Главная/Latest Publications

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ ПО ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СОИСКАТЕЛЕЙ БАЗОВОГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

By |2023-03-07T19:33:02+02:007 марта, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , |

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ З ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.21 Реалії пандемії, військового стану, вимушеної міграції підвищують актуальність забезпечення готовності молоді до самостійної навчальної діяльності, до самоосвіти, формування у неї належного рівня самоосвітньої компетентності. У статті розкрито суть основних понять з проблеми формування самоосвітньої компетентності здобувачів базової середньої освіти. Ключові [...]

ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧИТЕЛЯ: ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА ОБРАЗОВАНИЯ

By |2023-03-06T15:14:06+02:006 марта, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , , |

ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧИТЕЛЯ: ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА ОБРАЗОВАНИЯ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.18 У статті закцентовано увагу на важливості життєвотворчого потенціалу гуманітарних предметів (філософії, української мови, іноземної мови, історії, безпеки життєдіяльності). Проаналізовано ідеї Нової української школи. Звернено увагу на те, що в сучасних умовах розвитку національної системи освіти в Україні значно підвищуються вимоги до духовного зростання особистості. Ключові слова: [...]

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ОСНОВЕ АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА

By |2023-03-05T12:14:24+02:005 марта, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , , |

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ОСНОВЕ АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА У статті розкрито акмеологічні засади формування професійної компетентності майбутнього фахівця у ВНЗ. Визначено поняття «творча самостійна робота», «професійна компетентність» з позицій акмеології, узагальнено критерії та рівні розвитку професіоналізму здобувачів освіти. Ключові слова: творча самосійна робота, професіоналізм, професійна компетентність, акмеологія. Іванченко Л. В. викладач іноземних мов, спеціаліст [...]

СОДЕРЖАНИЕ КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОИСКАТЕЛЕЙ ЗАВЕДЕНИЙ ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

By |2023-03-04T13:43:31+02:004 марта, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , , |

СОДЕРЖАНИЕ КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОИСКАТЕЛЕЙ ЗАВЕДЕНИЙ ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ У статті проаналізовано підходи дослідників до визначення суті культуротворчої діяльності. Визначено її мету і завдання в контексті підготовки педагогічних працівників у закладах вищої педагогічної освіти. Зроблено висновок про те, що культуротворча діяльність у закладах вищої педагогічної освіти покликана сприяти самовизначенню особистості майбутнього педагога, його самореалізації, підвищенню [...]

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

By |2023-03-04T12:58:27+02:003 марта, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , , |

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.14 Представлено концепцію виховної діяльності викладача вищої школи, яка відображає три основних підпростори: структурний, праксиологічний та аксіологічний. Окреслена концепція є основою для вироблення стратегії і тактики організації професійної підготовки майбутніх педагогів, вдосконалення їх виховної майстерності. Ключові слова: викладач вищої школи, виховна діяльність, системний базис, професіоналізм. Дубасенюк О. [...]

ПРАКТИКА ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ И ЛИЧНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

By |2023-03-01T14:20:45+02:001 марта, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , |

ПРАКТИКА ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ И ЛИЧНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.13 У статті піднімається проблематика ролі особистості викладача у процесі засвоєння матеріалу предметів духовно-морального спрямування учнями та студентами. При розкритті теми використовуються джерела та література, що належать як до християнської духовної спадщини, так і до напрацювань сучасних вчених. Ключові слова: авторитет, викладач, виховання, духовна освіта, особа. [...]

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОДХОДОВ ЗАПАДНЫХ УЧЕНЫХ К ПОНЯТИЮ ДУХОВНОГО ИНТЕЛЛЕКТА

By |2023-02-24T14:43:24+02:0024 февраля, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОДХОДОВ ЗАПАДНЫХ УЧЕНЫХ К ПОНЯТИЮ ДУХОВНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.06 Стаття присвячена узагальненню концепцій духовного інтелекту в трактовці західних науковців. Автор пропонує виокремити дедуктивні концепції духовного інтелекту, коли його структура орієнтується на базову цінність та індуктивний підхід, коли структура духовного інтелекту зорієнтована на різні сфери життя людини, які у тій чи іншій мірі асоціюються з [...]

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ПОДХОДА К ДУХОВНОСТИ ПЕДАГОГА ОСНОВ ЗДОРОВЬЯ

By |2023-02-19T11:25:19+02:0019 февраля, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , |

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ПОДХОДА К ДУХОВНОСТИ ПЕДАГОГА ОСНОВ ЗДОРОВЬЯ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.02 Сучасне уявлення про людину і провідну роль духовності в її розвитку свідчить, що людина не тільки розумна істота, фізичне тіло, але й нероздільна структура, яка складається з духу, душі та тіла. Відповідно сучасним уявленням людина постає перед нами як істота, що складається з фізичного [...]

ПЕДАГОГИКА ДУХОВНОСТИ

By |2023-02-18T12:51:57+02:0018 февраля, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , |

ПЕДАГОГІКА ДУХОВНОСТІ https://doi.org/10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.01 У статті запропоновано використання педагогіки духовності для духовного навчання та виховання молоді. Представлено її мету, принципи. Зроблено акцент та доречності використання синергетичного підходу для розвитку духовності людини. Окреслено образ нової ноосферної особистості як такої, яка постійно займається власним самовдосконаленням та прагне до внутрішньої гармоній. Ключові слова: ноосферна освіта, педагогіка духовності, духовне [...]

ПИТАННЯ ДУХОВНОСТІ ЛЮДИНИ У ФІЛОСОФСЬКІЙ АНТРОПОЛОГІЇ

By |2023-02-16T09:45:04+02:0016 февраля, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи, Новости|Метки: , , , , |

ПИТАННЯ ДУХОВНОСТІ ЛЮДИНИ У ФІЛОСОФСЬКІЙ АНТРОПОЛОГІЇ ПЕРЕДМОВА С. В. БЕРЕЖНОЇ до IV випуску міжнародного періодичного рецензуємого збірника наукових праць “Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті” ISSN 2708-4809 професора, доктора філософських наук, проректора з наукової, інноваційної і міжнародної діяльності Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Дорогі друзі! Сьогодні ви відкриваєте щорічну збірку [...]

Go to Top