Views: 607

Знайомтеся — наша команда!

Команда складається з:

 • Президент ВННОТ

 • Виконавчий директор

 • Рада ВННОТ

 • Наукова рада

 • Члени ВННОТ
  у тому числі команди:

 • — редакції

 • — видавництва

 • — конференций

 • — інет-ресурсів

 • — техзабезпечення

Президент Всесвітнього наукового ноосферно-онтологичного товариства ім. В. І. Вернадського

Валерій Петрович БАБИЧ
Професор, доктор економичних наук
Науковий керівник проєкту “ДИВО-21” — Системи освіти “Духовно-інтелектуальне виховання та навчання в ХХІ столітті”

Біографичний нарис

Члени Ради ВННОТ

Олександр Миколайович ХВОСТИЧЕНКО
Олександр Миколайович ХВОСТИЧЕНКОЧлен Ради ВННОТ, головний редактор Альманаха
Кандидат військових наук, доцент
Олексій Васильович БЕЗДІТЬКО
Олексій Васильович БЕЗДІТЬКОЧлен Ради ВННОТ
Олександр Дмитрович СЕРДЮК
Олександр Дмитрович СЕРДЮКДиректор Науково-педагогічного центра ВННОТ
кандидат фізико-математичних наук, професор
Олексій Сергійович СИНЬОВ
Олексій Сергійович СИНЬОВЧлен Ради ВННОТ, Президент громадської организації Центр громадянських Ініціатив «Східна Зірка»
Аспирант при кафедрі філософії.
Леонід Гаврилович ТРУСЕЙ
Леонід Гаврилович ТРУСЕЙЧлен Ради ВННОТ, Директор «Фонда развитку нгауки та освіти «Інтелект»
Валерій Васильович БУШНОВ
Валерій Васильович БУШНОВЧлен Ради ВННОТ

Редакційна колегія

Loading...

З турботою про майбутнє

Ми прагнемо найкращих рішень для майбутнього кожної людини, її країни та Людства загалом.