Hits: 82

Публікація наукових статей!


Шановні колеги!

Запрошуємо до участі у підготовці до видання міжнародного рецензованого збірника наукових праць
“Духовно-інтелектуальне виховання та навчання молоді у XXI столітті” (ISSN: 2708-4809) видавництва ВННОТ за 2023 рік шляхом публікації Ваших статей з актуальних питань системи освіти, покликаної формувати людей майбутнього — особистостей, здатних до щасливого життя шляхом самореалізації загальне благо, навчене позитивному способу мислення, що відповідає вимогам XXI століття. Публікація наукових статей здійснюється після рецензування (подвійне сліпе).

У новому (V) випуску збірника передбачається публікація наукових статей на наступну тематику:

  1. Теоретичні засади духовно-інтелектуального виховання та навчання.
  2. Методологія духовно-інтелектуального виховання та навчання.
  3. Психологічні та акмеологічні питання духовно-інтелектуального виховання та навчання.
  4. Історичні та порівняльні аспекти духовно-інтелектуального виховання та навчання.
  5. Практика духовно-інтелектуального виховання та навчання.

Свої статті Ви можете надсилати на адресу головного редактора збірки Олександра Миколайовича Хвостиченка e-mail:syshan4@gmail.com (тема листа “Стаття до збірки “ДИВО-21″ Прізвище І. П.”)

Основні вимоги до оформлення та обсягу статей:

Обсяг – 5-10 стор. друкованого тексту А4, шрифт Times New Roman, кегль 12, міжрядковий інтервал 1,5, поля 20-20-20-10 (праворуч).
На початку статті вказуються дані автора (співавторів): П. І. О., науковий ступінь, вчене звання, місце роботи та посада, e-mail, контактний телефон, кількість екземплярів друкованих видань збірника, що замовляються.
Кожен автор може подавати кілька статей, але до різних розділів збірки.
Файл зі статтею у форматі редактора Ms Word має у назві містити номер розділу збірки та прізвище автора (приклад: “3=Прізвище ІО.doc“).

Публікація наукових статей

Статті приймаються до 1 листопада 2023 року.
Статті громадян України публікуються безкоштовно.
Орієнтовна вартість одного друкованого примірника збірника 320 грн.

Запланована дата публікації наукових статей, публікації збірника – 1 грудня 2023.

Редакція Альманаха бажає Вам високого творчого потенціалу та наукового натхнення!