Views: 21

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

У статті розкрито необхідність і актуальність морально-етичного виховання майбутніх військовослужбовців, окреслено різні його аспекти. Представлено процес формування морально-етичних якостей майбутніх військових на чотирьох етапах освітнього процесу і подальшого кар’єрного зростання: відбору, підготовки, навчання, кар’єрного зростання.
Ключові слова: майбутні офіцери, морально-етичне виховання, професійна підготовка, лідерство, навчання.

Крокун-Баранова А. П., Магілін О. В.
здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків, Україна

10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.94

Морально-етичні якості, це ті якості, якими кожен військовослужбовець повинен оволодіти, постійно розвивати та покращувати їх впродовж своєї кар’єри. Морально-етичне виховання — формування стійких моральних якостей, почуттів, навичок і звичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі. Основна мета морально-етичного виховання полягає у формуванні основ етичної культури здобувачів освіти, виховання їх духовних цінностей та художнього смаку. Разом з тим для майбутніх військових морально-етичне виховання надає можливість оволодіти професійно важливими навичками, які допомагають приймати обґрунтовані рішення. Найбільш ефективним способом досягти цього є логічна побудова процесу морально-етичного виховання, що буде базуватися на навчанні на прикладах [2], тобто коли здобувач використовує ситуації, що обговорюються на занятті, як орієнтир для майбутнього прийняття складного рішення. Ці рішення вважаються складними або через складність параметрів, або через можливі наслідки. Багато етичних рішень включають компонент доброчесності, але цей різносторонній підхід має важливе значення для базового реформування освітніх принципів [1].

Варто зазначити, що частиною морально-етичного виховання майбутніх військових є формування почуття патріотизму, коли здобувачі мають тверде переконання, що віддано служать своїй нації. Це почуття обов’язку допомагає майбутнім військовим долати страхи, коли існує небезпека. Гордість за свою країну допомагає їм ставити в пріоритет результат виконуваної місії, а не потребу у власній безпеці [4].

Морально-етичне виховання сприяє формуванню міцної моралі, яка запобігає внутрішнім і зовнішнім порушенням поведінки майбутніх військових. Іноді тиск з боку однолітків або прагнення проявити слухняність може призвести до прийняття невірних рішень з точки зору моралі.

Зазначимо, що у закладах з посиленою військовою підготовкою існують програми, розроблені для усунення «неадекватної» поведінки і спрямовані на розвиток спроможності майбутніх військових здійснювати етичний вибір. Фактором успіху таких профілактичних програм є здатність майбутніх військових усвідомлювати коли імперативи місії суперечать особистим цінностям людини. Розуміння того, що рішення є етично правильним, допомагає впоратися з поставленими професійними завданнями [5].

Ще одним аспектом морально-етичного виховання майбутніх військових, є той факт, що збройні сили мають у своїх лавах представників різних політичних течій, віросповідань, культурного походження. Зважаючи на це, офіцери-вихователі мають ураховувати особливості такого мультикультурного середовища під час організації виховної роботи з особовим складом курсантів.

Морально-етичне виховання під час базової підготовки майбутніх військових допомагає їм чіткіше зрозуміти потреби та причини своєї служби. У майбутньому культивування цього розуміння сприяє зменшенню кількість військових, які не намагаються уникнути виконання покладених на них обов’язків, а розуміють, що означає етична поведінка військовослужбовця, оскільки він чи вона є представником своєї країни. Саме тому морально-етичне виховання є невід’ємною складовою підготовки майбутніх військовослужбовців.

Зважаючи на зростаючу важливість етики у військовому середовищі, дуже важливо оцінювати етичні здібності майбутніх військових на чотирьох етапах процесу просування по службі:

‒‒ Етап відбору передбачає аналіз потенціалу особистісного розвитку майбутніх військових. Майбутній військовослужбовець має виявляти етичну поведінку на початку свого навчання. Саме тому безперервне морально-етичне виховання має здійснюватися з перших днів формування колективу майбутніх військових і постійно підтримуватись протягом усієї військової кар’єри [3].

‒‒ Етап підготовки. Військова підготовка майбутніх офіцерів реалізовується на основі морально-етичного виховання. Якщо інструктор поставить майбутніх військовослужбовців перед етичними дилемами чи складними ситуаціями, він змусить їх використовувати свої навички критичного мислення [2]. Професійна і фізична підготовка майбутніх військових має поступово ускладнюватись, а етичні питання мають стати частиною всього освітнього процесу.

‒‒ Етап навчання. Освіта є наріжним каменем критичного мислення. Якщо майбутні військові вже мають деякі навички етичного розуміння, вони зможуть вдосконалити їх за допомогою академічної освіти. Якщо майбутній офіцер знає основні прояви етичної поведінки та прийняття рішень, він зможе перенести його у формування і розвиток своїх лідерських навичок [2]. На фінальному етапі академічного навчання майбутні військові можуть розглядати морально-етичні норми у чотирьох областях моделі лідерства: власні морально-етичні якості, морально-етичну поведінку підлеглих, етичне прийняття рішень щодо мети та морально-етичне управління своїм середовищем.

‒‒ Етап кар’єрного зростання. Після того, як молодого офіцера підвищили до керівної посади, він має змогу діяти безпосередньо і приймати власні рішення, керуючись морально-етичними нормами, давати обґрунтовані пояснення процесу прийняття рішень. Наставництво є вирішальним аспектом подальшого морально-етичного розвитку офіцера-лідера.

Військові, незалежно від звання, повинні регулярно оцінювати свої дії та результати спільно з більш досвідченим колегою, що дозволяє їм постійно вдосконалюватись. Морально-етичне виховання також займає важливе місце у процесах консультування і дисциплінарних стягнень.

Таким чином морально-етичне виховання є обов’язковим на усіх етапах підготовки майбутніх військовослужбовців. Воно є основою їхнього професійного становлення, особистісного розвитку, лідерського і кар’єрного зростання, запорукою відданості своєму народові, готовності приймати зважені рішення.

Список використаних джерел

1. Boiarska-Khomenko A.V. Remote education of adults as one of the ways to solve the negative consequences of military conflict. Revistă ştiinţifică progresivă. 2018. Issue 1. Р. 5–8.
2. Micewski E. R. Conveying ideas and values in education! Challenges in teaching military ethics. Didactics of Military Ethics. Leiden, ND: BRILL NIJHOFF, 2016. P. 173–177.
3. Mooney Lisa. (n. d.). Advantages of training employees about work ethics. Small Business Chronicle. URL : https://smallbusiness.chron.com/advantages-training-employees-workethics-44472.html (дата звернення 28.10.22).
4. Крокун-Баранова А. П. Витоки ідеї військової підготовки жінок в Україні. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. 2022. Вип. 58. С. 41–49.
5. Магілін О. В. Передумови відкриття професійних закладів середньої освіти з посиленою військовою підготовкою у Латвії. Теорія та методика навчання та виховання. 2022. № 52. С. 126–136.