Главная/Новости/

Март 2023

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

By |2023-03-21T14:32:34+02:0021 марта, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , , |

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ Система економічної освіти потребує принципово нового розгляду в контексті культурологічного підходу, що передбачає усвідомлення її загальнолюдської сутності. Цей підхід розкриває її спрямованість на людину (а саме, створення передумов для духовного збагачення, самовизначення та самореалізації особистості), окреслить шляхи морального оздоровлення економічної системи. Ключові слова: економічне мислення, загальнолюдські цінності, [...]

МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ КУЛЬТУРЫ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

By |2023-03-20T14:22:19+02:0020 марта, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , , , , , , , |

МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ КУЛЬТУРЫ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Запропоновано розв’язання проблеми формування міжособистісних стосунків у медичному закладі. Одним із шляхів розв’язання цієї проблеми є дотримання й культивування керівником закладу охорони здоров’я морально-етичних норм ділового спілкування в колективі. Заявлено ідею реалізації партнерських стосунків у колективі, що упереджує корупційні дії посадовців і виявлення недоброчесності у виробничих [...]

ВЛИЯНИЕ МЕДИА НА ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

By |2023-03-18T18:28:05+02:0018 марта, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , , , |

ВЛИЯНИЕ МЕДИА НА ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ У статті розкрито підходи щодо трактування поняття духовно-інтелектуального виховання, розкрито вплив медіа (мультфільмів, фільмів, відеоігор) на духовно-інтелектуальний розвиток молодших школярів. Проаналізовано найкращі зразки, які можна використовувати у школі. Ключові слова: медіа, мультфільми, дитячі фільми, відеоігри, духовно-інтелектуальне виховання, духовність, духовно-інтелектуальний розвиток. 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.35 Цукалова О. С. здобувачка другого [...]

ОСВОЕНИЕ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ АНИМАЦИОННОГО ДИЗАЙНА

By |2023-03-17T14:45:53+02:0017 марта, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , , , , , , , |

ОСВОЕНИЕ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ АНИМАЦИОННОГО ДИЗАЙНА Розглянуто духовні цінності особистості як внутрішній стан людини, зорієнтований на моральні норми співіснування в суспільстві, етичні правила поведінки й бережне ставлення до себе та до іншої людини. Виявлено чинники, що впливають на освоєння людиною духовних цінностей. Розкрито потенційні можливості засобів анімаційного дизайну, його вплив на формування духовних [...]

РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В СОВРЕМЕННОМ ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ

By |2023-03-16T10:13:47+02:0016 марта, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , |

РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В СОВРЕМЕННОМ ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.33 У процесі духовного та соціального розвитку особистості, формування її світогляду та активної соціальної позиції велика роль соціально-гуманітарного знання. Новий стиль мислення в сучасних соціально-гуманітарних науках включає зміну характеру пізнавальної діяльності: єдність процесів і методів наукового пізнання, гнучкість і багатогранність мислення, взаємозв’язок інтуїтивного, емоційно-чуттєвого, наочно-образного і логічного [...]

МАСТЕРСТВО ВЗАИМООТНОШЕНИЙ КАК ЦЕЛЬ ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ

By |2023-03-16T18:15:17+02:0015 марта, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , , , , , |

МАСТЕРСТВО ВЗАИМООТНОШЕНИЙ КАК ЦЕЛЬ ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.32 Розглянуто питання взаємовідносин як предмета духовно-інтелектуального виховання: їх значення в житті людини, основні види, ступені розвитку та правила формування. Показана необхідність навчання цим питанням через окремий предмет шкільної програми для цілеспрямованої підготовки молодих людей до самостійного життя. Ключові слова: виховання, взаємини, почуття, дружба, кохання. Хвостиченко О. М. [...]

О СЕКУЛЯРНОМ ПОДХОДЕ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДУХОВНОСТИ. ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ ДУХОВНОГО ЧЕЛОВЕКА

By |2023-03-13T21:29:36+02:0013 марта, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , |

О СЕКУЛЯРНОМ ПОДХОДЕ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДУХОВНОСТИ. ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ ДУХОВНОГО ЧЕЛОВЕКА 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.31 Пропонується секулярний підхід до визначення духовності на основі загальнолюдських цінностей без прив’язки до будь-яких релігій. Духовність розглядається як прояви всеосяжної Любові, Честі, Совісті, Волі, Відповідальності, Благородства та ін. При цьому ступінь розвиненості цих проявів людини складає суть духовності, мету духовного розвитку та показники [...]

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ШКОЛЬНИКОВ В ПЕРИОД ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ В УКРАИНЕ

By |2023-03-13T11:20:56+02:0013 марта, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , |

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ШКОЛЬНИКОВ В ПЕРИОД ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ В УКРАИНЕ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.24 У статті представлено досвід розробки та впровадження психологічної підтримки школярів в умовах воєнного стану в Україні. Розкрито сутність поняття «психологічна підтримка», визначено її головну мету — розвиток адаптаційних можливостей для пристосування до нових умов життя. Визначено діагностичний, консультативний, розвивально-корекційний, просвітницький етапи психологічної підтримки. Описано [...]

АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ЗАВЕДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

By |2023-03-12T12:02:21+02:0012 марта, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , , , |

АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ЗАВЕДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.23 Визначено професійне самовдосконалення викладача як здатність особистості долати стереотипи і перебудовувати власне мислення й професійну діяльність, досягати нових вершин саморозвитку. З’ясовано роль викладача в партнерській взаємодії в роботі із студентами, організації тренінгів, проведенні гостьових лекцій. Доведено, що знання й уміння з педагогічної [...]

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ЕГО ГУМАНИЗАЦИИ

By |2023-03-09T11:29:47+02:009 марта, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , |

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ЕГО ГУМАНИЗАЦИИ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.22 У статті актуалізовано проблему особливостей управління закладом освіти у контексті гуманізації. Розкрито сутність фасилітативного управління, яке дозволяє утримувати рівновагу між цілями і результатами та можливостями реальних людей і способами діяльності. Висвітлено підхід до управління з позиції лідерства. Установлено їх переваги та зазначено недоліки. Ключові слова: заклад освіти, [...]

Go to Top