РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНШОМОВНОЇ КУЛЬТУРИ В РОЗВИТКУ ДУХОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

By |2023-08-02T18:49:41+02:00July 16th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , |

РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНШОМОВНОЇ КУЛЬТУРИ В РОЗВИТКУ ДУХОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У статті визначено суть мови, іншомовної культури та духовності як унікальних феноменів, висвітлено взаємозв’язок між ними. З’ясовано роль і значення іншомовної культури в розвитку духовності особистості. Виокремлено необхідні передумови формування в суб’єктів навчання цієї культури. Ключові слова: роль, значення, іншомовна культура, духовність, особистість. Ткачов А. [...]

ЗНАЧЕННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН

By |2023-08-02T18:49:55+02:00July 11th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , |

ЗНАЧЕННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН У статті розкриваються такі поняття, як: «духовність» та «духовна культура», порушуються питання підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін, їх спілкування, розкривається значення вокального мистецтва для професійного становлення та формування морально-естетичних цінностей педагога. Приділено особливу увагу духовній музиці як невичерпному джерелу позитивного впливу на особистість. Ключові слова: духовна [...]

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

By |2023-07-03T17:08:47+02:00July 3rd, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , |

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У статі розкрито актуальність формування духовної культури у молодшому шкільному віці, визначено зміст поняття «духовна культура» та окреслено роль вчителя у цьому процесі її формування; розкрито створення умов, які сприятимуть формуванню духовної культури в учнів; схарактеризовано напрями роботи педагога, які впливатимуть на духовну культуру учнів . Ключові [...]

ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В НАЦІОНАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ

By |2023-08-02T18:46:41+02:00June 8th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , , |

ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В НАЦІОНАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ Стаття присвячена вивченню можливостей використання музичного мистецтва у національному виховання студентів. Визначено засоби музичного мистецтва, які застосовуються з метою національного виховання, зокрема: сприймання музики; виконавська діяльність; спів; гра на музичних інструментах; залучення до освітнього процесу спецкурсів національно-музичної спрямованості; позааудиторна робота, що поєднує національне виховання і музичне мистецтво; [...]

ФОРМУВАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ОСНОВА ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

By |2023-08-02T18:47:26+02:00May 17th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , |

ФОРМУВАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ОСНОВА ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У статті розкриваються визначення та структурні моделі етнокультури та етнокультурної освіти. Розглядається формування етнокультурної компетентності особистості. Виявляються умови формування етнокультурної компетентності, розглядаються її види (приватний, комплексний, цілісний) та рівні (низький, середній, високий). Ключові слова: етнокультура, етнокультурна компетентність, етнокультурна освіта, етнокультурне виховання, професійне навчання. Косиченко [...]

ЗМІСТ КУЛЬТУРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

By |2023-07-10T18:14:02+02:00March 4th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , |

ЗМІСТ КУЛЬТУРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У статті проаналізовано підходи дослідників до визначення суті культуротворчої діяльності. Визначено її мету і завдання в контексті підготовки педагогічних працівників у закладах вищої педагогічної освіти. Зроблено висновок про те, що культуротворча діяльність у закладах вищої педагогічної освіти покликана сприяти самовизначенню особистості майбутнього педагога, його самореалізації, підвищенню рівня [...]

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

By |2023-07-10T18:14:19+02:00March 3rd, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , |

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.14 Представлено концепцію виховної діяльності викладача вищої школи, яка відображає три основних підпростори: структурний, праксиологічний та аксіологічний. Окреслена концепція є основою для вироблення стратегії і тактики організації професійної підготовки майбутніх педагогів, вдосконалення їх виховної майстерності. Ключові слова: викладач вищої школи, виховна діяльність, системний базис, професіоналізм. Дубасенюк О. [...]

ВИХОВАННЯ ДУХОВНОСТІ ЗАСОБАМИ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

By |2023-03-16T10:16:49+02:00February 22nd, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , |

ВИХОВАННЯ ДУХОВНОСТІ ЗАСОБАМИ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.04 У статті зазначено, що естетичне виховання є складовою професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. Музика відіграє велику роль в духовній культурі та моральному образі учнів, яка впливає на емоційний світ школяра і покращує його душу. Ключові слова: музичне мистецтво, виховання, естетичне виховання, духовна [...]

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДУХОВНОСТІ ПЕДАГОГА ОСНОВ ЗДОРОВ’Я

By |2023-02-19T11:25:19+02:00February 19th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , |

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДУХОВНОСТІ ПЕДАГОГА ОСНОВ ЗДОРОВ’Я 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.02 Сучасне уявлення про людину і провідну роль духовності в її розвитку свідчить, що людина не тільки розумна істота, фізичне тіло, але й нероздільна структура, яка складається з духу, душі та тіла. Відповідно сучасним уявленням людина постає перед нами як істота, що складається з фізичного [...]

Go to Top