ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ КАК ОБЩЕСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ

By |2023-09-08T19:42:04+02:008 сентября, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , , , |

ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ КАК ОБЩЕСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ У доробку актуалізовано проблему виховання духовно-моральних цінностей особистості; розкрито важливі аспекти побудови освітньо-виховного процесу на основі суб`єкт-суб`єктних взаємин педагога і вихованців, батьків і дітей; розглянуто підходи до класифікацій моральних якостей та акцентовано увагу на важливій ролі сім’ї в орієнтації на реалізацію суспільно-освітніх пріоритетів. Ключові слова: особистість, виховання, [...]

РОЛЬ МЕРИТОКРАТИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ВОСПИТАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ СИНГАПУРА

By |2023-09-07T09:20:56+02:007 сентября, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , |

РОЛЬ МЕРИТОКРАТИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ВОСПИТАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ СИНГАПУРА Стрімкий розвиток й значні здобутки Республіки Сингапур невпинно привертають увагу дослідників із різних країн світу. Вивчення сингапурського досвіду в галузі освіти й науки, безперечно, заслуговує на пильну увагу, оскільки загальні принципи підготовки інтелектуальної еліти все ж вирізняються своїми особливостями. У статті розглянуто вплив меритократії на підготовку [...]

РАЗВИТИЕ ИДЕЙ ПРОСВЕЩЕНИЯ В МИРОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

By |2023-09-06T18:10:42+02:006 сентября, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , |

РАЗВИТИЕ ИДЕЙ ПРОСВЕЩЕНИЯ В МИРОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ У статті розкриваються походження понять «просвітництво» і «просвіта» та характерні риси доби Просвітництва. Визначено напрями просвітницької діяльності мислителів і філософів в епоху Просвітництва, а також педагогів у Великій Британії та Україні протягом ХІХ ст. — на початку ХХ ст. Ключові слова: просвіта, просвітництво, знання, заклад освіти, педагоги. [...]

ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО И ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ГЕРМАНИИ

By |2023-11-07T19:14:01+02:004 сентября, 2023|Рубрики: Научные статьи|Метки: , , , , , |

ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО И ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ГЕРМАНИИ У статті проаналізовано дисертації, монографії, аналітичні роботи, публікації у періодичних виданнях німецьких авторів. З’ясовано, що у цих роботах розкрито зв’язок між політичною культурою і політичним вихованням, визначено принципи і методи політичного і громадянського виховання, особливості громадянського виховання учнів з особливими освітніми потребами. Ключові слова: [...]

ТРЕБОВАНИЯ К УЧИТЕЛЮ В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

By |2023-09-07T09:32:08+02:002 сентября, 2023|Рубрики: Научные статьи|Метки: , , , , |

ТРЕБОВАНИЯ К УЧИТЕЛЮ В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ У статті проаналізовано основні вимоги до вчителя в західноєвропейській педагогічній думці. Установлено, що формулювання зазначених вимог було пов’язано з: працями відомих філософів давніх часів, поглядами англійських, німецьких та французьких педагогів, створенням ЮНЕСКО, затвердженням Всесвітньої Декларації прав людини та деякими іншими чинниками. Ключові слова: вчитель, вимоги, педагогічна думка, [...]

РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ В КОНЦЕ ХИХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

By |2023-09-07T09:28:43+02:0030 августа, 2023|Рубрики: Научные статьи|Метки: , , , , , , |

РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ В КОНЦЕ ХИХ - НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА У статті проаналізовано особливості розвитку дошкільної освіти України в кінці ХІХ — на початку ХХ століття. Установлено, що інтенсивному розвитку зазначених питань у період, який вивчається, сприяли такі чинники, як: соціально-політичні, суспільно-економічні та організаційно-педагогічні. Ключові слова: дошкільна освіта, розвиток, чинники, Україна. Танько Т. [...]

РОЛЬ ДУХОВНОСТИ В РАЗВИТИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ

By |2023-09-07T09:31:54+02:0029 августа, 2023|Рубрики: Научные статьи|Метки: , , , , |

РОЛЬ ДУХОВНОСТИ В РАЗВИТИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ У статті розглядається поняття духовності як вираження важливої соціокультурної спадщини українців; аналізується розвиток інклюзивної освіти через духовність і релігію в українському соціумі; розкриваються основні шляхи формування ставлення українців до людей з інвалідністю; визначаються проблеми розвитку інклюзивної освіти в Україні через духовність. Ключові слова : інклюзивна освіта, [...]

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДОШКОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ В УКРАИНЕ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

By |2023-09-07T09:29:03+02:0028 августа, 2023|Рубрики: Научные статьи|Метки: , , , , |

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДОШКОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ В УКРАИНЕ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА У статті проаналізовано особливості підготовки кадрів дошкільного профілю в Україні на початку ХХ століття. З’ясовано, що підготовку кадрів у досліджуваний період здійснювали: Фребелівський педагогічний інститут (м. Київ), загальноосвітні курси для народних учителів, шеститижневі курси з дошкільного виховання, вечірні курси з позашкільної освіти та [...]

ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ ИВАНА ОГИЕНКО

By |2023-11-07T19:14:30+02:0026 августа, 2023|Рубрики: Научные статьи|Метки: , , , , , |

ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ ИВАНА ОГИЕНКО У статті висвітлюються пріоритетні ціннісні орієнтири духовно-інтелектуального формування особистості у педагогічних поглядах Івана Огієнка. Акцентується, що християнські цінності повинні становити основу духовно-національної системи виховання. Наголошується на важливості розвитку духовної свідомості підростаючої особистості. Ключові слова: Іван Огієнко, християнські цінності, духовність, свідомість, особистість, виховання. Кучинська І. О. доктор [...]

ЭТНОНАЦИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ГЛАВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ

By |2023-09-07T09:29:25+02:0025 августа, 2023|Рубрики: Научные статьи|Метки: , , , , , |

ЭТНОНАЦИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ГЛАВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ У статті висвітлені питання впливу національної культури на формування національної самосвідомості у період глобалізації. Ключові слова: фольклор, нація, етнос, глобалізація, етнонаціональна освіта. Демиденко Н. М. кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ, м. Суми, Україна 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.194 Питання національної самосвідомості у [...]

Go to Top