ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ В XXI СТОЛІТТІ»

By |2023-11-07T19:13:24+02:00September 7th, 2023|Categories: Новости|Tags: , , , , , |

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Духовно-інтелектуальне виховання і навчання в XXI столітті», яка буде проводитися 27 жовтня 2023 р. он-лайн. Напрями роботи конференції Теоретичні основи духовно-інтелектуального виховання і навчання. Методологія духовно-інтелектуального виховання і навчання. Психологічні та акмеологічні питання духовно-інтелектуального виховання і навчання. Історичні та порівняльні аспекти [...]

НООСФЕРНА ОСВІТА ЯК БІОАДЕКВАТНА МЕТОДИКА АВТЕНТИЧНОЇ ОСВІТИ

By |2023-06-22T17:50:14+02:00June 22nd, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , , |

НООСФЕРНА ОСВІТА ЯК БІОАДЕКВАТНА МЕТОДИКА АВТЕНТИЧНОЇ ОСВІТИ Проілюстровано сутність та методичні прийми ноосферної освіти як біоадекватної методики. Наведено практичний досвід впровадження системи ноосферної совіти в умовах закладів освіти. Запропоновано формування механізмів ефективного навчання на основі середовищеформуючої діяльності, зокрема організації екологічних та родових поселень. Ключові слова: екологічні та родові поселення, методика, ноосферна освіта, позашкільна освіта, [...]

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

By |2023-07-10T18:10:38+02:00April 6th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , |

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ У статті автор доводить, що для якісної підготовки майбутніх фахівців у закладах фахової передвищої освіти позитивним є створення освітнього середовища, яке поєднує духовні й інтелектуальні складники. Саме на заняттях з української літератури ми можемо формувати світогляд, культуру, громадську зрілість і [...]

ПРОЄКТНЕ НАВЧАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

By |2023-07-10T18:11:16+02:00March 27th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , |

ПРОЄКТНЕ НАВЧАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ Сьогодні випускник закладу вищої освіти мусить бути не тільки професіоналом своєї справи, а і мати здатність до проєктування. З цією метою у практиці викладання необхідно широко використовувати проєктне навчання. У статті визначені основні риси проєктної діяльності студентів. Окреслені сфери застосування проєктної діяльності. Сформульовані [...]

ДУХОВНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

By |2023-10-05T10:32:25+02:00February 17th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , |

ДУХОВНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПЕРЕДМОВА В. А. БОРИСОВА до IV випуску міжнародного періодичного рецензуємого збірника наукових праць “Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті” ISSN 2708-4809 доцента, кандидата філологічних наук, проректора з навчально-наукової роботи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Шановні колеги! Через постійні виклики та кризи сучасного світу від [...]

Go to Top