Views: 171

КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ «ДИВО-21» — ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ У ХХІ СТОЛІТТІ

Концепція (третя редакція) розроблена колективом Всесвітнього наукового ноосферно-онтологічного товариства імені В. І. Вернадського як результат обговорення ключових питань освіти ХХІ століття в ході міжнародної науково-практичної конференції 23 травня 2019 року і включає окремі пропозиції, думки учасників цієї конференції. Крім того в ході розробки Концепції враховувався історичний досвід, дослідження та практика сучасної педагогіки, науково-педагогічних центрів, педагогів-новаторів, тренерів-коучів України і закордону.

Редактори О. М. Хвостиченко, Л. Г. Трусей, О. Д. Сердюк., О. В. Бездітько.