошується на актуальності проблеми формування підлітків моральної стійкості як одного з провідних завдань духовного розвитку зростаючої особистості. Автором презентовано виховні ситуації різних типів (ситуації несподіванки, конфліктотвірні [...]

2206, 2023

НООСФЕРНА ОСВІТА ЯК БІОАДЕКВАТНА МЕТОДИКА АВТЕНТИЧНОЇ ОСВІТИ

By |June 22nd, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , , |0 Comments

НООСФЕРНА ОСВІТА ЯК БІОАДЕКВАТНА МЕТОДИКА АВТЕНТИЧНОЇ ОСВІТИ Проілюстровано сутність та методичні прийми ноосферної освіти як біоадекватної методики. Наведено практичний досвід впровадження системи ноосферної совіти в умовах закладів освіти. Запропоновано формування механізмів ефективного навчання на основі [...]

2106, 2023

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

By |June 21st, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , , |0 Comments

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Структура духовності особистості визначає зміст і структуру сучасної освіти, дозволяючи стверджувати, що «зміст сучасної освіти визначається характером і організацією життя суспільства» і полягає в передачі і засвоєнні досвіду виховання [...]

2006, 2023

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

By |June 20th, 2023|Categories: Latest Publications|Tags: , , , , , , , |0 Comments

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ Духовно-інтелектуальне навчання і виховання майбутніх фахівців сфери фізичної культури та спорту має велике значення для їх подальшої професійної діяльності. Воно відбувається з огляду на [...]

1906, 2023

ОСЕРЕДОК ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ — РОДИНА

By |June 19th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , |0 Comments

ОСЕРЕДОК ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ — РОДИНА У статті підіймаються питання духовного виховання молоді, осередком якого є родина. Показано, що розуміння ролі сім’ї як фактору духовної безпеки нації обумовлено її важливішою роллю в збереженні культурної спадкоємності [...]

1806, 2023

ОСОБЛИВОСТІ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

By |June 18th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , |0 Comments

ОСОБЛИВОСТІ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ У статті розглянуто особливості самоосвітньої діяльності сучасного вчителя. Охарактеризовано спрямованість педагогічної самоосвіти. Наведено результати дослідження 60 учителів щодо рефлексії власної педагогічної діяльності та прояву педагогічних дій, що відображають зміст їхньої [...]

1706, 2023

САМОТВОРЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЇ ДУХОВНОСТІ

By |June 17th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , |0 Comments

САМОТВОРЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЇ ДУХОВНОСТІ У статті розглянуто взаємозв’язок духовності та процесу самотворення. Проаналізовано основні характеристики та структурні компоненти духовного розвитку особистості. Охарактеризовано риси духовнорозвиненої особистості через призму пізнання, самовдосконалення, самотворення та реалізацію власного [...]

1506, 2023

РОЗВИТОК ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ «ФІЛОСОФІЇ»

By |June 15th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , , , , |0 Comments

РОЗВИТОК ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ «ФІЛОСОФІЇ» У публікації висвітлено роль та значення викладання «Філософії» для формування і розвитку духовно-інтелектуального потенціалу та гармонізації внутрішнього духовного світу студентів. Проаналізовано необхідність вивчення «Філософії» як обов’язкової, фундаментальної, [...]

1406, 2023

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ЖИТТЄВИЙ УСПІХ ОСОБИСТОСТІ

By |June 14th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , , |0 Comments

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ЖИТТЄВИЙ УСПІХ ОСОБИСТОСТІ Автором наголошено на значущості соціальної компетентності для забезпечення життєвого успіху особистості. Проаналізовано наукові, присвячені цьому питанню праці зарубіжних авторів. На основі їх узагальнення підсумовано, що існує певний зв’язок [...]

1306, 2023

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

By |June 13th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , , |0 Comments

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У СУЧАСНИХ УМОВАХ У статті розкрито суть, принципи і складові національно-патріотичного виховання дітей у сучасних умовах. Схарактеризовано значення традицій і обрядів у здійсненні національно-патріотичного виховання дітей, особливості святкування певних свят (Різдво, Великдень, [...]

1206, 2023

ПІЗНАВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ЯК РИСА ОСОБИСТОСТІ

By |June 12th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , , , , |0 Comments

ПІЗНАВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ЯК РИСА ОСОБИСТОСТІ Дана стаття присвячена характеристиці пізнавальної активності як риси особистості. Розкрито суть понять «активність» і «пізнавальна активність». Визначено ознаки та види пізнавальної активності. Висвітлено зв’язок пізнавальної активності із пізнавальними потребами, мотивами [...]

806, 2023

ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В НАЦІОНАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ

By |June 8th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , , |0 Comments

ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В НАЦІОНАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ Стаття присвячена вивченню можливостей використання музичного мистецтва у національному виховання студентів. Визначено засоби музичного мистецтва, які застосовуються з метою національного виховання, зокрема: сприймання музики; виконавська діяльність; спів; гра [...]

3005, 2023

ІНФОМЕДІЙНА ГРАМОТНІСТЬ ЯК КАТЕГОРІЯ МОРАЛЬНО-ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ

By |May 30th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , |0 Comments

ІНФОМЕДІЙНА ГРАМОТНІСТЬ ЯК КАТЕГОРІЯ МОРАЛЬНО-ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ У статті розглянуто поняття «інфомедійна грамотність», «медіакультура». Зроблено висновок про те, що інфомедійна грамотність є основним підґрунтям розвитку інформаційної і медіакультури людини. Також, висвітлено основні принципи формування медіаінформаційної грамотності. [...]

2205, 2023

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

By |May 22nd, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , |0 Comments

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У статті розкрито необхідність і актуальність морально-етичного виховання майбутніх військовослужбовців, окреслено різні його аспекти. Представлено процес формування морально-етичних якостей майбутніх військових на чотирьох етапах освітнього процесу і подальшого кар’єрного зростання: відбору, [...]

2105, 2023

ДУХОВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

By |May 21st, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , |0 Comments

ДУХОВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ Ця стаття присвячена обговоренню питання духовності в контексті викладання деяких аспектів духовної допомоги здобувачам закладів вищої медичної освіти. На нашу думку, надзвичайно важливим є навчання таким [...]

1705, 2023

ФОРМУВАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ОСНОВА ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

By |May 17th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , |0 Comments

ФОРМУВАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ОСНОВА ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У статті розкриваються визначення та структурні моделі етнокультури та етнокультурної освіти. Розглядається формування етнокультурної компетентності особистості. Виявляються умови формування етнокультурної компетентності, розглядаються її види (приватний, [...]

1605, 2023

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ

By |May 16th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , |0 Comments

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ Особливості військово-професійної освіти, соціальних та духовних процесів життя курсантів ВВНЗ зумовлюють морально-психологічний стан особового складу та потребує якісних змін у бік гуманітаризації та гуманізації освіти. Показана трансформація підготовки військових [...]

1305, 2023

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

By |May 13th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , |0 Comments

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У статті розкрито сутність понять «середовище», «освітнє середовище». Висвітлено особливості формування ефективного освітнього середовища: систематичність та послідовність, динамічний характер, спрямованість на розвиток та саморозвиток усіх суб’єктів освітнього процесу. Визначені етапи [...]

1105, 2023

РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

By |May 11th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , |0 Comments

РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У статті розглянуто погляди на термінологічне поняття «емоційний інтелект» у сучасній науковій думці; значення та особливості формування емоційного інтелекту у старшому дошкільному віці; проаналізовано та окреслено форми, методи, [...]

805, 2023

ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

By |May 8th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , |0 Comments

ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У статті обґрунтовано, що пріоритетним напрямком початкової освіти в Україні є духовно-моральне виховання учнів, яке передбачає прийняття молодшими школярами моральних норм і національних цінностей. Пріоритетним у [...]

605, 2023

ПОЛІКУЛЬТУРНА ОСВІТА Й ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ

By |May 6th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , |0 Comments

ПОЛІКУЛЬТУРНА ОСВІТА Й ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ У публікації доведено актуальність проблеми полікультурної освіти й полікультурного виховання студентської молоді в умовах глобалізації суспільства. Проаналізовано різні підходи науковців до визначення суті [...]

405, 2023

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

By |May 4th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , |0 Comments

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У статті здійснено науковий аналіз проблеми формування компетентності професійного саморозвитку майбутніх учителів. Визначено, що професійний саморозвиток майбутніх учителів — це безперервний процес цілеспрямованого розкриття своїх потенційних можливостей та здібностей, [...]

3004, 2023

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ШКОЛИ ЯК ФАКТОР ЗДОРОВОГО ДУХОВНО-ДУШЕВНО- ТІЛЕСНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

By |April 30th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , |0 Comments

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ШКОЛИ ЯК ФАКТОР ЗДОРОВОГО ДУХОВНО-ДУШЕВНО-ТІЛЕСНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ Розкрито основні чинники створення освітнього середовища вальдорфської школи, орієнтованого на здоровий духовно-душевно-тілесний розвиток особистості: формування естетично-здорового освітнього простору (фізично-матеріального оточення); забезпечення сприятливого душевно-духовного оточення дитини. [...]

2804, 2023

БОЙОВІ МИСТЕЦТВА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ

By |April 28th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , , , |0 Comments

БОЙОВІ МИСТЕЦТВА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ Публікація актуалізує питання формування морально-вольових якостей особистості за допомогою бойового мистецтва джиу-джитсу. Автором висвітлено сутність поняття «морально-вольові якості». У статті представлений аналіз філософії японського бойового мистецтва, висвітлено [...]

2704, 2023

ТРАДИЦІЙНІ ОСВІТЯНСЬКІ ЗАХОДИ ЯК ЗАСІБ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

By |April 27th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , , |0 Comments

ТРАДИЦІЙНІ ОСВІТЯНСЬКІ ЗАХОДИ ЯК ЗАСІБ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У статті розкрито освітньо-виховний потенціал традиційних освітніх заходів ХНПУ імені Г.С. Сковороди. З’ясовано, що духовно-інтелектуальний розвиток здобувачів вищої освіти залежить від чітко спланованої організації ціннісно-орієнтованих [...]

2604, 2023

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК СКЛАДОВА ДУХОВНОГО ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

By |April 26th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , |0 Comments

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК СКЛАДОВА ДУХОВНОГО ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У статті розглянуто питання співвідношення процесів формування іншомовної комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти та їхнього духовного й інтелектуального навчання. Установлено, що вони [...]

2504, 2023

ФОРМУВАННЯ ЕТИКО-ПАРТИСИПАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

By |April 25th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , |0 Comments

ФОРМУВАННЯ ЕТИКО-ПАРТИСИПАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА У статті визначено основні чинники феномену формування етико-партисипативної культури майбутнього вчителя як педагогічної проблеми. Висвітлено соціальний контекст етико-партисипативної культури. Представлено трактування значення формування етико-партисипативної культури майбутнього вчителя [...]

2404, 2023

ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИТАЦЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ТА ВИХОВАТЕЛІВ ЗДО В АСПЕКТІ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

By |April 24th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , |0 Comments

ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИТАЦЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ТА ВИХОВАТЕЛІВ ЗДО В АСПЕКТІ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ У статті на основі узагальнення результатів проведеного дослідження окреслено особливості читацького портрета сучасного студента — майбутнього учителя початкових класів [...]

2304, 2023

ДУХОВНО-МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЯК ОБ’ЄКТ ПЕДАГОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

By |April 23rd, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , , , , |0 Comments

ДУХОВНО-МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЯК ОБ’ЄКТ ПЕДАГОГІЧНОГО АНАЛІЗУ У статті проаналізовано підходи дослідників різних галузей наукового знання до визначення суті поняття «цінність». Проведено історико-порівняльний аналіз генезису цього поняття. Акцентовано увагу на характеристиці форм цінностей, які утвердилися [...]

2104, 2023

ВИХОВАННЯ В ЕПОХУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

By |April 21st, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , |0 Comments

ВИХОВАННЯ В ЕПОХУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ У статті розглянуто основні проблеми виховання в умовах цифровізації. Дано характеристику цифровому поколінню. Визначено напрямки процесу виховання в умовах цифровізації: добір педагогічних кадрів, підготовка методичного забезпечення, добір нових форм, методів та [...]

1704, 2023

НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ОСВІТИ Й ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ

By |April 17th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , , , |0 Comments

НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ОСВІТИ Й ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ У статті охарактеризовано нові тенденції в розвитку теорії і практики освіти та виховання молоді в Україні, визначено роль синергетичного підходу до духовно-морального виховання [...]

1504, 2023

ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

By |April 15th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , |0 Comments

ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У статті розглянуто проблему інноваційної педагогічної діяльності як засобу професійного становлення майбутнього вчителя. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури визначено сутність поняття «інновація»; розглянуто спектр застосування педагогічних [...]

1404, 2023

МОРАЛЬНО-ДУХОВНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА: СУТЬ ПОНЯТЬ

By |April 14th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , |0 Comments

МОРАЛЬНО-ДУХОВНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА: СУТЬ ПОНЯТЬ У статті акцентовано увагу на важливості морально-духовного виховання дітей та молоді. Звернено увагу на те, що моральність є складовою духовності і проявляється в таких якостях особистості, як доброта, [...]

1004, 2023

ВПРОВАДЖЕННЯ ДУХОВНИХ І ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗЗСО

By |April 10th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , |0 Comments

ВПРОВАДЖЕННЯ ДУХОВНИХ І ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗЗСО У статті зазначено низку проблем, які постають перед українським суспільством, значення ціннісних орієнтацій, моральних та духовних орієнтирів молодого покоління. Окреслено вагому роль директора школи у вибудовуванні [...]

1004, 2023

ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

By |April 10th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , , |0 Comments

ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У статті розглянуто зв’язок між вивченням гуманітарних дисциплін, а саме змістом мовної підготовки, та процесом формування моральних цінностей медичних сестер під час набуття студентами [...]

804, 2023

РОЗРОБКА ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У ЗМІСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

By |April 8th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , , , |0 Comments

РОЗРОБКА ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У ЗМІСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ У статті представлено процедуру розробки духово-моральних цінностей у змісті освіти завдяки застосуванню міждисциплінарного підходу, використанню певних онтологічних та аксіологічних підстав, що дають можливість вибудувати ієрархію дванадцяти освітніх/загальнолюдських цінностей, які [...]

604, 2023

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

By |April 6th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , |0 Comments

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ У статті автор доводить, що для якісної підготовки майбутніх фахівців у закладах фахової передвищої освіти позитивним є створення освітнього середовища, яке [...]

3103, 2023

МОТИВАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНОГО ЗРОСТАННЯ

By |March 31st, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , |0 Comments

МОТИВАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНОГО ЗРОСТАННЯ Стаття присвячена актуальній проблемі мотивації здобувачів вищої освіти до інтелектуально-духовного зростання. Розкрито взаємозв’язок духовного і цінностей особистості, суть поняття «духовність». Встановлено, що мотивувати здобувачів до інтелектуально-духовного зростання можливо [...]

2903, 2023

ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЧЕРЕЗ ВОЛОНТЕРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

By |March 29th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , |0 Comments

ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЧЕРЕЗ ВОЛОНТЕРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ У статті визначено основні шляхи розвитку духовно-емоційного інтелекту: оцінка і вираження емоцій, вивчення власних і чужих емоційних станів та способів їх вираження, керування емоціями, уміння приймати рішення та [...]

2803, 2023

ФАКУЛЬТЕТ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

By |March 28th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , |0 Comments

ФАКУЛЬТЕТ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У статті розкрито можливості факультету в забезпеченні духовно-інтелектуального зростання майбутніх учителів. З’ясовано, що діяльність Спілки студентів та молоді, як структурного елементу фізико-математичного факультету, спрямована на стійкий духовно-інтелектуальний розвиток [...]

2703, 2023

ПРОЄКТНЕ НАВЧАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

By |March 27th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , |0 Comments

ПРОЄКТНЕ НАВЧАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ Сьогодні випускник закладу вищої освіти мусить бути не тільки професіоналом своєї справи, а і мати здатність до проєктування. З цією метою у практиці викладання [...]

2503, 2023

КОМПЛЕКСНИЙ НЕФОРМАЛЬНИЙ ЛЕКТОРІЙ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО І ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКІВ

By |March 25th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , |0 Comments

КОМПЛЕКСНИЙ НЕФОРМАЛЬНИЙ ЛЕКТОРІЙ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО І ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКІВ Стаття присвячена актуальній проблемі здоров’язбереження учнів підліткового віку. Розкрито взаємозв’язок духовного і фізичного здоров’я, суть поняття «здоров’язбережувальна компетентність» підлітка. Представлено тематику комплексного неформального лекторію, [...]

2303, 2023

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ В ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

By |March 23rd, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , |0 Comments

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ В ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ Сьогодні освіта є не лише процесом, що передбачає впливи через виховання і навчання на особистість, та результатом засвоєння особистістю певної системи знань, умінь, навичок і морально-етичної культури, [...]

2103, 2023

ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ ЦІННОСТІ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ

By |March 21st, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , |0 Comments

ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ ЦІННОСТІ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ Система економічної освіти потребує принципово нового розгляду в контексті культурологічного підходу, що передбачає усвідомлення її загальнолюдської сутності. Цей підхід розкриває її спрямованість на людину (а саме, створення передумов [...]

2003, 2023

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ НОРМИ КУЛЬТУРИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

By |March 20th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , , , , , |0 Comments

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ НОРМИ КУЛЬТУРИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я Запропоновано розв’язання проблеми формування міжособистісних стосунків у медичному закладі. Одним із шляхів розв’язання цієї проблеми є дотримання й культивування керівником закладу охорони здоров’я морально-етичних норм ділового [...]

1803, 2023

ВПЛИВ МЕДІА НА ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

By |March 18th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , |0 Comments

ВПЛИВ МЕДІА НА ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У статті розкрито підходи щодо трактування поняття духовно-інтелектуального виховання, розкрито вплив медіа (мультфільмів, фільмів, відеоігор) на духовно-інтелектуальний розвиток молодших школярів. Проаналізовано найкращі зразки, які можна використовувати у [...]

1703, 2023

ОСВОЄННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ АНІМАЦІЙНОГО ДИЗАЙНУ

By |March 17th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , , , , , |0 Comments

ОСВОЄННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ АНІМАЦІЙНОГО ДИЗАЙНУ Розглянуто духовні цінності особистості як внутрішній стан людини, зорієнтований на моральні норми співіснування в суспільстві, етичні правила поведінки й бережне ставлення до себе та до іншої людини. Виявлено [...]

1603, 2023

РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК У СУЧАСНОМУ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ

By |March 16th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , |0 Comments

РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК У СУЧАСНОМУ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.33 У процесі духовного та соціального розвитку особистості, формування її світогляду та активної соціальної позиції велика роль соціально-гуманітарного знання. Новий стиль мислення в сучасних соціально-гуманітарних науках включає зміну [...]

1503, 2023

МАЙСТЕРНІСТЬ ВЗАЄМОВІДНОСИН ЯК МЕТА ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

By |March 15th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , , , , |0 Comments

МАЙСТЕРНІСТЬ ВЗАЄМОВІДНОСИН ЯК МЕТА ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.32 Розглянуто питання взаємовідносин як предмета духовно-інтелектуального виховання: їх значення в житті людини, основні види, ступені розвитку та правила формування. Показана необхідність навчання цим питанням через окремий предмет шкільної [...]

1303, 2023

ПРО СЕКУЛЯРНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДУХОВНОСТІ. ОСНОВНІ ЦІННОСТІ ДУХОВНОЇ ЛЮДИНИ

By |March 13th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , |0 Comments

ПРО СЕКУЛЯРНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДУХОВНОСТІ. ОСНОВНІ ЦІННОСТІ ДУХОВНОЇ ЛЮДИНИ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.31 Пропонується секулярний підхід до визначення духовності на основі загальнолюдських цінностей без прив’язки до будь-яких релігій. Духовність розглядається як прояви всеосяжної Любові, Честі, Совісті, Волі, [...]

1303, 2023

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ШКОЛЯРІВ У ПЕРІОД ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

By |March 13th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , |0 Comments

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ШКОЛЯРІВ У ПЕРІОД ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ В УКРАЇНІ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.24 У статті представлено досвід розробки та впровадження психологічної підтримки школярів в умовах воєнного стану в Україні. Розкрито сутність поняття «психологічна підтримка», визначено її головну мету [...]

1203, 2023

АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

By |March 12th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , |0 Comments

АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.23 Визначено професійне самовдосконалення викладача як здатність особистості долати стереотипи і перебудовувати власне мислення й професійну діяльність, досягати нових вершин саморозвитку. З’ясовано роль викладача [...]

903, 2023

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ЙОГО ГУМАНІЗАЦІЇ

By |March 9th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , |0 Comments

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ЙОГО ГУМАНІЗАЦІЇ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.22 У статті актуалізовано проблему особливостей управління закладом освіти у контексті гуманізації. Розкрито сутність фасилітативного управління, яке дозволяє утримувати рівновагу між цілями і результатами та можливостями реальних людей і [...]

703, 2023

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ З ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

By |March 7th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , |0 Comments

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ З ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.21 Реалії пандемії, військового стану, вимушеної міграції підвищують актуальність забезпечення готовності молоді до самостійної навчальної діяльності, до самоосвіти, формування у неї належного [...]

603, 2023

ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛЯ: ПОСТНЕКЛАСИЧНА ПАРАДИГМА ОСВІТИ

By |March 6th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , |0 Comments

ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛЯ: ПОСТНЕКЛАСИЧНА ПАРАДИГМА ОСВІТИ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.18 У статті закцентовано увагу на важливості життєвотворчого потенціалу гуманітарних предметів (філософії, української мови, іноземної мови, історії, безпеки життєдіяльності). Проаналізовано ідеї Нової української школи. Звернено увагу на те, [...]

503, 2023

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ЗАСАДАХ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

By |March 5th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , |0 Comments

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ЗАСАДАХ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ У статті розкрито акмеологічні засади формування професійної компетентності майбутнього фахівця у ВНЗ. Визначено поняття «творча самостійна робота», «професійна компетентність» з позицій акмеології, узагальнено критерії та рівні розвитку професіоналізму [...]

403, 2023

ЗМІСТ КУЛЬТУРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

By |March 4th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , |0 Comments

ЗМІСТ КУЛЬТУРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У статті проаналізовано підходи дослідників до визначення суті культуротворчої діяльності. Визначено її мету і завдання в контексті підготовки педагогічних працівників у закладах вищої педагогічної освіти. Зроблено висновок про [...]

303, 2023

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

By |March 3rd, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , |0 Comments

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.14 Представлено концепцію виховної діяльності викладача вищої школи, яка відображає три основних підпростори: структурний, праксиологічний та аксіологічний. Окреслена концепція є основою для вироблення стратегії і тактики організації професійної [...]

103, 2023

ПРАКТИКА ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ ТА ОСОБИСТІСТЬ ВИКЛАДАЧА

By |March 1st, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , |0 Comments

ПРАКТИКА ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ ТА ОСОБИСТІСТЬ ВИКЛАДАЧА 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.13 У статті піднімається проблематика ролі особистості викладача у процесі засвоєння матеріалу предметів духовно-морального спрямування учнями та студентами. При розкритті теми використовуються джерела та література, що належать [...]

2802, 2023

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

By |February 28th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , |0 Comments

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.12 Стаття присвячена аналізу реалізації лінгвокультурологічної компетентності в знаннях матеріальної й духовної культури, історичному розвитку української нації, фольклорі, традиціях, звичаях та обрядах рідного [...]

2602, 2023

ЕКОЛОГІЧНІ ЦІННОСТІ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

By |February 26th, 2023|Categories: Научные статьи|0 Comments

ЕКОЛОГІЧНІ ЦІННОСТІ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.08 В статті визначено, що в професіограмі майбутнього педагога необхідно враховувати методологічні засади концепції коеволюції: складники системи екологічних цінностей (загальнолюдські; еколого-етичні; еколого-гуманістичні; соціопродуктивна еколого-орієнтована діяльність, як [...]

2402, 2023

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПІДХОДІВ ЗАХІДНИХ НАУКОВЦІВ ДО ПОНЯТТЯ ДУХОВНОГО ІНТЕЛЕКТУ

By |February 24th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|0 Comments

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПІДХОДІВ ЗАХІДНИХ НАУКОВЦІВ ДО ПОНЯТТЯ ДУХОВНОГО ІНТЕЛЕКТУ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.06 Стаття присвячена узагальненню концепцій духовного інтелекту в трактовці західних науковців. Автор пропонує виокремити дедуктивні концепції духовного інтелекту, коли його структура орієнтується на базову цінність та індуктивний [...]

2302, 2023

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В ДНІ ВІЙНИ: ДОСВІД ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ

By |February 23rd, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , |0 Comments

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В ДНІ ВІЙНИ: ДОСВІД ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.05 У статті представлено досвід організації духовно-інтелектуального виховання в дні війни здобувачів рівня вищої освіти на прикладі діяльності Харківського національного [...]

2202, 2023

ВИХОВАННЯ ДУХОВНОСТІ ЗАСОБАМИ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

By |February 22nd, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , |0 Comments

ВИХОВАННЯ ДУХОВНОСТІ ЗАСОБАМИ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.04 У статті зазначено, що естетичне виховання є складовою професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. Музика відіграє велику роль в духовній культурі та моральному образі [...]

2102, 2023

УНІКАЛЬНА, ДУХОВНА ТА ЗМІСТОВНА ОСВІТА ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ

By |February 21st, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , |0 Comments

УНІКАЛЬНА, ДУХОВНА ТА ЗМІСТОВНА ОСВІТА ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ Міжнародні вальдорфські школи — це сторіччя досвіду, але все ще активні організації, присутні в 64 країнах світу. Вальдорфська педагогіка має в основі духовність, але школи не є доктринально [...]

1902, 2023

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДУХОВНОСТІ ПЕДАГОГА ОСНОВ ЗДОРОВ’Я

By |February 19th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , |0 Comments

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДУХОВНОСТІ ПЕДАГОГА ОСНОВ ЗДОРОВ’Я 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.02 Сучасне уявлення про людину і провідну роль духовності в її розвитку свідчить, що людина не тільки розумна істота, фізичне тіло, але й нероздільна структура, яка [...]

1802, 2023

ПЕДАГОГІКА ДУХОВНОСТІ

By |February 18th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , |0 Comments

ПЕДАГОГІКА ДУХОВНОСТІ https://doi.org/10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.01 У статті запропоновано використання педагогіки духовності для духовного навчання та виховання молоді. Представлено її мету, принципи. Зроблено акцент та доречності використання синергетичного підходу для розвитку духовності людини. Окреслено образ нової ноосферної особистості [...]

1702, 2023

ДУХОВНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

By |February 17th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , |0 Comments

ДУХОВНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПЕРЕДМОВА В. А. БОРИСОВА до IV випуску міжнародного періодичного рецензуємого збірника наукових праць “Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті” ISSN 2708-4809 доцента, кандидата філологічних наук, проректора з навчально-наукової [...]

1602, 2023

ПИТАННЯ ДУХОВНОСТІ ЛЮДИНИ У ФІЛОСОФСЬКІЙ АНТРОПОЛОГІЇ

By |February 16th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи, Новости|Tags: , , , , |0 Comments

ПИТАННЯ ДУХОВНОСТІ ЛЮДИНИ У ФІЛОСОФСЬКІЙ АНТРОПОЛОГІЇ ПЕРЕДМОВА С. В. БЕРЕЖНОЇ до IV випуску міжнародного періодичного рецензуємого збірника наукових праць “Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті” ISSN 2708-4809 професора, доктора філософських наук, проректора з наукової, [...]

1602, 2023

ДУХОВНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТ — ЦЕ СИЛА НЕЗЛАМНОГО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

By |February 16th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи, Новости|Tags: , , , , |0 Comments

ДУХОВНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТ — ЦЕ СИЛА НЕЗЛАМНОГО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ПЕРЕДМОВА Ю. Д. БОЙЧУКА до IV випуску міжнародного періодичного рецензуємого збірника наукових праць "Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті" ISSN 2708-4809 доктора педагогічних наук, [...]

302, 2023

Видано четвертий випуск Збірника наукових праць ДИВО-21

By |February 3rd, 2023|Categories: Новости|0 Comments

Опубликований Міжнародний періодичний збірник наукових праць "ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ МОЛОДІ В ХХІ СТОЛІТТІ" за загальною редакцією В. П. Бабича, Ю. Д. Бойчука, Л. С. Рибалко, О. М. Хвостиченка, випуск 4 — 2022. Бібліографічне посилання: [...]

3012, 2022

Проведено ІІІ міжнародну науково-практичну конференцію «Духовно-інтелектуальне виховання і навчання в XXI столітті»

By |December 30th, 2022|Categories: Новости|0 Comments

17 листопада 2022 р. Науково-методичною лабораторією духовно-інтелектуального виховання та навчання Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди (ХНПУ) з громадською організацією «Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство» (ВННОО) у співпраці з кафедрою освітології та інноваційної педагогіки [...]

1602, 2021

О смысле жизни, жизненных целях и источниках счастья

By |February 16th, 2021|Categories: Научные статьи|0 Comments

О смысле жизни, жизненных целях и источниках счастья А. Н. Хвостиченко, к.в.н., доцент Люди по-разному относятся к своей жизни. Если спросить человека: «Каков смысл вашей жизни, ради чего вы живете?», — то обнаружится, что многие [...]

102, 2021

Учебная программа «Искусство жизнетворчества (практическая онтология)»

By |February 1st, 2021|Categories: Базовые документы, Базовые документы|0 Comments

Учебная программа курса «ОСНОВЫ ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВА» (практическая онтология) (для студентов всех специальностей) Пилотный вариант Тема 1. Введение в курс «Основы жизнетворчества». Основные положения современной онтологии Цель, значение и содержание курса «Основы жизнетворчества (практическая онтология)». Роль современной онтологии [...]

311, 2020

Игорь Герцен, «Скорпион против ящера»

By |November 3rd, 2020|Categories: Творчество|0 Comments

«Скорпион против ящера» «Что бы они там ни делали, мы должны делать это лучше!» После этого они стали побеждать, и – победили. А до того в их рядах царили отчаянье, пессимизм, апатия и жажда обвинять [...]

2509, 2020

Приглашение к публикации статей

By |September 25th, 2020|Categories: Новости|0 Comments

Уважаемые коллеги! Приглашаем к участию в подготовке к изданию международного рецензируемого сборника научных статей "Духовно-интеллектуальное воспитание и обучение молодежи в XXI веке" (ISSN: 2708-4809) издательства ВННОО за 2020 год путем публикации Ваших статей по актуальным [...]

2509, 2020

«Боевое искусство как средство духовного…»

By |September 25th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

БОЙОВЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ ДУХОВНОГО І ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ Л. С. Рибалко д. пед. н., професор, професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди Д. С. Іванов [...]

2209, 2020

«Духовно-моральные константы в контексте общения…»

By |September 22nd, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

ДУХОВНО-МОРАЛЬНІ КОНСТАНТИ У КОНТЕКСТІ СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ В. В. Ворожбіт-Горбатюк д. пед. н., професор, професор кафедри історії педагогіки і порівняльної педагогіки, ХНПУ імені Г. С. Сковороди «Доля цілих народів найбільш залежить від виховання [...]

2109, 2020

«Развитие интеллектуальной коммуникации…»

By |September 21st, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ХХІ СТОЛІТТЯ Ф. Я. Майнаєв здобувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи ХНПУ імені Г.С. Сковороди учитель історії, ЗЗСО І-ІІІ ступенів №13 військово-цивільної адміністрації міста Торецьк [...]

1809, 2020

«Духовно-интеллектуальное воспитание будущих…»

By |September 18th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ІНОЗЕМНИХ ЛІКАРІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ЯК ОСНОВА МІЖКУЛЬТУРНИХ ВІДНОСИН Л. О. Гепенко аспірантка кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди У сфері [...]

1709, 2020

«Пути формирования культуры мира и толерантности…»

By |September 17th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МИРУ І ТОЛЕРАНТНОСТІ У ДІТЕЙ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ І. М. Трубавіна д. пед. н., професор, професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського [...]

609, 2020

«Духовно-интеллектуальное воспитание школьников…»

By |September 6th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ ХАРКІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ № 89 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Г. О. Жозе да Коста аспірантка кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи ХНПУ імені Г. С. Сковороди Сучасне реформування української школи стверджує [...]

409, 2020

«Инклюзивное обучение в системе образования…»

By |September 4th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Т. М. Собченко доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Н. М. Смолянюк доцент кафедри теорії і [...]

409, 2020

«Обеспечение духовного развития младших…»

By |September 4th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ Ю. Д. Бойчук д. пед. н., професор, проректор з наукової роботи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди О. С. Казачінер д. пед. н., доценти [...]

3108, 2020

«Субкультура религиозных верований детей…»

By |August 31st, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

СУБКУЛЬТУРА РЕЛІГІЙНИХ ВІРУВАНЬ ДІТЕЙ ЯК ДУХОВНА ІНТЕНЦІЯ АКСІОПСИХОЛОГОІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ В. Сіткар к. психол. н., доцент, Тернопільський національний педагогічний університет імені В Гнатюка Cоціальна ситуація розвитку дитини в Україні сьогодні відрізняється високим ступенем драматизму: економічні [...]

3008, 2020

«Воспитание счастливого ребенка в… Финляндии…»

By |August 30th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

ВИХОВАННЯ ЩАСЛИВОЇ ДИТИНИ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ ФІНЛЯНДІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ О. Янкович д. пед. н., професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Куявсько-Поморська вища школа, м. Бидгощ (Польща) Одним із провідних завдань [...]

2908, 2020

«Духовно-интеллектуальное развитие личности…»

By |August 29th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ Л. О. Байбекова к. пед. н, доц. кафедри методики та практики викладання іноземної мови ХНУ імені В. Н. Каразіна Соціально-економічні процеси сьогодення детермінують вищі вимоги до [...]

2808, 2020

«Развитие интеллектуального потенциала…»

By |August 28th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ В НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ О. С. Кабанська к. пед. н, доц. кафедри іноземної філології ХНПУ імені Г. С. Сковороди А. А. Кабанська завідувач відділу практик [...]

2708, 2020

«Самопознание как составляющая духовно-интеллектуального…»

By |August 27th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

САМОПІЗНАННЯ ЯК СКЛАДОВА ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО НАВЧАННЯІ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ Ю. І. Єрмак доцент кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Процес самопізнання майбутнього вчителя є усвідомленням, співвіднесенням особистістю власних можливостей і [...]

2608, 2020

«Актуализация духовно-творческого потенциала…»

By |August 26th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

АКТУАЛІЗАЦІЯ ДУХОВНО-ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ВИМІРАХ ПІДГОТОВКИ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я Г. М. Мешко д. пед. н., професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка О. І. Мешко к. психол. н., доцент,Тернопільський [...]

2608, 2020

«Имидж будущего руководителя учреждения образования…»

By |August 26th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

ІМІДЖ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ О. І. Мармаза професор кафедри наукових основ управління Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Суспільні трансформації, зміни у політичних, економічних та соціокультурних процесах, модернізація [...]

908, 2020

«Духовно-интеллектуальный концепт производственной практики…»

By |August 9th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КОНЦЕПТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «МАГІСТР» У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Р. І. Черновол-Ткаченко к. пед. н, професор, директор Інституту підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту освіти Виробнича практика є обов’язковим практичним компонентом [...]

808, 2020

«Успешная профессиональная адаптация начинающего преподавателя…»

By |August 8th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

УСПІШНА ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА-ПОЧАТКІВЦЯ — ОСНОВА ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНОГО ЗРОСТАННЯ ОСОБИСТОСТІ О. В. Бунчук ст. викладач кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Увагу фахівців привертає проблематика, пов’язана з адаптаційними ресурсами [...]

508, 2020

«Профессиональное самораскрытие личности педагога…»

By |August 5th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

ПРОФЕСІЙНЕ САМОРОЗКРИТТЯ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ О. Жизномірська к. психол. н., доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти У період соціальних, політичних змін, економічної кризи та нестабільності [...]

408, 2020

«Влияние психоаналитического направления в образовании…»

By |August 4th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

ВПЛИВ ПСИХОАНАЛІТИЧНОГО НАПРЯМКУ В ОСВІТІ НА РОЗВИТОК ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ Г. Груць к. пед. н., доцент, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Сучасний етап розвитку психоаналізу характеризується суттєвими змінами у його теоретичній платформі. Фахівці, [...]

308, 2020

«Проблемы развития украинской национальной школы…»

By |August 3rd, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ В ПЕРІОД КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТ. О. М. Кін доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Період к. XIX [...]

2907, 2020

«Пути формирования духовно-интеллектуальных ценностей взрослых»

By |July 29th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДОРОСЛИХ А. В. Боярська-Хоменко к. пед. н., доцент кафедри історії і порівняльної педагогіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди В умовах сучасного розвитку української держави ми часто відзначаємо пробудження [...]

2807, 2020

«Эволюция и специфика взаимодействия духовного и интеллектуального развития…»

By |July 28th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

ЕВОЛЮЦІЯ ТА СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОДІЇ ДУХОВНОГО ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В ПРОЦЕСІ НАУКОВОГО ТА НАВЧАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ В ЧАСИ АНТИЧНОСТІ ТА РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ О. В. Юрченко Викладач ХНПУ імені Г. С. Сковороди Учення про людину, її духовно-інтелектуальні якості, [...]

2707, 2020

«Основные проблемы формирования методологии интеллектуального обучения на основах духовности…»

By |July 27th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ НА ОСНОВАХ ДУХОВНОСТІ ТА МОРАЛЬНОСТІ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ ЗНАНЬ ТА ІНФОРМАЦІЇ О. В. Немцов к. е. н., проф., академік Міжнародної кадрової академії, президент НДО «Міжнародна академія з наукових фундаментальних [...]

2107, 2020

«Педагогика досуга — духовность, интеллект, стратегия»

By |July 21st, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

ПЕДАГОГІКА ДОЗВІЛЛЯ — ДУХОВНІСТЬ, ІНТЕЛЕКТ, СТРАТЕГІЯ А. О. Денисенко к. пед. н., доцент, доцент кафедри історії педагогіки і порівняльної педагогіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди Освіта — запорука майбутнього країни; це банк [...]

2007, 2020

«Особенности морально-духовного воспитания студенческой молодежи…»

By |July 20th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНО-ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ ЧАСУ С. І. Ткачов д. пед. н., професор, професор кафедри педагогіки та психології Харківської державної академії фізичної культури Н. О. Ткачова д. пед. н., професор, професор [...]

1707, 2020

«Интернационализация высшего педагогического образования в Украине»

By |July 17th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (на прикладі Вінницького державного педагогічного університету) Н. І. Лазаренко к. пед. н., професор, ректор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Роль університетів у генерації, розповсюдженні та використанні знань [...]

1607, 2020

«Університетська людиномірна освіта як…»

By |July 16th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

УНІВЕРСИТЕТСЬКА ЛЮДИНОМІРНА ОСВІТА ЯК ГОЛОВНА ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-НООСФЕРО-СТАЛОГО ГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ ЯК СТРАТЕГІЇ ВИЖИВАННЯ ЛЮДСТВА О. Г. Задорожна к. е. н., доцент, член-кореспондент Академії економічних наук України О. В. Хомин, к. е. н. Освіта, що впливає [...]

1507, 2020

«Духовно-людиномірна університетська освіта…»

By |July 15th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

ДУХОВНО-ЛЮДИНОМІРНА УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА ЯК ПІДСТАВА ОСМИСЛЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ІМПЕРАТИВУ ВИЖИВАННЯ ЛЮДСТВА В УМОВАХ НАСАЖДЕНИЯ СЬОМОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УКЛАДУ Г. В. Задорожний д. е. н., професор, академік Академії економічних наук України, академік Академії філософії господарства, Харківський національний [...]

107, 2020

«Физическая абстракция «свободная энергия» в теории и практике…»

By |July 1st, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

ФИЗИЧЕСКАЯ АБСТРАКЦИЯ «СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ» В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ Г. Л. Апанасенко Киевская медицинская академия последипломного образования М. С. Гончаренко Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина С. Д. Прасол Харьковское [...]

2906, 2020

«Возможности ноосферного образования уже сегодня»

By |June 29th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

МОЖЛИВОСТІ НООСФЕРНОЇ ОСВІТИ ВЖЕ СЬОГОДНІ П. М. Таланчук, Л. І. Ліщитович Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (Університет «Україна», Київ) Сьогодні ми все більше переконуємося в тому, що глобальний неоліберальний капіталізм, який останні 30 років [...]

2806, 2020

«Новая образовательная парадигма как фактор развития высшей школы»

By |June 28th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

НОВА ОСВІТНЯ ПАРАДИГМА ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ШКОЛИ В. І. Мудрик професор, к. пед. н. завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання Комунального закладу «Харківська гуманітарно–педагогічна академія» Харківської обласної ради О. М. Школа доцент, к. [...]

2106, 2020

«Философия в школе: трилогия ума»

By |June 21st, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

ФИЛОСОФИЯ В ШКОЛЕ: ТРИЛОГИЯ УМА Ю. Ротенфельд Введение Законы природы имеют принудительный характер, и, нарушая их, мы подвергаем себя опасности. М. Липман Не секрет, что образование находится сегодня в кризисе, причина которого — в непонимании [...]

1806, 2020

«Элитизм и равноправность образования одаренной молодежи…»

By |June 18th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

ЕЛІТИЗМ І РІВНІСТЬ ОСВІТИ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ ЯК ГУМАНІТАРНА ПРОБЛЕМА ХХІ СТОЛІТТЯ Я. Василькевич https://orcid.org/0000-0002-5946-3005 v.yaroslava@online.ua к. психол. н., доцент кафедри психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Основний вектор перебудови сучасної загальноосвітньої школи [...]

1706, 2020

«Ценностный подход к обучению и воспитанию…»

By |June 17th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

ЦІННІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ ЯК ОСНОВА ГУМАНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ В ОСВІТІ Г. Жирська к. пед. н., доцент, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Реформування освітньо-виховного простору сучасної української школи в умовах євроінтеграції потребує [...]

1606, 2020

ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В ХХІ ВЕКЕ

By |June 16th, 2020|Categories: Новости|0 Comments

ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В ХХІ ВЕКЕ Международный сборник статей под общей редакцией проф. В. П. Бабича, проф. Л. С. Рыбалко Духовно-интеллектуальное воспитание и обучение молодежи в XXI веке: международный сборник статей / Под общ. [...]

1606, 2020

КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ «ДИВО-21» — ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ У ХХІ СТОЛІТТІ

By |June 16th, 2020|Categories: Latest Publications, Базовые документы, Базовые документы, Научные статьи|0 Comments

КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ «ДИВО-21» — ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ У ХХІ СТОЛІТТІ Концепція (третя редакція) розроблена колективом Всесвітнього наукового ноосферно-онтологічного товариства імені В. І. Вернадського як результат обговорення ключових питань освіти ХХІ століття в ході міжнародної науково-практичної [...]

1606, 2020

«Принципиальные особенности обучения и воспитания в ХХІ веке»

By |June 16th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

ПРИНЦИПОВІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ В ХХІ СТОЛІТТІ Л. І. Ліщитович Нарешті на планеті Земля почалася активна розбудова Ноосфери — нової світової спільноти людства — глобальної цивілізації реального панування на планеті людського розуму та творчої [...]

1506, 2020

«Современные проекты образовательного ландшафта…»

By |June 15th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

СУЧАСНІ ПРОЕКТИ ОСВІТНЬОГО ЛАНДШАФТУ: ВІД ЕКСПАНСІЇ МАСКИ — ДО ДИХАННЯ ЖИВОГО Л. А. Кондрацька д. пед. н., професор, кафедрa музикознавства таметодики музичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Ми живемо в інверсії оруеллівського [...]

1406, 2020

«Инновационная составляющая современного образования»

By |June 14th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ Г. С. Криворотько, Ж. Ю. Кузьміна Характерною ознакою сучасного світу є безперервне нарощування нових знань і інновацій, розгортання процесів інформатизації та інтелектуалізації. В ХХI столітті актуальною є проблема створення інноваційної системи [...]

1406, 2020

«Диалогизация в культурно-образовательном пространстве личности…»

By |June 14th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

ДІАЛОГІЗАЦІЯ В КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ОСОБИСТОСТІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР Н. В. Авдимирець аспірант кафедри історії, археології і філософії Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького Витоки актуальності означеної проблеми в сучасних умовах пов’язані не тільки з інтересом [...]

806, 2020

«Потенциал подрастающей личности в совершении поступков…»

By |June 8th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

ВЧИНКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДРОСТАЮЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО АНАЛІЗУ Я. Кальба к. психол. н., доцент, Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка Постановка проблеми. Початок ХХІ століття знаменується тенденціями глобальних суспільних, політичних, культурно-історичних зрушень. Реформування вітчизняної [...]

706, 2020

«Основы духовного и интеллектуального воспитания молодежи»

By |June 7th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

ЗАСАДИ ДУХОВНОГО І ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ С. М. Грудницька д. ю. н., професор, завідувач сектору сприяння розвитку економіки-правових досліджень відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки, Інститут економіко-правових досліджень НАН України Україна сьогодні — це багатонаціональна [...]

606, 2020

«Духовно-интелектуальное обучение и воспитание в Украине и в мире»

By |June 6th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ ТА В СВІТІ Я. Волкова аспірантка кафедри історії педагогіки і порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Стаття присвячена розгляду духовного, інтелектуального виховання та навчання в [...]

406, 2020

«ДИВО как естественное право каждого человека»

By |June 4th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ЯК ПРИРОДНЕ ПРАВО КОЖНОЇ ЛЮДИНИ Л. П. Яненко Важливо розуміти, що саме сьогодні маємо потребу значно змінити базові концепції сутності прав людини та їх обґрунтування через неперервне навчання та виховання людства [...]

306, 2020

«Антропософский подход к обучению и воспитанию личности»

By |June 3rd, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

АНТРОПОСОФСЬКИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В. І. Лозова чл.-к. НАПУ України, почесний професор ХНПУ імені Г. С. Сковороди О. М. Іонова Сучасні тенденції суспільного розвитку зумовлюють зміни пріоритетів вітчизняної освіти: вищою цінністю стає [...]

206, 2020

«Духовность как интенция личностного бытия»

By |June 2nd, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

ДУХОВНІСТЬ ЯК ІНТЕНЦІЯ ОСОБИСТІСНОГО БУТТЯ Н. В. Шелковая к. філос. н., доцент, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Питання «Що є дух і духовність?» виникло разом з питанням «Що є людина? Що є суще?». Ці [...]

106, 2020

Формирование личности… теория сознания…

By |June 1st, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ: АНАЛОГИ В ІСТОРІЇ, АКТУАЛЬНІ ПІДХОДИ, ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ, ТЕОРІЯ СВІДОМОСТІ. АВТОРСЬКА КОНЦЕПЦІЯ Михайло Юрійович Міаніє Авторський Науково-навчальний Центр «Система акад. Міаніє М.Ю.», Харків Сучасна наука, включаючи психологію, з одного боку — стрімко розвивається, але [...]

2805, 2020

«Образ учителя как духовно-интеллектуального наставника…»

By |May 28th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

ОБРАЗ УЧИТЕЛЯ ЯК ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО НАСТАВНИКА МОЛОДІ  З ПОЗИЦІЇ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ Л. С. Рибалко д. пед. н., професор, професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи, Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди С. Т. [...]

2705, 2020

«Освіта — кому і навіщо?»

By |May 27th, 2020|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , |0 Comments

ОСВІТА — КОМУ І НАВІЩО? Л. М. Трусей, А. О. Мироненко Викладачі Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Навчати народ — значить робити його кращим; просвіщати — значить підвищувати його моральність; опанувати грамоту [...]

2505, 2020

“Валеологические основы духовного развития личности”

By |May 25th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

ВАЛЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ Ю. Д. Бойчук д. пед. н., професор, проректор з наукової роботи Харківського національного педагогічного університетуімені Г. С. Сковороди Н. В. Науменко к. пед. н., викладач кафедри педагогіки та психології Національного [...]

2405, 2020

“Переориентация общественного сознания…”

By |May 24th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ З БОРОТЬБИ НА ЄДНІСТЬ С. М. Олексюк Магістр за спеціальністю «Управління інноваційною діяльністю» Эксперт консультант Консалтинговой фірми «Результат» Переориентация общественного сознания с борьбы на единство Можете ли вы себе представить, что человек [...]

2405, 2020

“Духовность как процесс самосоверш…”

By |May 24th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

УДК 130.3 ДУХОВНОСТЬ КАК ПРОЦЕСС САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА Л. Г. Трусей В статье рассмотрена проблема толкования понятия «духовность» в философском смысле. Известные определения духовности в научной литературе для описания социальных процессов вызывают определенные трудности, связанные с большим [...]

2205, 2020

“Духовная эволюция человека…”

By |May 22nd, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

ДУХОВНА ЕВОЛЮЦІЯ ЛЮДИНИ ЯК НАПРЯМ ЗБЕРЕЖЕННЯ І РОЗВИТКУ ЛЮДСТВАЮ. Д. Бойчукд. пед. н., професор, проректор з наукової роботиХарківського національного педагогічного університету імені Г. С. СковородиМ. С. Гончаренкод. б. н., професор, професор кафедри «Валеології» філософського факультетуХарківського національного [...]

2205, 2020

“Человекомерность антикризисных исследований…”

By |May 22nd, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

ЧЕЛОВЕКОМЕРНОСТЬ АНТИКРИЗИСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАК ВЫЗОВ ПРОФАННОСТИ ГУМАНИТАРНОЙ МЫСЛИ И СОЦИАЛЬНОЙ НАУКИ Г. В. Задорожный  д. э. н., профессор, академик Академии экономических наук Украины, академик Академии философии хозяйства, академик Международной кадровой академии, Харьковский национальный университет имени [...]

2205, 2020

“Общество знаний: соблазны обновления…”

By |May 22nd, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

СУСПІЛЬСТВО ЗНАНЬ: СПОКУСИ ОНОВЛЕННЯ І ПАСТКИ УТОПІЧНОЇ СВІДОМОСТІ М. Д. Култаєва д. філос. н., професор, член-кор. НАПН України, завідувач кафедри філософії  Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Суспільство знань і як теоретичний конструкт, [...]

2105, 2020

Монография. Г. В. Задорожный “Человекомерность…”

By |May 21st, 2020|Categories: Монографии|0 Comments

ЧЕЛОВЕКОМЕРНОСТЬ КАК ОСНОВАНИЕ НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЫ ВЫЖИВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА Г. В. Задорожный Задорожный Г. В. Человекомерность как основание научной парадигмы выживания человечества. — Харьков: ВННОО, 2020. — 126. Человечность представлена как смысл жизнеутверждения и выживания человека; как [...]

2105, 2020

“Уномика: новые размышления…”

By |May 21st, 2020|Categories: Научные статьи|1 Comment

Уномика: новые размышления об основании возможности выживания человека/человечества Г. В. Задорожный д. э. н., профессор, академик Академии экономических наук Украины, академик Академии философии хозяйства, академик Международной кадровой академии, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина [...]

2004, 2020

“Свобода-ответственность…”

By |April 20th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

Свобода-ответственность как главный маркер спасения от коронавируса и выживания человечества   Задорожный Г. В. д. э. н., профессор, академик Академии экономических наук Украины, академик Академии философии хозяйства, академик Международной кадровой академии, Харьковский национальный университет имени [...]

2004, 2020

“Неоинституционализм…”

By |April 20th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

Неоинституционализм как поверхностно-манипулятивный глобальный неолиберальный дискурс (постмодернистская «онтология» против человечности) Задорожный Г. В. д. э. н., профессор, академик Академии философии хозяйства,академик Академии экономических наук Украины,академик Международной кадровой академии,Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина Дети! Храните [...]

2602, 2020

“Природа человека…”

By |February 26th, 2020|Categories: Научные статьи|0 Comments

ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА: ОТ БИО-СОЦИАЛЬНОГО К ДУХОВНО-БИО-СОЦИАЛЬНОМУ (критика догмы о решающей роли биокомплекса в социальной эволюции человека) Г. В. Задорожный д. э. н., профессор, академик Академии философии хозяйства, академик Академии экономических наук Украины, академик Международной кадровой [...]

2502, 2020

Монография-2019

By |February 25th, 2020|Categories: Базовые документы, Базовые документы, Монографии, Новости|2 Comments

ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В ХХІ СТОЛЕТИИ Международная коллективная монография под общей редакцией проф. В. П. Бабича, проф. Л. С. Рыбалко Духовно-интеллектуальное воспитание и обучение молодежи в XXI веке: международная коллективная монография / Под [...]

2111, 2019

При Харьковском Доме ученых создан Совет научной общественности

By |November 21st, 2019|Categories: Новости|0 Comments

29 октября в Харькове прошло учредительное собрание по созданию Совета научной общественности при Харьковском Доме ученых. Совет учрежден как постоянно действующий коллегиальный выборный орган, призванный осуществлять координацию совместной мислетворческой деятельности представителей различных научных и мировоззренческих объединений, групп, [...]

210, 2019

Шахматные модели взаимоотношений в обществе и их влияние на формирование мировоззрения индивида

By |October 2nd, 2019|Categories: Научные статьи|0 Comments

Алексей Сергеевич СинёвРоль шахмат в формировании мировоззрения человека безусловно велика, вопреки тому, что их происхождение — даже не гипотеза, поскольку гипотезе необходимы хоть какие-то доказательные основания, а про происхождение шахмат говорят только древние литературные источники (легенды). [...]

2809, 2019

КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ «ДИВО-21» — ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В ХХІ ВЕКЕ

By |September 28th, 2019|Categories: Базовые документы, Базовые документы|0 Comments

Концепція (друга редакція) розроблена колективом Всесвітнього наукового ноосферно-онтологічного товариства імені В. І. Вернадського як результат обговорення ключових питань освіти ХХІ століття в ході міжнародної науково-практичної конференції 23 травня 2019 року і включає окремі пропозиції, думки учасників [...]

2609, 2019

Концептуальные основания системы духовно-интеллектуального воспитания и обучения

By |September 26th, 2019|Categories: Научные статьи|0 Comments

М. І. Зобов Вице-президент Всемирного научного ноосферно-онтологического обществаПредседатель Ассоциации «Духовно-интеллектуальный выбор» «Следующее столетие либо будет духовным,либо следующего столетия не будет вовсе»Андре Моруа«Если дух уступит материи, она сотретличность и общество»Юрий Пахомов Один из ярких представителей Франкфуртской философской школы Г. [...]

2109, 2019

Проект «Реформирование образования» / «Образование будущего»

By |September 21st, 2019|Categories: Научные статьи|0 Comments

М. Ю. Миание, Авторский Научно-учебный Центр «Система акад. Миание М. Ю.», Харков Можно сказать, мы находимся в уникальной и в то же вермя грустной ситуации. З одного боку, в духовно-моральнiй сфері існує величезна кількість проблем: [...]

2009, 2019

Пресс-релиз семинара «Духовно-интеллектуальное воспитание и обучение в XXI веке»

By |September 20th, 2019|Categories: Новости|0 Comments

17 сентября в Харьковском доме учёных состоялось очередное заседание научного семинара «Энергоинформационная и интеллектуально-духовная деятельность Вселенной и наше Мировоззрение» имени Д.А. Переверзева на тему «Духовно-интеллектуальное воспитание и обучение в XXI веке». На семинаре обсуждался доклад кандидата технических наук, [...]

2009, 2019

Наука и образование в контексте современных требований

By |September 20th, 2019|Categories: Научные статьи|0 Comments

Л. Г. Трусей, директор Харьковского общественного фонда развития высшего образования «Интеллект». Одним из основоположных принципов педагогики есть принцип научности [1]. Без непрерывного развития науки создать систему образования актуальную времени невозможно. Отсутствуют фундаментальные научные разработки общего характера, [...]

1809, 2019

«ДИВО–21»: концептуальные основания преодоления современного античеловечного глобального кризиса

By |September 18th, 2019|Categories: Научные статьи|0 Comments

Задорожный Г. В., д. э. н., профессор, академик Академии философии хозяйства, академик Академии экономических наук Украины, академик Международной кадровой академии Образование – это познание жизни как целостного процесса…Образование должно помогать нам открывать вечные ценности, а не [...]

1608, 2019

Научно-Онтологические основы Духовно-интеллектуального воспитания и образования человека новой эпохи «ДИВО–21»

By |August 16th, 2019|Categories: Научные статьи|0 Comments

Бабич В. П., проф., доктор экон. наук (в контексте современной глобально-земной парадигмы 21-го века) Человечество медленно, но упорно движется многотрудными дорогами эволюции и исторического прогресса. Естественное, неугасимое желание людей жить на земной планете в условиях [...]

2905, 2019

Международная научно-практическая конференция «Духовно-интеллектуальное воспитание и обучение в XXI веке»

By |May 29th, 2019|Categories: Новости|0 Comments

23 мая в стенах Харьковского национального педагогического университета им. Г.С. Сковороды прошла Международная научно-практическая конференция «Духовно-интеллектуальное воспитание и обучение в XXI веке», с материалами которой, в том числе с фотографиями и полной видеозаписью, можно ознакомиться по [...]

2504, 2019

ДУХОВНОСТЬ — НАПОЛНЕННОСТЬ ЛЮБОВЬЮ

By |April 25th, 2019|Categories: Научные статьи|0 Comments

«Следующее столетие либо будет духовным, либо следующего столетия не будет вовсе» Андре Моруа Императив слов А. Моруа, дошедших до нас из прошлого века, вряд ли кто поставит под сомнение. Это действительно так — экологическая угроза [...]

2504, 2019

Духовность – наполненность Любовью (новости)

By |April 25th, 2019|Categories: Новости|0 Comments

9-10 апреля в гостеприимных стенах Харьковского национального университета строительства и архитектуры на высоком духовном подъеме прошла Международная научно-практическая конференция «Духовність як складова Української державності» http://www.khntusg.com.ua/uk/node/1245. С программой конференции можно ознакомиться и скачать по адресу http://world-ontology.org/index.php?showtopic=405. Электронная версия [...]

2501, 2019

Сознание — наш внутренний компьютер

By |January 25th, 2019|Categories: Научно-популярные|0 Comments

А. Н. Хвостиченко, к.в.н., доцент Сознание... То, что всегда с нами, то, что мы и есть, по сути. То, что определяет, кем мы являемся, наши проблемы, достоинства, наши возможности. Благодаря ему, Человек постигает тайны микромира [...]

2612, 2018

ДОКТРИНА НАРОДОВЛАСТИЯ

By |December 26th, 2018|Categories: Базовые документы, Базовые документы|1 Comment

Проект Власть – народу! Власть – громадам! 1. Общие положения 1.1. Правовой основой народовластия является равенство прав граждан на страну, на общую собственность, на безопасную и комфортную общую окружающую среду. 1.2. Реализация этих прав осуществляется [...]

2412, 2018

Народовластие — Real Democracy: видеомост Харьков – Лондон

By |December 24th, 2018|Categories: Новости|0 Comments

20 декабря состоялась анонсированная в интернете видеоконференция сторонников идеи настоящей демократии (народовластия) Харькова и Лондона, представляющих, соответственно, Харьковское отделение Всемирного научного ноосферно-онтологического общества (ВННОО) и Real Democracy Movement (RDM) Великобритании http://world-ontology.org/index.php?showforum=573. Видео-мост был призван способствовать реализации [...]

2212, 2018

МНК “Ноосферное образование в евразийском пространстве”

By |December 22nd, 2018|Categories: Новости|0 Comments

6-7 декабря в Санкт-Петербурге прошла восьмая Международная научная конференция "Ноосферное образование в евразийском пространстве". Организатор - Смольный институт Российской академии образования. От Всемирного научного ноосферно-онтологического общества на конференции выступил с докладом  Алексей Сергеевич Синёв на [...]

312, 2018

Григорий Сковорода: философия счастья

By |December 3rd, 2018|Categories: Базовые документы, Базовые документы, Научные статьи|0 Comments

Зміряли ми море, землю, повітря, небеса, потривожили внутрішність земельну ради металів, розмежували планети, повідшукували гори на місяці, найшли невидимих світів нещислиму кількість, будуємо дивовижні машини, засипаємо безодні, зупиняємо воду — Боже, чого ми тільки не [...]

1811, 2018

Манифест Всемирного научного ноосферно-онтологического общества имени В. И. Вернадского

By |November 18th, 2018|Categories: Базовые документы, Базовые документы|0 Comments

Многовековой исторический прогресс человечества являет собой грандиозный по масштабам, естественный процесс постепенного, многотрудного совершенствования земной жизни людей как уникально разумных представителей живого мира. Каждый, очередной этап истории несет в себе новые проблемы и новые трудности [...]

3006, 2017

Идеология гармоничного общества

By |June 30th, 2017|Categories: Базовые документы, Базовые документы, Научные статьи|0 Comments

Идеология гармоничного общества (идейная основа народного единения) Эпиграф Зміряли ми море, землю, повітря, небеса, потривожили внутрішність земельну ради металів, розмежували планети, повідшукували гори на місяці, найшли невидимих світів нещислиму кількість, будуємо дивовижні [...]

711, 2023

ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ В XXI СТОЛІТТІ»

By |November 7th, 2023|Categories: Latest Publications, Новости|0 Comments

Повідомлення  Шановні колеги! 27 жовтня 2023 р. он-лайн пройшла ІV Міжнародна науково-практична конференція «Духовно-інтелектуальне виховання і навчання в XXI столітті». Конференція проводилася за наступними напрямами роботи: Теоретичні основи духовно-інтелектуального виховання і навчання. Методологія духовно-інтелектуального виховання і [...]

111, 2023

Публікація наукових статей. Запрошення.

By |November 1st, 2023|Categories: Latest Publications, Новости|0 Comments

Публікація наукових статей! Шановні колеги! Запрошуємо до участі у підготовці до видання VI випуску міжнародного рецензованого періодичного збірника наукових праць "Духовно-інтелектуальне виховання та навчання молоді у XXI столітті" (ISSN: 2708-4809) видавництва ВННОТ за 2024 рік [...]

809, 2023

ВИХОВАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ЯК СУСПІЛЬНО-ОСВІТНІЙ ПРІОРИТЕТ

By |September 8th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , , |0 Comments

ВИХОВАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ЯК СУСПІЛЬНО-ОСВІТНІЙ ПРІОРИТЕТ У доробку актуалізовано проблему виховання духовно-моральних цінностей особистості; розкрито важливі аспекти побудови освітньо-виховного процесу на основі суб`єкт-суб`єктних взаємин педагога і вихованців, батьків і дітей; розглянуто підходи до класифікацій [...]

709, 2023

ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ В XXI СТОЛІТТІ»

By |September 7th, 2023|Categories: Новости|Tags: , , , , , |0 Comments

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Духовно-інтелектуальне виховання і навчання в XXI столітті», яка буде проводитися 27 жовтня 2023 р. он-лайн. Напрями роботи конференції Теоретичні основи духовно-інтелектуального виховання [...]

709, 2023

РОЛЬ МЕРИТОКРАТИЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ У ВИХОВАННІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕЛІТИ СИНГАПУРА

By |September 7th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , |0 Comments

РОЛЬ МЕРИТОКРАТИЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ У ВИХОВАННІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕЛІТИ СИНГАПУРА Стрімкий розвиток й значні здобутки Республіки Сингапур невпинно привертають увагу дослідників із різних країн світу. Вивчення сингапурського досвіду в галузі освіти й науки, безперечно, заслуговує на пильну [...]

609, 2023

РОЗВИТОК ІДЕЙ ПРОСВІТНИЦТВА У СВІТОВІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ

By |September 6th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , |0 Comments

РОЗВИТОК ІДЕЙ ПРОСВІТНИЦТВА У СВІТОВІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ У статті розкриваються походження понять «просвітництво» і «просвіта» та характерні риси доби Просвітництва. Визначено напрями просвітницької діяльності мислителів і філософів в епоху Просвітництва, а також педагогів у Великій [...]

409, 2023

ПРОБЛЕМА ПОЛІТИЧНОГО І ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ НІМЕЧЧИНИ

By |September 4th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , |0 Comments

ПРОБЛЕМА ПОЛІТИЧНОГО І ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ НІМЕЧЧИНИ У статті проаналізовано дисертації, монографії, аналітичні роботи, публікації у періодичних виданнях німецьких авторів. З’ясовано, що у цих роботах розкрито зв’язок між політичною культурою і політичним [...]

209, 2023

ВИМОГИ ДО ВЧИТЕЛЯ В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ

By |September 2nd, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , |0 Comments

ВИМОГИ ДО ВЧИТЕЛЯ В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ У статті проаналізовано основні вимоги до вчителя в західноєвропейській педагогічній думці. Установлено, що формулювання зазначених вимог було пов’язано з: працями відомих філософів давніх часів, поглядами англійських, німецьких та [...]

3008, 2023

РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

By |August 30th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , |0 Comments

РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ У статті проаналізовано особливості розвитку дошкільної освіти України в кінці ХІХ — на початку ХХ століття. Установлено, що інтенсивному розвитку зазначених питань у [...]

2908, 2023

РОЛЬ ДУХОВНОСТІ В РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

By |August 29th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , |0 Comments

РОЛЬ ДУХОВНОСТІ В РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У статті розглядається поняття духовності як вираження важливої соціокультурної спадщини українців; аналізується розвиток інклюзивної освіти через духовність і релігію в українському соціумі; розкриваються основні шляхи формування ставлення [...]

2808, 2023

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДОШКІЛЬНОГО ПРОФІЛЮ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

By |August 28th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , |0 Comments

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДОШКІЛЬНОГО ПРОФІЛЮ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ У статті проаналізовано особливості підготовки кадрів дошкільного профілю в Україні на початку ХХ століття. З’ясовано, що підготовку кадрів у досліджуваний період здійснювали: Фребелівський педагогічний [...]

2608, 2023

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У ПЕДАГОГІЧНИХ ПОГЛЯДАХ ІВАНА ОГІЄНКА

By |August 26th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , |0 Comments

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У ПЕДАГОГІЧНИХ ПОГЛЯДАХ ІВАНА ОГІЄНКА У статті висвітлюються пріоритетні ціннісні орієнтири духовно-інтелектуального формування особистості у педагогічних поглядах Івана Огієнка. Акцентується, що християнські цінності повинні становити основу духовно-національної системи виховання. Наголошується на важливості [...]

2508, 2023

ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ОСВІТА ЯК ГОЛОВНА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ

By |August 25th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , |0 Comments

ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ОСВІТА ЯК ГОЛОВНА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ У статті висвітлені питання впливу національної культури на формування національної самосвідомості у період глобалізації. Ключові слова: фольклор, нація, етнос, глобалізація, етнонаціональна освіта. Демиденко Н. М. кандидат історичних [...]

2408, 2023

РОЗВИТОК КОМПАРАТИВІСТИКИ В США (50-ТІ РР. ХХ СТОЛІТТЯ)

By |August 24th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , |0 Comments

РОЗВИТОК КОМПАРАТИВІСТИКИ В США (50-ТІ РР. ХХ СТОЛІТТЯ) У статті проаналізовано провідні чинники, котрі сприяли розвитку компаративістики США в 50-ті рр. ХХ століття. Це: підписання «Акту про Національний науковий фонд», розвиток університетської освіти, відкриття спеціальних [...]

2308, 2023

МУЗИКА ЯК ЗАСІБ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ (ЗА НАУКОВИМИ ПРАЦЯМИ КИТАЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ)

By |August 23rd, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , |0 Comments

МУЗИКА ЯК ЗАСІБ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ (ЗА НАУКОВИМИ ПРАЦЯМИ КИТАЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ) У статті розкрито суть поняття духовно-морального виховання особистості. Проаналізовано погляди китайських та українських науковців про визначення педагогічного потенціалу музики як засобу духовно-морального [...]

2208, 2023

ПЕДАГОГІЧНІ ТА ДУХОВНІ НАСТАНОВИ ОТЦЯ ІВАНА БОСКО

By |August 22nd, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , |0 Comments

ПЕДАГОГІЧНІ ТА ДУХОВНІ НАСТАНОВИ ОТЦЯ ІВАНА БОСКО У статті висвітлюється суть попереджувальної педагогіки італійського святого дона Боско, який усе своє життя служив дітям, юнакам, створював ораторії та притулки для них. Він присвятив себе справі спасіння [...]

2108, 2023

ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ У ФРАНЦІЇ

By |August 21st, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , |0 Comments

ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ У ФРАНЦІЇ Емоційний інтелект формується через спілкування, взаємодію з іншими людьми у процесі діалогу, у тому числі іноземними мовами. У процесі іншомовної підготовки здобувачів у [...]

2108, 2023

ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОЛОДІ: ВИТОКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

By |August 21st, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , |0 Comments

ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОЛОДІ: ВИТОКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ У роботі розглядаються тенденції духовно-морального виховання молоді європейських країн. Розкриваються специфічні особливості їх освітньо-виховного процесу, визначаються риси виховання європейської молоді, розкриваються основні напрямки формування культурно-моральних цінностей, [...]

1808, 2023

ІДЕЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МОРАЛЬНОГО ТА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ УКРАЇНИ: МИНУЛЕ І СУЧАСНІСТЬ

By |August 18th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , |0 Comments

ІДЕЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МОРАЛЬНОГО ТА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ УКРАЇНИ: МИНУЛЕ І СУЧАСНІСТЬ У статті розкрито важливість відродження духовності особистості на сучасному етапі, обґрунтовано необхідність вивчення та критичного переосмислення історико-педагогічного досвіду морально-естетичного виховання. Автори [...]

1708, 2023

ПСИХОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА БУЛІНГУ СЕРЕД ШКОЛЯРІВ

By |August 17th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , |0 Comments

ПСИХОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА БУЛІНГУ СЕРЕД ШКОЛЯРІВ У суспільстві широко визнаною проблемою є булінг у різних його проявах. Особливо помітна ця проблема у шкільному середовищі. Освітня організація має особливий статус для вирішення проблеми булінгу у шкільному середовищі. [...]

1508, 2023

ОСВІТНЯ МОБІЛЬНІСТЬ У ПРОБЛЕМНОМУ ПОЛІ АКМЕОЛОГІЇ

By |August 15th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , |0 Comments

ОСВІТНЯ МОБІЛЬНІСТЬ У ПРОБЛЕМНОМУ ПОЛІ АКМЕОЛОГІЇ В статті розглянуто педагогічні можливості освітньої мобільності в контексті неперервної освіти для вдосконалення та самовдосконалення, розвитку та саморозвитку людини, розширення та вдосконалення її компетенцій як у період навчання, так [...]

1408, 2023

ФОРМУВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН УЧНІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ

By |August 14th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , |0 Comments

ФОРМУВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН УЧНІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ У статті проаналізовано вплив позитивних міжособистісних взаємин учнів та сприятливої атмосфери уроку польської мови на рівень навчальних досягнень учнів, рівень їх пізнавальної активності, розвиток їх [...]

1208, 2023

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ПОЧУТТІВ У СИСТЕМІ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

By |August 12th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , |0 Comments

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ПОЧУТТІВ У СИСТЕМІ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ Розглядається підхід до духовно-інтелектуального виховання та навчання духовних почуттів. Рекомендуються завдання щодо формування та розвитку почуттів у системі духовно-інтелектуального виховання та навчання. Ключові слова: виховання, духовні [...]

1008, 2023

ПОЧУТТЯ ЯК ОБ’ЄКТ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

By |August 10th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , , |0 Comments

ПОЧУТТЯ ЯК ОБ’ЄКТ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ Розглядаються духовні почуття, як вищі цінності людини, що наповнюють її життя високими станами та прекрасними душевними переживаннями. Розкрито важливі аспекти почуттів у контексті духовно-інтелектуального виховання особистості. Ключові слова: почуття, [...]

1008, 2023

АКМЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

By |August 10th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , |0 Comments

АКМЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У статті наголошено на необхідності дотримання акмеологічного підходу в процесі духовно-морального виховання студентської молоді. Доведено, що наскрізний процес духовно-інтелектуального виховання студентської молоді, який формує вищі соціальні ідеали, є одним [...]

908, 2023

МОРАЛЬНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТА: СТАВЛЕННЯ ДО ОБОВ’ЯЗКІВ

By |August 9th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , |0 Comments

МОРАЛЬНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТА: СТАВЛЕННЯ ДО ОБОВ’ЯЗКІВ Основою особистості є моральний розвиток, який визначає її поведінку. Моральна особистість не завжди узгоджує свої дії з іншими людьми, часто керується власними інтересами. Успішність процесу залучення студента до моральних [...]

808, 2023

ПСИХОКОРЕКЦІЙНИЙ ТЕРНІНГ ЯК ФОРМА ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ

By |August 8th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , |0 Comments

ПСИХОКОРЕКЦІЙНИЙ ТЕРНІНГ ЯК ФОРМА ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ У статті розкрито поняття тренінгу як форми духовно-інтелектуально