НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЧЕРЕЗ НАВЧАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ УКРАЇНСЬКОГО ВІРШУВАННЯ

By |2023-08-02T18:45:13+02:00June 25th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , |

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЧЕРЕЗ НАВЧАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ УКРАЇНСЬКОГО ВІРШУВАННЯ У статті здійснено спробу проаналізувати ефективність впливу уміння складати віршовані рядки на національно-патріотичне виховання молодого покоління, описано елементи українського поетичного мистецтва та рекомендовано цікаві методичні прийоми навчання складати вірші. Ключові слова: елементарна теорія віршування, строфа, рима, вірш, методичні прийоми навчання віршуванню. Похилюк О. М. кандидат філологічних наук, [...]

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

By |2023-06-21T07:35:37+02:00June 21st, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , , |

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Структура духовності особистості визначає зміст і структуру сучасної освіти, дозволяючи стверджувати, що «зміст сучасної освіти визначається характером і організацією життя суспільства» і полягає в передачі і засвоєнні досвіду виховання попередніх поколінь, розвитку духовності особистості, вихованні та розвитку гуманістичних якостей. Ключові слова: особливості, формування, духовність, молодші школярі. Підан А. [...]

САМОТВОРЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЇ ДУХОВНОСТІ

By |2023-06-17T20:19:50+02:00June 17th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , |

САМОТВОРЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЇ ДУХОВНОСТІ У статті розглянуто взаємозв’язок духовності та процесу самотворення. Проаналізовано основні характеристики та структурні компоненти духовного розвитку особистості. Охарактеризовано риси духовнорозвиненої особистості через призму пізнання, самовдосконалення, самотворення та реалізацію власного потенціалу через вчинок. Ключові слова: самотворення, духовність, самовдосконалення, вчинок. Мельничук І. Я. кандидат психологічних наук, доцент, Центральноукраїнський державний університет [...]

ПІЗНАВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ЯК РИСА ОСОБИСТОСТІ

By |2023-06-12T10:09:40+02:00June 12th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , , , , |

ПІЗНАВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ЯК РИСА ОСОБИСТОСТІ Дана стаття присвячена характеристиці пізнавальної активності як риси особистості. Розкрито суть понять «активність» і «пізнавальна активність». Визначено ознаки та види пізнавальної активності. Висвітлено зв’язок пізнавальної активності із пізнавальними потребами, мотивами та пізнавальним інтересом особистості. Ключові слова: активність, пізнавальна активність, особистість, інтерес, мотив, потреба, навчання. Лі Цяньє Харківський національний педагогічний [...]

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

By |2023-08-02T18:47:01+02:00May 22nd, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , |

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У статті розкрито необхідність і актуальність морально-етичного виховання майбутніх військовослужбовців, окреслено різні його аспекти. Представлено процес формування морально-етичних якостей майбутніх військових на чотирьох етапах освітнього процесу і подальшого кар’єрного зростання: відбору, підготовки, навчання, кар’єрного зростання. Ключові слова: майбутні офіцери, морально-етичне виховання, професійна підготовка, лідерство, навчання. Крокун-Баранова А. П., Магілін О. [...]

ДУХОВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

By |2023-08-02T18:47:13+02:00May 21st, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , |

ДУХОВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ Ця стаття присвячена обговоренню питання духовності в контексті викладання деяких аспектів духовної допомоги здобувачам закладів вищої медичної освіти. На нашу думку, надзвичайно важливим є навчання таким базовим духовним компетенціям, як навички оцінки духовних потреб пацієнта, методів духовної підтримки, напрацювання навички активного слухання, які сприятимуть суттєвому [...]

ПЕДАГОГІКА ДУХОВНОСТІ

By |2023-02-18T12:51:57+02:00February 18th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , |

ПЕДАГОГІКА ДУХОВНОСТІ https://doi.org/10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.01 У статті запропоновано використання педагогіки духовності для духовного навчання та виховання молоді. Представлено її мету, принципи. Зроблено акцент та доречності використання синергетичного підходу для розвитку духовності людини. Окреслено образ нової ноосферної особистості як такої, яка постійно займається власним самовдосконаленням та прагне до внутрішньої гармоній. Ключові слова: ноосферна освіта, педагогіка духовності, духовне [...]

Go to Top