About Олександр Миколайович ХВОСТИЧЕНКО

Этот автор еще не заполнил сведения о себе.
So far Олександр Миколайович ХВОСТИЧЕНКО has created 214 blog entries.

ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ В XXI СТОЛІТТІ»

By |2023-11-07T19:12:40+02:007 ноября, 2023|Рубрики: Latest Publications, Новости|

Повідомлення  Шановні колеги! 27 жовтня 2023 р. он-лайн пройшла ІV Міжнародна науково-практична конференція «Духовно-інтелектуальне виховання і навчання в XXI столітті». Конференція проводилася за наступними напрямами роботи: Теоретичні основи духовно-інтелектуального виховання і навчання. Методологія духовно-інтелектуального виховання і навчання. Психологічні та акмеологічні питання духовно-інтелектуального виховання і навчання. Історичні та порівняльні аспекти духовно-інтелектуального виховання і навчання. Практика духовно-інтелектуального [...]

Приглашение к публикации научных статей

By |2023-11-06T08:05:58+02:001 ноября, 2023|Рубрики: Latest Publications, Новости|

Публікація наукових статей! Шановні колеги! Запрошуємо до участі у підготовці до видання VI випуску міжнародного рецензованого періодичного збірника наукових праць "Духовно-інтелектуальне виховання та навчання молоді у XXI столітті" (ISSN: 2708-4809) видавництва ВННОТ за 2024 рік шляхом публікації Ваших статей з актуальних питань системи освіти, покликаної формувати людей майбутнього — особистостей, здатних до щасливого життя [...]

ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ КАК ОБЩЕСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ

By |2023-09-08T19:42:04+02:008 сентября, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , , , |

ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ КАК ОБЩЕСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ У доробку актуалізовано проблему виховання духовно-моральних цінностей особистості; розкрито важливі аспекти побудови освітньо-виховного процесу на основі суб`єкт-суб`єктних взаємин педагога і вихованців, батьків і дітей; розглянуто підходи до класифікацій моральних якостей та акцентовано увагу на важливій ролі сім’ї в орієнтації на реалізацію суспільно-освітніх пріоритетів. Ключові слова: особистість, виховання, [...]

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В XXI ВЕКЕ”

By |2023-11-07T19:13:24+02:007 сентября, 2023|Рубрики: Новости|Метки: , , , , , |

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Духовно-інтелектуальне виховання і навчання в XXI столітті», яка буде проводитися 27 жовтня 2023 р. он-лайн. Напрями роботи конференції Теоретичні основи духовно-інтелектуального виховання і навчання. Методологія духовно-інтелектуального виховання і навчання. Психологічні та акмеологічні питання духовно-інтелектуального виховання і навчання. Історичні та порівняльні аспекти [...]

РОЛЬ МЕРИТОКРАТИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ВОСПИТАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ СИНГАПУРА

By |2023-09-07T09:20:56+02:007 сентября, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , |

РОЛЬ МЕРИТОКРАТИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ВОСПИТАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ СИНГАПУРА Стрімкий розвиток й значні здобутки Республіки Сингапур невпинно привертають увагу дослідників із різних країн світу. Вивчення сингапурського досвіду в галузі освіти й науки, безперечно, заслуговує на пильну увагу, оскільки загальні принципи підготовки інтелектуальної еліти все ж вирізняються своїми особливостями. У статті розглянуто вплив меритократії на підготовку [...]

РАЗВИТИЕ ИДЕЙ ПРОСВЕЩЕНИЯ В МИРОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

By |2023-09-06T18:10:42+02:006 сентября, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , |

РАЗВИТИЕ ИДЕЙ ПРОСВЕЩЕНИЯ В МИРОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ У статті розкриваються походження понять «просвітництво» і «просвіта» та характерні риси доби Просвітництва. Визначено напрями просвітницької діяльності мислителів і філософів в епоху Просвітництва, а також педагогів у Великій Британії та Україні протягом ХІХ ст. — на початку ХХ ст. Ключові слова: просвіта, просвітництво, знання, заклад освіти, педагоги. [...]

ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО И ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ГЕРМАНИИ

By |2023-11-07T19:14:01+02:004 сентября, 2023|Рубрики: Научные статьи|Метки: , , , , , |

ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО И ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ГЕРМАНИИ У статті проаналізовано дисертації, монографії, аналітичні роботи, публікації у періодичних виданнях німецьких авторів. З’ясовано, що у цих роботах розкрито зв’язок між політичною культурою і політичним вихованням, визначено принципи і методи політичного і громадянського виховання, особливості громадянського виховання учнів з особливими освітніми потребами. Ключові слова: [...]

ТРЕБОВАНИЯ К УЧИТЕЛЮ В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

By |2023-09-07T09:32:08+02:002 сентября, 2023|Рубрики: Научные статьи|Метки: , , , , |

ТРЕБОВАНИЯ К УЧИТЕЛЮ В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ У статті проаналізовано основні вимоги до вчителя в західноєвропейській педагогічній думці. Установлено, що формулювання зазначених вимог було пов’язано з: працями відомих філософів давніх часів, поглядами англійських, німецьких та французьких педагогів, створенням ЮНЕСКО, затвердженням Всесвітньої Декларації прав людини та деякими іншими чинниками. Ключові слова: вчитель, вимоги, педагогічна думка, [...]

РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ В КОНЦЕ ХИХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

By |2023-09-07T09:28:43+02:0030 августа, 2023|Рубрики: Научные статьи|Метки: , , , , , , |

РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ В КОНЦЕ ХИХ - НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА У статті проаналізовано особливості розвитку дошкільної освіти України в кінці ХІХ — на початку ХХ століття. Установлено, що інтенсивному розвитку зазначених питань у період, який вивчається, сприяли такі чинники, як: соціально-політичні, суспільно-економічні та організаційно-педагогічні. Ключові слова: дошкільна освіта, розвиток, чинники, Україна. Танько Т. [...]

РОЛЬ ДУХОВНОСТИ В РАЗВИТИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ

By |2023-09-07T09:31:54+02:0029 августа, 2023|Рубрики: Научные статьи|Метки: , , , , |

РОЛЬ ДУХОВНОСТИ В РАЗВИТИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ У статті розглядається поняття духовності як вираження важливої соціокультурної спадщини українців; аналізується розвиток інклюзивної освіти через духовність і релігію в українському соціумі; розкриваються основні шляхи формування ставлення українців до людей з інвалідністю; визначаються проблеми розвитку інклюзивної освіти в Україні через духовність. Ключові слова : інклюзивна освіта, [...]

Go to Top