ВИМОГИ ДО ВЧИТЕЛЯ В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ

By |2023-09-07T09:32:08+02:00September 2nd, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , |

ВИМОГИ ДО ВЧИТЕЛЯ В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ У статті проаналізовано основні вимоги до вчителя в західноєвропейській педагогічній думці. Установлено, що формулювання зазначених вимог було пов’язано з: працями відомих філософів давніх часів, поглядами англійських, німецьких та французьких педагогів, створенням ЮНЕСКО, затвердженням Всесвітньої Декларації прав людини та деякими іншими чинниками. Ключові слова: вчитель, вимоги, педагогічна думка, [...]

ЗНАЧЕННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН

By |2023-08-02T18:49:55+02:00July 11th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , |

ЗНАЧЕННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН У статті розкриваються такі поняття, як: «духовність» та «духовна культура», порушуються питання підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін, їх спілкування, розкривається значення вокального мистецтва для професійного становлення та формування морально-естетичних цінностей педагога. Приділено особливу увагу духовній музиці як невичерпному джерелу позитивного впливу на особистість. Ключові слова: духовна [...]

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

By |2023-07-03T17:08:47+02:00July 3rd, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , |

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У статі розкрито актуальність формування духовної культури у молодшому шкільному віці, визначено зміст поняття «духовна культура» та окреслено роль вчителя у цьому процесі її формування; розкрито створення умов, які сприятимуть формуванню духовної культури в учнів; схарактеризовано напрями роботи педагога, які впливатимуть на духовну культуру учнів . Ключові [...]

ДУХОВНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

By |2023-10-05T10:32:25+02:00February 17th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , |

ДУХОВНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПЕРЕДМОВА В. А. БОРИСОВА до IV випуску міжнародного періодичного рецензуємого збірника наукових праць “Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті” ISSN 2708-4809 доцента, кандидата філологічних наук, проректора з навчально-наукової роботи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Шановні колеги! Через постійні виклики та кризи сучасного світу від [...]

Go to Top