ЭТНОНАЦИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ГЛАВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ

By |2023-09-07T09:29:25+02:0025 августа, 2023|Рубрики: Научные статьи|Метки: , , , , , |

ЭТНОНАЦИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ГЛАВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ У статті висвітлені питання впливу національної культури на формування національної самосвідомості у період глобалізації. Ключові слова: фольклор, нація, етнос, глобалізація, етнонаціональна освіта. Демиденко Н. М. кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ, м. Суми, Україна 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.194 Питання національної самосвідомості у [...]

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ УЧЕНИКОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА

By |2023-08-29T20:27:03+02:0014 августа, 2023|Рубрики: Научные статьи|Метки: , , , , , |

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ УЧЕНИКОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА У статті проаналізовано вплив позитивних міжособистісних взаємин учнів та сприятливої атмосфери уроку польської мови на рівень навчальних досягнень учнів, рівень їх пізнавальної активності, розвиток їх комунікативної і соціальної компетенцій, емоційне благополуччя та психічне здоров’я. Доведено необхідність цілеспрямованої підготовки майбутніх учителів до означеного виду діяльності. [...]

КОРДОЦЕНТРИЗМ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ДУХОВНОСТИ В УКРАИНСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

By |2023-07-17T20:31:21+02:0017 июля, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , , |

КОРДОЦЕНТРИЗМ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ДУХОВНОСТИ В УКРАИНСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ У статті досліджується кордоцентризм як напрям української філософської думки, що відображає специфіку української духовності. Кордоцентризм представляє «серце» як духовний центр людського буття, в якому «серце» є універсальною категорією, що поєднує принцип єдності духовного серця з розумово-раціональними силами людини. Досліджено місце «філософії серця» в системі розумової діяльності [...]

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ СРЕДСТВАМИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

By |2023-07-17T08:51:51+02:0017 июля, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , , , |

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ СРЕДСТВАМИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ У представленій публікації розкрито суть духовних цінностей, наведено різні їх класифікації, визначено авторську точку зору з цього питання, проаналізовано можливості використання цифрових технологій для формування духовних цінностей студентської молоді, наведено приклади виховних заходів. Ключові слова: духовні цінності, студентська молодь, виховання, засіб, цифрові технології. Ткачов С. І. [...]

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ПОДХОДА К ДУХОВНОСТИ ПЕДАГОГА ОСНОВ ЗДОРОВЬЯ

By |2023-02-19T11:25:19+02:0019 февраля, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , |

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ПОДХОДА К ДУХОВНОСТИ ПЕДАГОГА ОСНОВ ЗДОРОВЬЯ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.02 Сучасне уявлення про людину і провідну роль духовності в її розвитку свідчить, що людина не тільки розумна істота, фізичне тіло, але й нероздільна структура, яка складається з духу, душі та тіла. Відповідно сучасним уявленням людина постає перед нами як істота, що складається з фізичного [...]

Go to Top