АКМЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

By |2023-08-29T20:26:49+02:00August 10th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , |

АКМЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У статті наголошено на необхідності дотримання акмеологічного підходу в процесі духовно-морального виховання студентської молоді. Доведено, що наскрізний процес духовно-інтелектуального виховання студентської молоді, який формує вищі соціальні ідеали, є одним із головних компонентів стратегії закладу вищої освіти. Ключові слова: духовно-інтелектуальне виховання, студентська молодь, заклад вищої освіти, акмеологія. Смеречак Л. [...]

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК СКЛАДОВА ДУХОВНОГО ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

By |2023-07-10T18:08:40+02:00April 26th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , |

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК СКЛАДОВА ДУХОВНОГО ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У статті розглянуто питання співвідношення процесів формування іншомовної комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти та їхнього духовного й інтелектуального навчання. Установлено, що вони перебувають в меронімічній та діалектичній взаємодії. Ключові слова: духовне та інтелектуальне навчання, здобувачі вищої освіти, іншомовна комунікативна компетентність, формування. [...]

ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИТАЦЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ТА ВИХОВАТЕЛІВ ЗДО В АСПЕКТІ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

By |2023-07-10T18:09:06+02:00April 24th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , |

ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИТАЦЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ТА ВИХОВАТЕЛІВ ЗДО В АСПЕКТІ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ У статті на основі узагальнення результатів проведеного дослідження окреслено особливості читацького портрета сучасного студента — майбутнього учителя початкових класів і вихователя закладу дошкільної освіти. Встановлено взаємозв’язок між ставленням до читання в дитинстві та формуванням професійної читацької компетентності в [...]

ВПЛИВ МЕДІА НА ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

By |2023-07-10T18:12:10+02:00March 18th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , |

ВПЛИВ МЕДІА НА ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У статті розкрито підходи щодо трактування поняття духовно-інтелектуального виховання, розкрито вплив медіа (мультфільмів, фільмів, відеоігор) на духовно-інтелектуальний розвиток молодших школярів. Проаналізовано найкращі зразки, які можна використовувати у школі. Ключові слова: медіа, мультфільми, дитячі фільми, відеоігри, духовно-інтелектуальне виховання, духовність, духовно-інтелектуальний розвиток. 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.35 Цукалова О. С. здобувачка другого [...]

РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК У СУЧАСНОМУ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ

By |2023-03-16T10:13:47+02:00March 16th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , |

РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК У СУЧАСНОМУ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.33 У процесі духовного та соціального розвитку особистості, формування її світогляду та активної соціальної позиції велика роль соціально-гуманітарного знання. Новий стиль мислення в сучасних соціально-гуманітарних науках включає зміну характеру пізнавальної діяльності: єдність процесів і методів наукового пізнання, гнучкість і багатогранність мислення, взаємозв’язок інтуїтивного, емоційно-чуттєвого, наочно-образного і логічного [...]

МАЙСТЕРНІСТЬ ВЗАЄМОВІДНОСИН ЯК МЕТА ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

By |2023-03-16T18:15:17+02:00March 15th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , , , , |

МАЙСТЕРНІСТЬ ВЗАЄМОВІДНОСИН ЯК МЕТА ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.32 Розглянуто питання взаємовідносин як предмета духовно-інтелектуального виховання: їх значення в житті людини, основні види, ступені розвитку та правила формування. Показана необхідність навчання цим питанням через окремий предмет шкільної програми для цілеспрямованої підготовки молодих людей до самостійного життя. Ключові слова: виховання, взаємини, почуття, дружба, кохання. Хвостиченко О. М. [...]

ЗМІСТ КУЛЬТУРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

By |2023-07-10T18:14:02+02:00March 4th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , |

ЗМІСТ КУЛЬТУРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У статті проаналізовано підходи дослідників до визначення суті культуротворчої діяльності. Визначено її мету і завдання в контексті підготовки педагогічних працівників у закладах вищої педагогічної освіти. Зроблено висновок про те, що культуротворча діяльність у закладах вищої педагогічної освіти покликана сприяти самовизначенню особистості майбутнього педагога, його самореалізації, підвищенню рівня [...]

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

By |2023-07-10T18:14:19+02:00March 3rd, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , |

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.14 Представлено концепцію виховної діяльності викладача вищої школи, яка відображає три основних підпростори: структурний, праксиологічний та аксіологічний. Окреслена концепція є основою для вироблення стратегії і тактики організації професійної підготовки майбутніх педагогів, вдосконалення їх виховної майстерності. Ключові слова: викладач вищої школи, виховна діяльність, системний базис, професіоналізм. Дубасенюк О. [...]

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

By |2023-03-16T10:15:45+02:00February 28th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , |

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.12 Стаття присвячена аналізу реалізації лінгвокультурологічної компетентності в знаннях матеріальної й духовної культури, історичному розвитку української нації, фольклорі, традиціях, звичаях та обрядах рідного народу, а також у вміннях реалізовувати культурознавчі знання в професійній діяльності. Наголошено на важливості виробити вміння характеризувати феномен української [...]

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В ДНІ ВІЙНИ: ДОСВІД ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ

By |2023-03-16T10:16:32+02:00February 23rd, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , |

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В ДНІ ВІЙНИ: ДОСВІД ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.05 У статті представлено досвід організації духовно-інтелектуального виховання в дні війни здобувачів рівня вищої освіти на прикладі діяльності Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Робота ведеться у відповідності до нормативних документів Університету та передбачає розвиток патріотизму і [...]

Go to Top