Главная/Олександр Миколайович ХВОСТИЧЕНКО

About Олександр Миколайович ХВОСТИЧЕНКО

Этот автор еще не заполнил сведения о себе.
So far Олександр Миколайович ХВОСТИЧЕНКО has created 146 blog entries.

ИНФОМЕДИЙНАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК КАТЕГОРИЯ МОРАЛЬНО-ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ

By |2023-05-30T10:39:42+02:0030 мая, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , , |

ИНФОМЕДИЙНАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК КАТЕГОРИЯ МОРАЛЬНО-ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ У статті розглянуто поняття «інфомедійна грамотність», «медіакультура». Зроблено висновок про те, що інфомедійна грамотність є основним підґрунтям розвитку інформаційної і медіакультури людини. Також, висвітлено основні принципи формування медіаінформаційної грамотності. Ключові слова: інфомедійна грамотність, медіаосвіта, інформаційна грамотність, медіаінформаційна грамотність. Курило В. А. здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри [...]

МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ БУДУЩИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

By |2023-05-22T09:30:00+02:0022 мая, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , , , |

МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ БУДУЩИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ У статті розкрито необхідність і актуальність морально-етичного виховання майбутніх військовослужбовців, окреслено різні його аспекти. Представлено процес формування морально-етичних якостей майбутніх військових на чотирьох етапах освітнього процесу і подальшого кар’єрного зростання: відбору, підготовки, навчання, кар’єрного зростання. Ключові слова: майбутні офіцери, морально-етичне виховання, професійна підготовка, лідерство, навчання. Крокун-Баранова А. П., Магілін О. [...]

ДУХОВНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ СОИСКАТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

By |2023-05-21T08:03:35+02:0021 мая, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , , |

ДУХОВНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ СОИСКАТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ Ця стаття присвячена обговоренню питання духовності в контексті викладання деяких аспектів духовної допомоги здобувачам закладів вищої медичної освіти. На нашу думку, надзвичайно важливим є навчання таким базовим духовним компетенціям, як навички оцінки духовних потреб пацієнта, методів духовної підтримки, напрацювання навички активного слухання, які сприятимуть суттєвому [...]

ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ КАК ОСНОВА ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

By |2023-05-17T07:57:40+02:0017 мая, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , , , |

ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ КАК ОСНОВА ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ У статті розкриваються визначення та структурні моделі етнокультури та етнокультурної освіти. Розглядається формування етнокультурної компетентності особистості. Виявляються умови формування етнокультурної компетентності, розглядаються її види (приватний, комплексний, цілісний) та рівні (низький, середній, високий). Ключові слова: етнокультура, етнокультурна компетентність, етнокультурна освіта, етнокультурне виховання, професійне навчання. Косиченко [...]

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННЫХ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

By |2023-05-16T08:42:32+02:0016 мая, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , , |

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННЫХ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ Особливості військово-професійної освіти, соціальних та духовних процесів життя курсантів ВВНЗ зумовлюють морально-психологічний стан особового складу та потребує якісних змін у бік гуманітаризації та гуманізації освіти. Показана трансформація підготовки військових командного складу за рахунок онтологічного та антропологічного вимірів, що дає можливість значно поліпшити підготувку військових у морально-психологічному аспекті. Ключові [...]

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

By |2023-05-13T09:25:39+02:0013 мая, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , |

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ У статті розкрито сутність понять «середовище», «освітнє середовище». Висвітлено особливості формування ефективного освітнього середовища: систематичність та послідовність, динамічний характер, спрямованість на розвиток та саморозвиток усіх суб’єктів освітнього процесу. Визначені етапи формування освітнього середовища: діагностика, проєктування, аналіз результатів. Ключові слова: середовище, освітнє середовище, особливості формування освітнього середовища. Кін О. М. [...]

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

By |2023-05-11T08:36:06+02:0011 мая, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , |

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА У статті розглянуто погляди на термінологічне поняття «емоційний інтелект» у сучасній науковій думці; значення та особливості формування емоційного інтелекту у старшому дошкільному віці; проаналізовано та окреслено форми, методи, прийоми та засоби розвитку емоційного інтелекту у дітей старшого дошкільного віку. Ключові слова: емоційний інтелект, емоційна сфера особистості, дошкільники, [...]

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА УРОКАХ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА

By |2023-05-08T09:00:26+02:008 мая, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , , |

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА УРОКАХ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА У статті обґрунтовано, що пріоритетним напрямком початкової освіти в Україні є духовно-моральне виховання учнів, яке передбачає прийняття молодшими школярами моральних норм і національних цінностей. Пріоритетним у контексті дослідження вважаємо етнопедагогічний аспект, який передбачає навчання української мови на основі народної педагогіки і дидактики. Ключові слова: духовно-моральне [...]

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ТРЕБОВАНИЕ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

By |2023-05-06T09:35:20+02:006 мая, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , |

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ТРЕБОВАНИЕ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ У публікації доведено актуальність проблеми полікультурної освіти й полікультурного виховання студентської молоді в умовах глобалізації суспільства. Проаналізовано різні підходи науковців до визначення суті цих процесів. Розкрито тісний взаємозв’язок та взаємовплив полікультурної освіти й полікультурного виховання. Ключові слова: полікультурна освіта, полікультурне виховання, [...]

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

By |2023-05-04T08:28:23+02:004 мая, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , , |

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ У статті здійснено науковий аналіз проблеми формування компетентності професійного саморозвитку майбутніх учителів. Визначено, що професійний саморозвиток майбутніх учителів — це безперервний процес цілеспрямованого розкриття своїх потенційних можливостей та здібностей, що дозволяє найбільш ефективно здійснювати різні види професійної діяльності. Ключові слова: компетентність, формування компетентності, професійний саморозвиток, майбутні учителі. Ільїна [...]

Go to Top