ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ КАК ОБЩЕСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ

By |2023-09-08T19:42:04+02:008 сентября, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , , , |

ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ КАК ОБЩЕСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ У доробку актуалізовано проблему виховання духовно-моральних цінностей особистості; розкрито важливі аспекти побудови освітньо-виховного процесу на основі суб`єкт-суб`єктних взаємин педагога і вихованців, батьків і дітей; розглянуто підходи до класифікацій моральних якостей та акцентовано увагу на важливій ролі сім’ї в орієнтації на реалізацію суспільно-освітніх пріоритетів. Ключові слова: особистість, виховання, [...]

РАЗВИТИЕ ИДЕЙ ПРОСВЕЩЕНИЯ В МИРОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

By |2023-09-06T18:10:42+02:006 сентября, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , |

РАЗВИТИЕ ИДЕЙ ПРОСВЕЩЕНИЯ В МИРОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ У статті розкриваються походження понять «просвітництво» і «просвіта» та характерні риси доби Просвітництва. Визначено напрями просвітницької діяльності мислителів і філософів в епоху Просвітництва, а також педагогів у Великій Британії та Україні протягом ХІХ ст. — на початку ХХ ст. Ключові слова: просвіта, просвітництво, знання, заклад освіти, педагоги. [...]

ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ ИВАНА ОГИЕНКО

By |2023-11-07T19:14:30+02:0026 августа, 2023|Рубрики: Научные статьи|Метки: , , , , , |

ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ ИВАНА ОГИЕНКО У статті висвітлюються пріоритетні ціннісні орієнтири духовно-інтелектуального формування особистості у педагогічних поглядах Івана Огієнка. Акцентується, що християнські цінності повинні становити основу духовно-національної системи виховання. Наголошується на важливості розвитку духовної свідомості підростаючої особистості. Ключові слова: Іван Огієнко, християнські цінності, духовність, свідомість, особистість, виховання. Кучинська І. О. доктор [...]

РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

By |2023-08-03T20:02:07+02:003 августа, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , , |

РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ Стаття присвячена вивченню сутності, складових емоційного інтелекту вчителя. Також у статті розглянуто роль емоційного інтелекту педагога у розвитку особистості здобувачів освіти. Ключові слова: емоційний інтелект, емоції, спілкування, навчання, особистість, поведінка. Отрошко Т. Ф. старший викладач, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, м. Харків, [...]

КОНЦЕПЦИЯ “СРОДНОГО ТРУДА” ГРИГОРИЯ СКОВОРОДЫ В ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ ХХ ВЕКА: ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

By |2023-07-31T10:32:14+02:0031 июля, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , , |

КОНЦЕПЦИЯ "СРОДНОГО ТРУДА" ГРИГОРИЯ СКОВОРОДЫ В ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ ХХ ВЕКА: ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ У людиноцентричній парадигмі крізь призму концепції «сродної праці» Г. Сковороди обґрунтовується психологічна проблема життєтворчого самоздійснення нової генерації українців. Гуманістичні ідеї «сродності», «філософії серця», свободолюбства видатного українського філософа осмислюються як психологічні орієнтири духовно-інтелектуального становлення зростаючої особистості. Ключові слова: «сродна праця», особистість, самопізнання, [...]

ПРОБЛЕМА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

By |2023-08-29T20:25:46+02:0030 июля, 2023|Рубрики: Научные статьи|Метки: , , , , , , , |

ПРОБЛЕМА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ У статті розглянуто проблему духовно-морального виховання підростаючого покоління. Окреслено особливе значення становлення особистості, яка поряд із розвиненими інтелектуальними здібностями має володіти значним духовним потенціалом, моральними ідеалами та цінностями. Проаналізовано два умовні рівні самопізнання. Ключові слова: духовно-моральне виховання, підростаюче покоління,інтелектуальні здібності, рівні самопізнання,моральні ідеали та цінності. Заміщак М. І. кандидат [...]

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЫ В РАЗВИТИИ ДУХОВНОСТИ ЛИЧНОСТИ

By |2023-08-02T18:49:41+02:0016 июля, 2023|Рубрики: Научные статьи|Метки: , , , , , , , |

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЫ В РАЗВИТИИ ДУХОВНОСТИ ЛИЧНОСТИ У статті визначено суть мови, іншомовної культури та духовності як унікальних феноменів, висвітлено взаємозв’язок між ними. З’ясовано роль і значення іншомовної культури в розвитку духовності особистості. Виокремлено необхідні передумови формування в суб’єктів навчання цієї культури. Ключові слова: роль, значення, іншомовна культура, духовність, особистість. Ткачов А. [...]

ЗНАЧЕНИЕ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН

By |2023-08-02T18:49:55+02:0011 июля, 2023|Рубрики: Научные статьи|Метки: , , , , , , |

ЗНАЧЕНИЕ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН У статті розкриваються такі поняття, як: «духовність» та «духовна культура», порушуються питання підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін, їх спілкування, розкривається значення вокального мистецтва для професійного становлення та формування морально-естетичних цінностей педагога. Приділено особливу увагу духовній музиці як невичерпному джерелу позитивного впливу на особистість. Ключові слова: духовна [...]

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

By |2023-06-21T07:35:37+02:0021 июня, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , , , |

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ Структура духовності особистості визначає зміст і структуру сучасної освіти, дозволяючи стверджувати, що «зміст сучасної освіти визначається характером і організацією життя суспільства» і полягає в передачі і засвоєнні досвіду виховання попередніх поколінь, розвитку духовності особистості, вихованні та розвитку гуманістичних якостей. Ключові слова: особливості, формування, духовність, молодші школярі. Підан А. [...]

ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

By |2023-11-07T19:17:11+02:0020 июня, 2023|Рубрики: Latest Publications|Метки: , , , , , , , |

ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА Духовно-інтелектуальне навчання і виховання майбутніх фахівців сфери фізичної культури та спорту має велике значення для їх подальшої професійної діяльності. Воно відбувається з огляду на напрямки роботи тренерів у площині освітнього процесу, під час виховних, спортивно-масових заходів та участі студентів у спортивних секціях під [...]

Go to Top