DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLECT OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE

By |2023-05-11T08:36:06+02:00May 11th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , |

DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLECT OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE The article considers the views on the terminological concept of "emotional intelligence" in modern scientific thought; the meaning and peculiarities of the formation of emotional intelligence in the senior preschool age; analyzes and outlines the forms, methods, techniques and means of developing emotional intelligence [...]

NEW TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE THEORY AND PRACTICE OF EDUCATION AND UPBRINGING OF YOUTH IN UKRAINE

By |2023-07-10T18:09:38+02:00April 17th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , , , |

NEW TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE THEORY AND PRACTICE OF EDUCATION AND UPBRINGING OF YOUTH IN UKRAINE The article characterizes new trends in the development of the theory and practice of education and upbringing of youth in Ukraine, defines the role of a synergistic approach to the spiritual and moral upbringing of youth. [...]

THE QUESTION OF HUMAN SPIRITUALITY IN PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY

By |2023-02-16T09:45:04+02:00February 16th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи, Новости|Tags: , , , , |

ПИТАННЯ ДУХОВНОСТІ ЛЮДИНИ У ФІЛОСОФСЬКІЙ АНТРОПОЛОГІЇ ПЕРЕДМОВА С. В. БЕРЕЖНОЇ до IV випуску міжнародного періодичного рецензуємого збірника наукових праць “Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті” ISSN 2708-4809 професора, доктора філософських наук, проректора з наукової, інноваційної і міжнародної діяльності Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Дорогі друзі! Сьогодні ви відкриваєте щорічну збірку [...]

“Education — to whom and why?”

By |2023-03-16T10:19:06+02:00May 27th, 2020|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , |

ОСВІТА — КОМУ І НАВІЩО? Л. М. Трусей, А. О. Мироненко Викладачі Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Навчати народ — значить робити його кращим; просвіщати — значить підвищувати його моральність; опанувати грамоту — значить оволодіти культурою. (В. Гюго) Освіта — це основа суспільного прогресу, який цілком залежить від її якості, а [...]

Go to Top