Views: 117

Публікація наукових статей!


Шановні колеги!

Запрошуємо до участі у підготовці до видання VI випуску міжнародного рецензованого періодичного збірника наукових праць
“Духовно-інтелектуальне виховання та навчання молоді у XXI столітті” (ISSN: 2708-4809) видавництва ВННОТ за 2024 рік шляхом публікації Ваших статей з актуальних питань системи освіти, покликаної формувати людей майбутнього — особистостей, здатних до щасливого життя шляхом самореалізації на своє та загальне благо, навчене позитивному способу мислення, що відповідає вимогам XXI століття. Публікація наукових статей здійснюється після рецензування (подвійне сліпе).

У новому (VІ) випуску збірника передбачається публікація наукових статей на наступну тематику:

  1. Теоретичні засади духовно-інтелектуального виховання та навчання.
  2. Методологія духовно-інтелектуального виховання та навчання.
  3. Психологічні та інші аспекти духовно-інтелектуального виховання та навчання.
  4. Практика духовно-інтелектуального виховання та навчання.

Плануєма дата публікації Збірника — 1.06.2024.

Свої статті Ви можете надсилати на адресу головного редактора збірки Олександра Миколайовича Хвостиченка e-mail: syshan4@gmail.com (тема листа “Стаття до збірки “ДИВО-21″ Прізвище І. П.”)

Основні вимоги до оформлення та обсягу статей:

Обсяг – 5-10 стор. друкованого тексту А4, шрифт Times New Roman, кегль 12, міжрядковий інтервал 1,5, поля 20-20-20-10 (праворуч).
На початку статті вказуються дані автора (співавторів): П. І. П., науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи, ORCID, e-mail, контактний телефон, кількість екземплярів друкованих видань збірника, що замовляються.

Кожен автор має право подавати кілька статей, але до різних розділів збірки.
Файл зі статтею у форматі редактора Ms Word має у назві містити номер розділу збірки та прізвище автора (приклад: “3=Прізвище ІП.doc“).

Статті приймаються до 15 травня 2024 року.
Вартість публікації однієї статті 150 грн.
Орієнтовна вартість одного друкованого примірника збірника 400 грн.

Редакція Альманаха бажає Вам високого творчого потенціалу та наукового натхнення!