ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ В ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

By |2023-07-10T18:11:44+02:00March 23rd, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , |

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ В ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ Сьогодні освіта є не лише процесом, що передбачає впливи через виховання і навчання на особистість, та результатом засвоєння особистістю певної системи знань, умінь, навичок і морально-етичної культури, а й головним джерелом перетворення інвестицій на людський капітал. Необхідність всебічного розвитку молодого покоління викликана біфуркацією в суспільстві та [...]