ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ КАК ОБЩЕСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ

By |2023-09-08T19:42:04+02:008 сентября, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , , , |

ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ КАК ОБЩЕСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ У доробку актуалізовано проблему виховання духовно-моральних цінностей особистості; розкрито важливі аспекти побудови освітньо-виховного процесу на основі суб`єкт-суб`єктних взаємин педагога і вихованців, батьків і дітей; розглянуто підходи до класифікацій моральних якостей та акцентовано увагу на важливій ролі сім’ї в орієнтації на реалізацію суспільно-освітніх пріоритетів. Ключові слова: особистість, виховання, [...]

ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО И ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ГЕРМАНИИ

By |2023-11-07T19:14:01+02:004 сентября, 2023|Рубрики: Научные статьи|Метки: , , , , , |

ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО И ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ГЕРМАНИИ У статті проаналізовано дисертації, монографії, аналітичні роботи, публікації у періодичних виданнях німецьких авторів. З’ясовано, що у цих роботах розкрито зв’язок між політичною культурою і політичним вихованням, визначено принципи і методи політичного і громадянського виховання, особливості громадянського виховання учнів з особливими освітніми потребами. Ключові слова: [...]

ТРЕБОВАНИЯ К УЧИТЕЛЮ В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

By |2023-09-07T09:32:08+02:002 сентября, 2023|Рубрики: Научные статьи|Метки: , , , , |

ТРЕБОВАНИЯ К УЧИТЕЛЮ В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ У статті проаналізовано основні вимоги до вчителя в західноєвропейській педагогічній думці. Установлено, що формулювання зазначених вимог було пов’язано з: працями відомих філософів давніх часів, поглядами англійських, німецьких та французьких педагогів, створенням ЮНЕСКО, затвердженням Всесвітньої Декларації прав людини та деякими іншими чинниками. Ключові слова: вчитель, вимоги, педагогічна думка, [...]

РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ В КОНЦЕ ХИХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

By |2023-09-07T09:28:43+02:0030 августа, 2023|Рубрики: Научные статьи|Метки: , , , , , , |

РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ В КОНЦЕ ХИХ - НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА У статті проаналізовано особливості розвитку дошкільної освіти України в кінці ХІХ — на початку ХХ століття. Установлено, що інтенсивному розвитку зазначених питань у період, який вивчається, сприяли такі чинники, як: соціально-політичні, суспільно-економічні та організаційно-педагогічні. Ключові слова: дошкільна освіта, розвиток, чинники, Україна. Танько Т. [...]

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДОШКОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ В УКРАИНЕ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

By |2023-09-07T09:29:03+02:0028 августа, 2023|Рубрики: Научные статьи|Метки: , , , , |

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДОШКОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ В УКРАИНЕ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА У статті проаналізовано особливості підготовки кадрів дошкільного профілю в Україні на початку ХХ століття. З’ясовано, що підготовку кадрів у досліджуваний період здійснювали: Фребелівський педагогічний інститут (м. Київ), загальноосвітні курси для народних учителів, шеститижневі курси з дошкільного виховання, вечірні курси з позашкільної освіти та [...]

ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ ИВАНА ОГИЕНКО

By |2023-11-07T19:14:30+02:0026 августа, 2023|Рубрики: Научные статьи|Метки: , , , , , |

ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ ИВАНА ОГИЕНКО У статті висвітлюються пріоритетні ціннісні орієнтири духовно-інтелектуального формування особистості у педагогічних поглядах Івана Огієнка. Акцентується, що християнські цінності повинні становити основу духовно-національної системи виховання. Наголошується на важливості розвитку духовної свідомості підростаючої особистості. Ключові слова: Іван Огієнко, християнські цінності, духовність, свідомість, особистість, виховання. Кучинська І. О. доктор [...]

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ: ИСТОКИ И ТЕНДЕНЦИИ

By |2023-09-07T09:31:25+02:0021 августа, 2023|Рубрики: Научные статьи|Метки: , , , , , |

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ: ИСТОКИ И ТЕНДЕНЦИИ У роботі розглядаються тенденції духовно-морального виховання молоді європейських країн. Розкриваються специфічні особливості їх освітньо-виховного процесу, визначаються риси виховання європейської молоді, розкриваються основні напрямки формування культурно-моральних цінностей, ключові особистісні морально-духовні якості молодого покоління. Ключові слова: духовність, духовно-моральне виховання, виховання, Західна Європа, молодь. Вишняк М. В. здобувачка [...]

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧУВСТВ В СИСТЕМЕ ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ

By |2023-08-12T08:20:58+02:0012 августа, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , |

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧУВСТВ В СИСТЕМЕ ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ Розглядається підхід до духовно-інтелектуального виховання та навчання духовних почуттів. Рекомендуються завдання щодо формування та розвитку почуттів у системі духовно-інтелектуального виховання та навчання. Ключові слова: виховання, духовні почуття, формування почуттів, розвиток почуттів, виховання почуттів. Хвостиченко О. М. кандидат військових наук, доцент, Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, м. [...]

ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОНТЕКСТАХ

By |2023-08-02T18:40:42+02:002 августа, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , |

ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОНТЕКСТАХ Інститут сім’ї рухається у фарватері глобалізації та одним з перших стикається з викликами та наслідками світових процесів. Родина є відображенням стану суспільства на поточному етапі розвитку, адже  саме сімейна структура має взаємодію з такими вимірами громадськості як: економіка, політика, інформація та  технології, культура, екологія та соціум, [...]

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ СРЕДСТВАМИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

By |2023-07-17T08:51:51+02:0017 июля, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , , , |

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ СРЕДСТВАМИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ У представленій публікації розкрито суть духовних цінностей, наведено різні їх класифікації, визначено авторську точку зору з цього питання, проаналізовано можливості використання цифрових технологій для формування духовних цінностей студентської молоді, наведено приклади виховних заходів. Ключові слова: духовні цінності, студентська молодь, виховання, засіб, цифрові технології. Ткачов С. І. [...]

Go to Top