ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ В XXI СТОЛІТТІ»

By |2023-09-07T11:37:07+02:00September 7th, 2023|Categories: Latest Publications, Новости|Tags: , , , , , |

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Духовно-інтелектуальне виховання і навчання в XXI столітті», яка буде проводитися 27 жовтня 2023 р. он-лайн. Напрями роботи конференції Теоретичні основи духовно-інтелектуального виховання і навчання. Методологія духовно-інтелектуального виховання і навчання. Психологічні та акмеологічні питання духовно-інтелектуального виховання і навчання. Історичні та порівняльні аспекти [...]

ДУХОВНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

By |2023-03-16T10:17:55+02:00February 17th, 2023|Categories: Научные статьи, Новости|Tags: , , , , |

ДУХОВНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПЕРЕДМОВА В. А. БОРИСОВА до IV випуску міжнародного періодичного рецензуємого збірника наукових праць “Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті” ISSN 2708-4809 доцента, кандидата філологічних наук, проректора з навчально-наукової роботи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Шановні колеги! Через постійні виклики та кризи сучасного світу від [...]

ПИТАННЯ ДУХОВНОСТІ ЛЮДИНИ У ФІЛОСОФСЬКІЙ АНТРОПОЛОГІЇ

By |2023-02-16T09:45:04+02:00February 16th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи, Новости|Tags: , , , , |

ПИТАННЯ ДУХОВНОСТІ ЛЮДИНИ У ФІЛОСОФСЬКІЙ АНТРОПОЛОГІЇ ПЕРЕДМОВА С. В. БЕРЕЖНОЇ до IV випуску міжнародного періодичного рецензуємого збірника наукових праць “Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті” ISSN 2708-4809 професора, доктора філософських наук, проректора з наукової, інноваційної і міжнародної діяльності Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Дорогі друзі! Сьогодні ви відкриваєте щорічну збірку [...]

ДУХОВНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТ — ЦЕ СИЛА НЕЗЛАМНОГО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

By |2023-02-16T09:23:14+02:00February 16th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи, Новости|Tags: , , , , |

ДУХОВНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТ — ЦЕ СИЛА НЕЗЛАМНОГО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ПЕРЕДМОВА Ю. Д. БОЙЧУКА до IV випуску міжнародного періодичного рецензуємого збірника наукових праць "Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті" ISSN 2708-4809 доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України, ректора Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Шановні учасники та читачі! Наше наукове [...]

Публікація наукових статей. Запрошення.

By |2023-02-08T18:13:03+02:00February 7th, 2023|Categories: Latest Publications, Новости|

Публікація наукових статей! Шановні колеги! Запрошуємо до участі у підготовці до видання міжнародного рецензованого збірника наукових праць "Духовно-інтелектуальне виховання та навчання молоді у XXI столітті" (ISSN: 2708-4809) видавництва ВННОТ за 2023 рік шляхом публікації Ваших статей з актуальних питань системи освіти, покликаної формувати людей майбутнього — особистостей, здатних до щасливого життя шляхом самореалізації загальне [...]

Видано четвертий випуск Збірника наукових праць ДИВО-21

By |2023-03-16T10:18:25+02:00February 3rd, 2023|Categories: Новости|

Опубликований Міжнародний періодичний збірник наукових праць "ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ МОЛОДІ В ХХІ СТОЛІТТІ" за загальною редакцією В. П. Бабича, Ю. Д. Бойчука, Л. С. Рибалко, О. М. Хвостиченка, випуск 4 — 2022. Бібліографічне посилання: Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / за заг. ред. В. [...]

Проведено ІІІ міжнародну науково-практичну конференцію «Духовно-інтелектуальне виховання і навчання в XXI столітті»

By |2022-12-30T19:47:01+02:00December 30th, 2022|Categories: Latest Publications, Новости|

17 листопада 2022 р. Науково-методичною лабораторією духовно-інтелектуального виховання та навчання Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди (ХНПУ) з громадською організацією «Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство» (ВННОО) у співпраці з кафедрою освітології та інноваційної педагогіки ХНПУ, Науково-методичною лабораторією освіти дорослих і педагогічного проєктування ХНПУ проведено ІІІ міжнародну науково-практичну конференцію «Духовно-інтелектуальне виховання і навчання в [...]

Приглашение к публикации статей

By |2023-02-07T19:38:15+02:00September 25th, 2020|Categories: Новости|

Уважаемые коллеги! Приглашаем к участию в подготовке к изданию международного рецензируемого сборника научных статей "Духовно-интеллектуальное воспитание и обучение молодежи в XXI веке" (ISSN: 2708-4809) издательства ВННОО за 2020 год путем публикации Ваших статей по актуальным вопросам системы образования, призванной формировать  людей будущего — личностей, способных к счастливой жизни путем самореализации на свое и всеобщее [...]

ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В ХХІ ВЕКЕ

By |2023-02-07T19:45:32+02:00June 16th, 2020|Categories: Новости|

ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В ХХІ ВЕКЕ Международный сборник статей под общей редакцией проф. В. П. Бабича, проф. Л. С. Рыбалко Духовно-интеллектуальное воспитание и обучение молодежи в XXI веке: международный сборник статей / Под общ. ред. проф. В. П. Бабича, проф. Л. С. Рыбалко. Харьков: Изд. ВННОО, 2019. 470 с. ISSN: 2708-4809 В сборнике рассмотрены [...]

Go to Top