Home/Latest Publications

МОТИВАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНОГО ЗРОСТАННЯ

By |2023-03-31T21:34:54+02:00March 31st, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , |

МОТИВАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНОГО ЗРОСТАННЯ Стаття присвячена актуальній проблемі мотивації здобувачів вищої освіти до інтелектуально-духовного зростання. Розкрито взаємозв’язок духовного і цінностей особистості, суть поняття «духовність». Встановлено, що мотивувати здобувачів до інтелектуально-духовного зростання можливо завдяки: впровадження в теоретичний матеріал навчальних дисциплін проблем пов’язаних з духовними цінностями; впровадження в освітні програми окремих дисциплін; надання [...]

ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЧЕРЕЗ ВОЛОНТЕРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

By |2023-03-29T12:11:12+02:00March 29th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , |

ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЧЕРЕЗ ВОЛОНТЕРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ У статті визначено основні шляхи розвитку духовно-емоційного інтелекту: оцінка і вираження емоцій, вивчення власних і чужих емоційних станів та способів їх вираження, керування емоціями, уміння приймати рішення та обґрунтовувати свої дії. Розкрито кожен з них через досвід волонтерської діяльності під час російської агресії проти України. Ключові слова: [...]

ФАКУЛЬТЕТ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

By |2023-03-28T18:10:16+02:00March 28th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , |

ФАКУЛЬТЕТ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У статті розкрито можливості факультету в забезпеченні духовно-інтелектуального зростання майбутніх учителів. З’ясовано, що діяльність Спілки студентів та молоді, як структурного елементу фізико-математичного факультету, спрямована на стійкий духовно-інтелектуальний розвиток студентів. Доведено, що багатоаспектність такої діяльності виявляє позитивний вплив на всебічний, гармонійний розвиток особистості майбутнього вчителя, формування широкого спектру [...]

ПРОЄКТНЕ НАВЧАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

By |2023-03-27T08:20:52+02:00March 27th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , |

ПРОЄКТНЕ НАВЧАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ Сьогодні випускник закладу вищої освіти мусить бути не тільки професіоналом своєї справи, а і мати здатність до проєктування. З цією метою у практиці викладання необхідно широко використовувати проєктне навчання. У статті визначені основні риси проєктної діяльності студентів. Окреслені сфери застосування проєктної діяльності. Сформульовані [...]

КОМПЛЕКСНИЙ НЕФОРМАЛЬНИЙ ЛЕКТОРІЙ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО І ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКІВ

By |2023-03-27T08:47:20+02:00March 25th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , , |

КОМПЛЕКСНИЙ НЕФОРМАЛЬНИЙ ЛЕКТОРІЙ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО І ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКІВ Стаття присвячена актуальній проблемі здоров’язбереження учнів підліткового віку. Розкрито взаємозв’язок духовного і фізичного здоров’я, суть поняття «здоров’язбережувальна компетентність» підлітка. Представлено тематику комплексного неформального лекторію, форми його впровадження в освітній процес ЗЗСО (лекція, тренінг, круглий стіл та ін.). Ключові слова: підліток, духовне здоров’я, здоров’язбережувальна [...]

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ В ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

By |2023-03-23T12:06:05+02:00March 23rd, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , |

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ В ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ Сьогодні освіта є не лише процесом, що передбачає впливи через виховання і навчання на особистість, та результатом засвоєння особистістю певної системи знань, умінь, навичок і морально-етичної культури, а й головним джерелом перетворення інвестицій на людський капітал. Необхідність всебічного розвитку молодого покоління викликана біфуркацією в суспільстві та [...]

ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ ЦІННОСТІ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ

By |2023-03-21T14:32:34+02:00March 21st, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , |

ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ ЦІННОСТІ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ Система економічної освіти потребує принципово нового розгляду в контексті культурологічного підходу, що передбачає усвідомлення її загальнолюдської сутності. Цей підхід розкриває її спрямованість на людину (а саме, створення передумов для духовного збагачення, самовизначення та самореалізації особистості), окреслить шляхи морального оздоровлення економічної системи. Ключові слова: економічне мислення, загальнолюдські цінності, [...]

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ НОРМИ КУЛЬТУРИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

By |2023-03-20T14:22:19+02:00March 20th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , , , , , , |

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ НОРМИ КУЛЬТУРИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я Запропоновано розв’язання проблеми формування міжособистісних стосунків у медичному закладі. Одним із шляхів розв’язання цієї проблеми є дотримання й культивування керівником закладу охорони здоров’я морально-етичних норм ділового спілкування в колективі. Заявлено ідею реалізації партнерських стосунків у колективі, що упереджує корупційні дії посадовців і виявлення недоброчесності у [...]

ВПЛИВ МЕДІА НА ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

By |2023-03-18T18:28:05+02:00March 18th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , , |

ВПЛИВ МЕДІА НА ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У статті розкрито підходи щодо трактування поняття духовно-інтелектуального виховання, розкрито вплив медіа (мультфільмів, фільмів, відеоігор) на духовно-інтелектуальний розвиток молодших школярів. Проаналізовано найкращі зразки, які можна використовувати у школі. Ключові слова: медіа, мультфільми, дитячі фільми, відеоігри, духовно-інтелектуальне виховання, духовність, духовно-інтелектуальний розвиток. 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.35 Цукалова О. С. здобувачка другого [...]

ОСВОЄННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ АНІМАЦІЙНОГО ДИЗАЙНУ

By |2023-03-17T14:45:53+02:00March 17th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , , , , , , |

ОСВОЄННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ АНІМАЦІЙНОГО ДИЗАЙНУ Розглянуто духовні цінності особистості як внутрішній стан людини, зорієнтований на моральні норми співіснування в суспільстві, етичні правила поведінки й бережне ставлення до себе та до іншої людини. Виявлено чинники, що впливають на освоєння людиною духовних цінностей. Розкрито потенційні можливості засобів анімаційного дизайну, його вплив на формування духовних [...]

Go to Top