Views: 21

ПРО ЗМІСТ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ В СИСТЕМІ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ

У статті розглядається поняття та зміст енергетичного розвитку в системі духовно-інтелектуального виховання та навчання: його цілі та завдання, вирішення яких підвищує енергетичність людини — її фізичну та розумову активність, працездатність, загальний стан припливу життєвих сил, а також зміцнює здоров’я.
Ключові слова: енергетичний розвиток, життєва енергія, накопичення енергії, працездатність, духовно-інтелектуальне виховання та навчання.

Хвостиченко О. М.
кандидат військових наук, доцент,
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, м. Харків, Україна

10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.150

У системі духовно-інтелектуального виховання та навчання розглядається новий для системи освіти напрямок розвитку людини — енергетичний. Оскільки цей напрямок давно реалізується у безлічі систем розвитку людини і дає відчутні стабільні результати, продовжувати не помічати його стає не розумним. Безумовно, потрібні додаткові дослідження, але вже отримані результати дозволяють впроваджувати енергетичний розвиток у систему духовно-інтелектуального виховання та навчання [1, 2].

Енергія — основа життя та розвитку. Це основа працездатності, можливості брати і утримувати необхідний стан (радості, впевненості, наснаги, тощо). Крім того, наявність надлишку енергії — умова розвитку, можливості перетворення мислення, вдосконалення будь-яких якостей і здібностей [3].

Мета енергетичного розвитку — щоденний приріст енергії так, щоб до вечора людина не була розбита від втоми і не валилася з ніг, а відчувала приплив сил, в ідеалі — таку ж готовність гори згорнути як вранці. Може здатися, що таке неможливо, але практика показує, якщо є така мета та готовність її реалізувати, то все стає можливим. Тоді людина лягає спати, не коли вже нема сил пильнувати, а тільки тому, що настав час, з усвідомленням того, що це принесе новий приплив енергії, зробить людину ще сильнішою. Людині, яка не виспалась або втратила багато енергії, складно себе контролювати, вона стає дратівливою, легко зривається в негативні емоції, що веде до ще більшої втрати енергії, і до погіршення стану [3].

Енергетичний розвиток включає техніки безпосереднього накопичення енергії та фізичний розвиток.

Накопичення енергії здійснюється в результаті спеціальних технік набору енергії та підключення їх до повсякденного життя так, щоб кожна справа стала творчим процесом та приносила радість та наснагу, а це і є стан природного набору енергії. Накопичення енергії включає її набір, правильне використання та збереження.

Набір енергії природним чином відбувається під час сну, у ході творчості та загалом у будь-якій діяльності, під час зайняття улюбленою справою. Коли душа радіє, серце співає, приплив енергії перевищує її витрату на саму дію. Оскільки у такому стані вдається перебувати далеко не завжди, використовуються техніки цілеспрямованого набору енергії. Вони дозволяють отримати необхідний заряд перед початком важливої справи, і цим реалізувати його максимально ефективно. Ці ж техніки необхідні для швидкого відновлення життєвих сил після важкого спілкування, після емоційних зривів тощо. На початковому етапі розвитку набір енергії через техніки є дуже важливим і необхідним створення постійного резерву життєвих сил, для ефективної життєдіяльності і самовдосконалення.

Технікинабір енергії на всі частини свідомості і тіла: медитація, самонавіювання, дихальні, фізичні вправи, дають можливість підібрати найбільш ефективні під різні умови обстановки.

Використання енергії вимагає дотримання певних правил. Серед яких: правильне використання. Практика показує, що вкладення енергії є доцільним лише у ті справи, які дають максимальну віддачу, за рахунок високих станів, натхнення від творчості в процесі справ. Цьому сприяють читкі життєві ритми, планування, настрій на відносини та спілкування. Думати, куди варто вкладати свої, перш за все, душевні сили, а куди ні, завжди мати альтернативні рішення (багатоваріантність) для вибору найкращого.

Збереження. Найбільші втрати енергії відбуваються при емоційних реакціях (зриви-викиди), негативному відношенні (образи, страхи, пригнічення стану), при виконанні нецікавої рутинної роботи «через силу», особливо під зовнішнім тиском [4]. Тому найперше завдання це: звести до мінімуму негативний емоційний фон, не допускати зривів, контролювати своє ставлення до того, що відбувається і до роботи, шукати позитив у всьому, що неможливо змінити на даному етапі (знімати внутрішню напруженість). Інструментами тут виступають: попередній настрій, самоконтроль та самовладання (управління станом). Також важливим завданням є правильна організація життя так, щоб добовий набір енергії перевершував її витрату. І наостанок — захист від зовнішніх впливів: від різноманітних подразників і провокаторів на емоційний зрив.

Фізичний розвиток, який починається з правильного ставлення до тіла. Тіло доцільно розглядати як храм нашої душі, і в ньому має бути все прекрасно: чисто і розкрито, розвинене до досконалості. І не важливо, яке тіло дісталося людині за долею, навіть якщо є явні фізичні вади, власнику треба навчитися любити своє тіло та піклуватися про нього цілеспрямовано та гармонійно. Гармонійність досягається комплексним підходом та розвитком усіх основних властивостей тіла — сили, швидкості, витривалості, гнучкості. Цілеспрямованість забезпечується зосередженням уваги на якості, м’язі або групі м’язів, що розвивається. Наприклад, на кожен вдих-видих уявляти, як енергія космосу наповнює м’яз, що тренується. Це значно підвищує ефективність вправ і розвиток мускулатури, і загальну енергетику тіла.

Фізичний розвиток посилюється здоровим способом життя — правильним харчуванням, повноцінним сном, відсутністю шкідливих звичок, поєднанням активного та пасивного відпочинку, ін.

Призом енергетичного розвитку є здоров’я тіла та свідомості. Надлишок енергії автоматично запускає процеси самовідновлення тіла, створює умови для усунення складних проблем свідомості та розкриття енергетичних здібностей.

Духовний та енергетичний розвиток взаємопов’язані та посилюють один одного: духовне дає розуміння, знімає заборони через очищення свідомості, розкриває духовні можливості до управління життєвою енергією. Енергетичне дає зростання працездатності, забезпечує духовне зростання (енергія для перетворень свідомості), розкриває енергетичні можливості [5].

Список використаних джерел

1. Хвостиченко О. М., Трусей Л. Г., Сердюк О. Д., Бездітько О. В. Концепція системи освіти «ДИВО-21» — «Духовно-інтелектуального виховання та навчання у ХХІ столітті». Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. зб. наук. пр. / за заг. ред. В. П. Бабича. Харків : ВННОТ, 2020. Вип. 2. С. 9–34.
2. Бабич В. П., Могилко В. А., Онегина В. М. Прикладна онтологія : моногр. Харків : Друкарня Мадрид, 2013. 364 с.
3. Міаніє М. Ю. Філософія Космосу. Харків : Созіданіє, 2007. 128 с.
4. Міаніє М. Ю. Свідомість людини. Харків : Созіданіє, 2007. 192 с.
5. Хвостиченко О. М. Про зміст духовного розвитку у системі духовно-інтелектуального виховання та навчання. Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / за заг. ред. В. П. Бабича, Ю. Д. Бойчука, Л. С. Рибалко, О. М. Хвостиченка. Харків : ВННОТ, 2022. Вип. 4. С. 592–595.