Home/Научные статьи

ІНФОМЕДІЙНА ГРАМОТНІСТЬ ЯК КАТЕГОРІЯ МОРАЛЬНО-ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ

By |2023-05-30T10:39:42+02:00May 30th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , |

ІНФОМЕДІЙНА ГРАМОТНІСТЬ ЯК КАТЕГОРІЯ МОРАЛЬНО-ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ У статті розглянуто поняття «інфомедійна грамотність», «медіакультура». Зроблено висновок про те, що інфомедійна грамотність є основним підґрунтям розвитку інформаційної і медіакультури людини. Також, висвітлено основні принципи формування медіаінформаційної грамотності. Ключові слова: інфомедійна грамотність, медіаосвіта, інформаційна грамотність, медіаінформаційна грамотність. Курило В. А. здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри [...]

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

By |2023-05-22T09:30:00+02:00May 22nd, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , , |

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У статті розкрито необхідність і актуальність морально-етичного виховання майбутніх військовослужбовців, окреслено різні його аспекти. Представлено процес формування морально-етичних якостей майбутніх військових на чотирьох етапах освітнього процесу і подальшого кар’єрного зростання: відбору, підготовки, навчання, кар’єрного зростання. Ключові слова: майбутні офіцери, морально-етичне виховання, професійна підготовка, лідерство, навчання. Крокун-Баранова А. П., Магілін О. [...]

ДУХОВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

By |2023-05-21T08:03:35+02:00May 21st, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , |

ДУХОВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ Ця стаття присвячена обговоренню питання духовності в контексті викладання деяких аспектів духовної допомоги здобувачам закладів вищої медичної освіти. На нашу думку, надзвичайно важливим є навчання таким базовим духовним компетенціям, як навички оцінки духовних потреб пацієнта, методів духовної підтримки, напрацювання навички активного слухання, які сприятимуть суттєвому [...]

ФОРМУВАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ОСНОВА ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

By |2023-05-17T07:57:40+02:00May 17th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , , |

ФОРМУВАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ОСНОВА ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У статті розкриваються визначення та структурні моделі етнокультури та етнокультурної освіти. Розглядається формування етнокультурної компетентності особистості. Виявляються умови формування етнокультурної компетентності, розглядаються її види (приватний, комплексний, цілісний) та рівні (низький, середній, високий). Ключові слова: етнокультура, етнокультурна компетентність, етнокультурна освіта, етнокультурне виховання, професійне навчання. Косиченко [...]

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ

By |2023-05-16T08:42:32+02:00May 16th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , |

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ Особливості військово-професійної освіти, соціальних та духовних процесів життя курсантів ВВНЗ зумовлюють морально-психологічний стан особового складу та потребує якісних змін у бік гуманітаризації та гуманізації освіти. Показана трансформація підготовки військових командного складу за рахунок онтологічного та антропологічного вимірів, що дає можливість значно поліпшити підготувку військових у морально-психологічному аспекті. Ключові [...]

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

By |2023-05-13T09:25:39+02:00May 13th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , |

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У статті розкрито сутність понять «середовище», «освітнє середовище». Висвітлено особливості формування ефективного освітнього середовища: систематичність та послідовність, динамічний характер, спрямованість на розвиток та саморозвиток усіх суб’єктів освітнього процесу. Визначені етапи формування освітнього середовища: діагностика, проєктування, аналіз результатів. Ключові слова: середовище, освітнє середовище, особливості формування освітнього середовища. Кін О. М. [...]

РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

By |2023-05-11T08:36:06+02:00May 11th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , |

РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У статті розглянуто погляди на термінологічне поняття «емоційний інтелект» у сучасній науковій думці; значення та особливості формування емоційного інтелекту у старшому дошкільному віці; проаналізовано та окреслено форми, методи, прийоми та засоби розвитку емоційного інтелекту у дітей старшого дошкільного віку. Ключові слова: емоційний інтелект, емоційна сфера особистості, дошкільники, [...]

ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

By |2023-05-08T09:00:26+02:00May 8th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , |

ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У статті обґрунтовано, що пріоритетним напрямком початкової освіти в Україні є духовно-моральне виховання учнів, яке передбачає прийняття молодшими школярами моральних норм і національних цінностей. Пріоритетним у контексті дослідження вважаємо етнопедагогічний аспект, який передбачає навчання української мови на основі народної педагогіки і дидактики. Ключові слова: духовно-моральне [...]

ПОЛІКУЛЬТУРНА ОСВІТА Й ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ

By |2023-05-06T09:35:20+02:00May 6th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , |

ПОЛІКУЛЬТУРНА ОСВІТА Й ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ У публікації доведено актуальність проблеми полікультурної освіти й полікультурного виховання студентської молоді в умовах глобалізації суспільства. Проаналізовано різні підходи науковців до визначення суті цих процесів. Розкрито тісний взаємозв’язок та взаємовплив полікультурної освіти й полікультурного виховання. Ключові слова: полікультурна освіта, полікультурне виховання, студентська [...]

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

By |2023-05-04T08:28:23+02:00May 4th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , |

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У статті здійснено науковий аналіз проблеми формування компетентності професійного саморозвитку майбутніх учителів. Визначено, що професійний саморозвиток майбутніх учителів — це безперервний процес цілеспрямованого розкриття своїх потенційних можливостей та здібностей, що дозволяє найбільш ефективно здійснювати різні види професійної діяльності. Ключові слова: компетентність, формування компетентності, професійний саморозвиток, майбутні учителі. Ільїна [...]

Go to Top