ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОЛОДІ: ВИТОКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

By |2023-09-07T09:31:25+02:00August 21st, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , |

ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОЛОДІ: ВИТОКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ У роботі розглядаються тенденції духовно-морального виховання молоді європейських країн. Розкриваються специфічні особливості їх освітньо-виховного процесу, визначаються риси виховання європейської молоді, розкриваються основні напрямки формування культурно-моральних цінностей, ключові особистісні морально-духовні якості молодого покоління. Ключові слова: духовність, духовно-моральне виховання, виховання, Західна Європа, молодь. Вишняк М. В. здобувачка [...]

ОСВІТНЯ МОБІЛЬНІСТЬ У ПРОБЛЕМНОМУ ПОЛІ АКМЕОЛОГІЇ

By |2023-08-29T20:27:18+02:00August 15th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , |

ОСВІТНЯ МОБІЛЬНІСТЬ У ПРОБЛЕМНОМУ ПОЛІ АКМЕОЛОГІЇ В статті розглянуто педагогічні можливості освітньої мобільності в контексті неперервної освіти для вдосконалення та самовдосконалення, розвитку та саморозвитку людини, розширення та вдосконалення її компетенцій як у період навчання, так і протягом життя, формування та розширення межі світосприйняття, критичного мислення та ініціативності, розвитку потенціалу людини та сприяння кар’єрному росту [...]

НООСФЕРНА ОСВІТА ЯК БІОАДЕКВАТНА МЕТОДИКА АВТЕНТИЧНОЇ ОСВІТИ

By |2023-06-22T17:50:14+02:00June 22nd, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , , |

НООСФЕРНА ОСВІТА ЯК БІОАДЕКВАТНА МЕТОДИКА АВТЕНТИЧНОЇ ОСВІТИ Проілюстровано сутність та методичні прийми ноосферної освіти як біоадекватної методики. Наведено практичний досвід впровадження системи ноосферної совіти в умовах закладів освіти. Запропоновано формування механізмів ефективного навчання на основі середовищеформуючої діяльності, зокрема організації екологічних та родових поселень. Ключові слова: екологічні та родові поселення, методика, ноосферна освіта, позашкільна освіта, [...]

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

By |2023-11-07T19:17:11+02:00June 20th, 2023|Categories: Latest Publications|Tags: , , , , , , , |

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ Духовно-інтелектуальне навчання і виховання майбутніх фахівців сфери фізичної культури та спорту має велике значення для їх подальшої професійної діяльності. Воно відбувається з огляду на напрямки роботи тренерів у площині освітнього процесу, під час виховних, спортивно-масових заходів та участі студентів у спортивних секціях під [...]

ПІЗНАВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ЯК РИСА ОСОБИСТОСТІ

By |2023-06-12T10:09:40+02:00June 12th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , , , , |

ПІЗНАВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ЯК РИСА ОСОБИСТОСТІ Дана стаття присвячена характеристиці пізнавальної активності як риси особистості. Розкрито суть понять «активність» і «пізнавальна активність». Визначено ознаки та види пізнавальної активності. Висвітлено зв’язок пізнавальної активності із пізнавальними потребами, мотивами та пізнавальним інтересом особистості. Ключові слова: активність, пізнавальна активність, особистість, інтерес, мотив, потреба, навчання. Лі Цяньє Харківський національний педагогічний [...]

ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В НАЦІОНАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ

By |2023-08-02T18:46:41+02:00June 8th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , , |

ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В НАЦІОНАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ Стаття присвячена вивченню можливостей використання музичного мистецтва у національному виховання студентів. Визначено засоби музичного мистецтва, які застосовуються з метою національного виховання, зокрема: сприймання музики; виконавська діяльність; спів; гра на музичних інструментах; залучення до освітнього процесу спецкурсів національно-музичної спрямованості; позааудиторна робота, що поєднує національне виховання і музичне мистецтво; [...]

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

By |2023-05-04T08:28:23+02:00May 4th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , |

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У статті здійснено науковий аналіз проблеми формування компетентності професійного саморозвитку майбутніх учителів. Визначено, що професійний саморозвиток майбутніх учителів — це безперервний процес цілеспрямованого розкриття своїх потенційних можливостей та здібностей, що дозволяє найбільш ефективно здійснювати різні види професійної діяльності. Ключові слова: компетентність, формування компетентності, професійний саморозвиток, майбутні учителі. Ільїна [...]

МОРАЛЬНО-ДУХОВНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА: СУТЬ ПОНЯТЬ

By |2023-04-14T11:26:17+02:00April 14th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , |

МОРАЛЬНО-ДУХОВНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА: СУТЬ ПОНЯТЬ У статті акцентовано увагу на важливості морально-духовного виховання дітей та молоді. Звернено увагу на те, що моральність є складовою духовності і проявляється в таких якостях особистості, як доброта, милосердя, гуманізм, свобода, любов, повага до ближнього тощо. Розкрито суть поняття «моральне духовне виховання» щодо різних вікових категорій здобувачів [...]

РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК У СУЧАСНОМУ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ

By |2023-03-16T10:13:47+02:00March 16th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , |

РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК У СУЧАСНОМУ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.33 У процесі духовного та соціального розвитку особистості, формування її світогляду та активної соціальної позиції велика роль соціально-гуманітарного знання. Новий стиль мислення в сучасних соціально-гуманітарних науках включає зміну характеру пізнавальної діяльності: єдність процесів і методів наукового пізнання, гнучкість і багатогранність мислення, взаємозв’язок інтуїтивного, емоційно-чуттєвого, наочно-образного і логічного [...]

Go to Top