РОЛЬ МЕРИТОКРАТИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ВОСПИТАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ СИНГАПУРА

By |2023-09-07T09:20:56+02:007 сентября, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , |

РОЛЬ МЕРИТОКРАТИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ВОСПИТАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ СИНГАПУРА Стрімкий розвиток й значні здобутки Республіки Сингапур невпинно привертають увагу дослідників із різних країн світу. Вивчення сингапурського досвіду в галузі освіти й науки, безперечно, заслуговує на пильну увагу, оскільки загальні принципи підготовки інтелектуальної еліти все ж вирізняються своїми особливостями. У статті розглянуто вплив меритократії на підготовку [...]

РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ В КОНЦЕ ХИХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

By |2023-09-07T09:28:43+02:0030 августа, 2023|Рубрики: Научные статьи|Метки: , , , , , , |

РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ В КОНЦЕ ХИХ - НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА У статті проаналізовано особливості розвитку дошкільної освіти України в кінці ХІХ — на початку ХХ століття. Установлено, що інтенсивному розвитку зазначених питань у період, який вивчається, сприяли такі чинники, як: соціально-політичні, суспільно-економічні та організаційно-педагогічні. Ключові слова: дошкільна освіта, розвиток, чинники, Україна. Танько Т. [...]

МУЗЫКА КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ (ПО НАУЧНЫМ ТРУДАМ КИТАЙСКИХ И УКРАИНСКИХ УЧЕНЫХ)

By |2023-09-07T09:29:53+02:0023 августа, 2023|Рубрики: Научные статьи|Метки: , , , , , |

МУЗЫКА КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ (ПО НАУЧНЫМ ТРУДАМ КИТАЙСКИХ И УКРАИНСКИХ УЧЕНЫХ) У статті розкрито суть поняття духовно-морального виховання особистості. Проаналізовано погляди китайських та українських науковців про визначення педагогічного потенціалу музики як засобу духовно-морального виховання особистості. Сформульовано рекомендації щодо більш активного використання педагогами музики у виховній діяльності. Ключові слова: музика, засіб, духовно-моральне виховання, [...]

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ДУХОВНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ ОТЦА ИВАНА БОСКО

By |2023-09-07T09:30:11+02:0022 августа, 2023|Рубрики: Научные статьи|Метки: , , , , , , , |

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ДУХОВНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ ОТЦА ИВАНА БОСКО У статті висвітлюється суть попереджувальної педагогіки італійського святого дона Боско, який усе своє життя служив дітям, юнакам, створював ораторії та притулки для них. Він присвятив себе справі спасіння молоді, яка перебувала в постійній небезпеці для душі та тіла. Акцентується увага на педагогічних, духовних настановах та порадах отця [...]

ИДЕЯ ВЗАИМОСВЯЗИ МОРАЛЬНОГО И ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ УКРАИНЫ: ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ

By |2023-09-07T09:31:18+02:0018 августа, 2023|Рубрики: Научные статьи|Метки: , , , , , |

ИДЕЯ ВЗАИМОСВЯЗИ МОРАЛЬНОГО И ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ УКРАИНЫ: ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ У статті розкрито важливість відродження духовності особистості на сучасному етапі, обґрунтовано необхідність вивчення та критичного переосмислення історико-педагогічного досвіду морально-естетичного виховання. Автори наголошують, що для реалізації духовно-творчої функції освіти доцільним є використання педагогічних надбань минулого у моральному та естетичному вихованні молодого [...]

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА БУЛЛИНГА СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ

By |2023-08-29T20:27:36+02:0017 августа, 2023|Рубрики: Научные статьи|Метки: , , , , , , |

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА БУЛЛИНГА СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ У суспільстві широко визнаною проблемою є булінг у різних його проявах. Особливо помітна ця проблема у шкільному середовищі. Освітня організація має особливий статус для вирішення проблеми булінгу у шкільному середовищі. Важливо, що ця робота має містити систему заходів щодо профілактики цього явища. Ключові слова: булінг, шкільне середовище, цькування, шкільне [...]

АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

By |2023-08-29T20:26:49+02:0010 августа, 2023|Рубрики: Научные статьи|Метки: , , , , , |

АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ У статті наголошено на необхідності дотримання акмеологічного підходу в процесі духовно-морального виховання студентської молоді. Доведено, що наскрізний процес духовно-інтелектуального виховання студентської молоді, який формує вищі соціальні ідеали, є одним із головних компонентів стратегії закладу вищої освіти. Ключові слова: духовно-інтелектуальне виховання, студентська молодь, заклад вищої освіти, акмеологія. Смеречак Л. [...]

МОРАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТА: ОТНОШЕНИЕ К ОБЯЗАННОСТЯМ

By |2023-08-09T17:47:09+02:009 августа, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , , |

МОРАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТА: ОТНОШЕНИЕ К ОБЯЗАННОСТЯМ Основою особистості є моральний розвиток, який визначає її поведінку. Моральна особистість не завжди узгоджує свої дії з іншими людьми, часто керується власними інтересами. Успішність процесу залучення студента до моральних цінностей суспільства залежить від єдності моральної свідомості і поведінки. Визначальною у ньому є роль викладача. Ключові слова: моральний розвиток, [...]

РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

By |2023-08-03T20:02:07+02:003 августа, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , , |

РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ Стаття присвячена вивченню сутності, складових емоційного інтелекту вчителя. Також у статті розглянуто роль емоційного інтелекту педагога у розвитку особистості здобувачів освіти. Ключові слова: емоційний інтелект, емоції, спілкування, навчання, особистість, поведінка. Отрошко Т. Ф. старший викладач, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, м. Харків, [...]

ПУТИ К УСПЕХУ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗНАНИЙ О НАМЕРЕНИЯХ И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ

By |2023-08-29T20:24:55+02:0031 июля, 2023|Рубрики: Научные статьи|Метки: , , , , , , |

ПУТИ К УСПЕХУ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗНАНИЙ О НАМЕРЕНИЯХ И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ В статті розглядаються шляхи, якими можна користуватися для досягнення успіху. Для цього достатньо глибокої ідеї і різних способів вирощування позитивних ідей. Перемагає той, у кого є мета і велике бажання успіху. Для досягнення конкретної мети потрібен план практичної [...]

Go to Top