Visits: 9

ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНИХ ТА ОСВІТНІХ ЗМІН

У тезах розкриваються аспекти здійснення виховної роботи, спрямованої на вирішення актуальних проблем формування ціннісних установок студентської молоді Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди в умовах соціальних та освітніх змін, зокрема в період воєнного стану в Україні. Представлено тематику та форми проведення загальноуніверситетських і факультетських заходів у контексті посилення національно-патріотичного виховання. Окреслено перспективні шляхи організації виховної роботи з урахуванням вирішення означеної проблеми.
Ключові слова: виховна робота, національно-патріотичне виховання, воєнний стан.

Собченко Т. М.
доктор педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки,
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харків, Україна
Кін О. М.
доктор педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки,
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харків, Україна
Бондаренко Є. О.
студентка факультету української мови та літератури імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка,
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харків, Україна

10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.134

Як визначено в Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України, в період російсько-української війни виникає запит на переосмислення зробленого та реалізацію низки системних заходів, які мають бути спрямовані на посилення національно-патріотичного виховання дітей та молоді, що сприятиме формуванню нового українця на основі дії національних та європейських цінностей [1].

У Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди виховна робота здійснюється відповідно до Концепції виховної роботи на 2021-2025 роки ХНПУ імені Г. С. Сковороди, яка ґрунтується на таких принципах, як:

— єдність навчання і виховання;
— демократизація та гуманізація освіти
— єдність національних і загальнолюдських цінностей
— активність, самодіяльність і творча ініціатива студентської молоді
— безперервність і наступність освіти
— диференціація та індивідуалізація навчально-виховного процесу;
— систематичність виховання [2; 3].

Так, у період воєнного стану в Україні важливим аспектом діяльності проректора з виховної роботи кандидата педагогічних наук, доцента Н. О. Борисенко, координаторів з виховної роботи факультетів, кураторів академічних груп, а також усього професорсько-викладацького складу стало надання як психологічної, моральної підтримки, так і реалізація низки системних заходів, спрямованих на обговорення проблем війни та миру з випускниками університету.

Зокрема, можна виокремити наступні загальноуніверситетські та факультетські виховні заходи, акції, челенджі тощо, проведені в період з лютого 2022 року по червень 2022 року

– конкурс “Лист захиснику Батьківщини”;
– флешмоб #ХНПУвВишиванках;
– онлайн-фестиваль аматорського мистецтва “Коли закінчиться війна…”;
– круглий стіл “Есеїстика: Війна-Вивчення-Мрії” [4];
– за підтримки благодійної організації “smart foundation” започатковано проект “Історія незламних”;
– онлайн флешмоб #ХНПУмоменти тощо.

Усі заходи висвітлюються на офіційних сторінках соціальних мереж ХНПУ імені Г. С. Сковороди у Facebook [5] та в університетському виданні — газеті “Учитель” [6].

Таким чином, перспективними шляхами організації виховної роботи в контексті означеної проблеми в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди на 2022-2023 н. р. вважаємо такі:

– пробудження громадської ініціативи кожного молодого українця, мешканця Панни;
– посилення реалізації основних компонентів національно-патріотичного виховання;
– формування ціннісних орієнтацій та громадянської самосвідомості на конкретних прикладах героїчної боротьби українців;
– пошук нових підходів та шляхів впровадження європейських та національних цінностей у виховну роботу з молоддю тощо.

Список використаних джерел

1. Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України : Наказ МОН України, 2022. URL: https://imzo.gov.ua/2022/06/08/nakaz-mon-vid-06-06-2022-527-prodeiaki-pytannia-natsional-no-patriotychnoho-vykhovannia-v-zakladakh-osvity-ukrainy-tavyznannia-takym-shcho-vtratyv-chynnist-nakazu-ministerstva-osvity-i-nauky-ukrainy/ (дата звернення 19.09.2022).
2. Концепція виховної роботи на 2021-2025 рр. ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 2021. URL:http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Pol/Koncepcia_vyhovnoi_robotu.pdf (дата звернення 14.09.2022).
3. Собченко Т. М., Ворожбіт-Горбатюк В. В., Бондаренко Є. О. Основні вектори виховної роботи педагогічного закладу вищої освіти в умовах воєнного стану. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 2022. Вип. 1 (21). С. 97–105. DOI: https://doi.org/10.35387/od.1(21).2022.97-105
4. Нариси: Війна-Навчання-Мрії : мат. кругл. столу, Харків, 01 червня 2022 року / редкол. І. І. Костікова (голов.) та ін. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2022. 40 с.
5. Cторінка ХНПУ імені Г. С. Сковороди в соц. мережі Facebook. URL: https://www.facebook.com/KhNPU (дата звернення 14.09.2022).
6. Видання ХНПУ імені Г. С. Сковороди газета «Учитель». URL: http://hnpu.edu.ua/uk/newspaper (дата звернення 14.09.2022).