АКМЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

By |2023-08-29T20:26:49+02:00August 10th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , |

АКМЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У статті наголошено на необхідності дотримання акмеологічного підходу в процесі духовно-морального виховання студентської молоді. Доведено, що наскрізний процес духовно-інтелектуального виховання студентської молоді, який формує вищі соціальні ідеали, є одним із головних компонентів стратегії закладу вищої освіти. Ключові слова: духовно-інтелектуальне виховання, студентська молодь, заклад вищої освіти, акмеологія. Смеречак Л. [...]

ПОЛІКУЛЬТУРНА ОСВІТА Й ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ

By |2023-07-10T18:07:43+02:00May 6th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , |

ПОЛІКУЛЬТУРНА ОСВІТА Й ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ У публікації доведено актуальність проблеми полікультурної освіти й полікультурного виховання студентської молоді в умовах глобалізації суспільства. Проаналізовано різні підходи науковців до визначення суті цих процесів. Розкрито тісний взаємозв’язок та взаємовплив полікультурної освіти й полікультурного виховання. Ключові слова: полікультурна освіта, полікультурне виховання, студентська [...]

МОТИВАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНОГО ЗРОСТАННЯ

By |2023-03-31T21:34:54+02:00March 31st, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , |

МОТИВАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНОГО ЗРОСТАННЯ Стаття присвячена актуальній проблемі мотивації здобувачів вищої освіти до інтелектуально-духовного зростання. Розкрито взаємозв’язок духовного і цінностей особистості, суть поняття «духовність». Встановлено, що мотивувати здобувачів до інтелектуально-духовного зростання можливо завдяки: впровадження в теоретичний матеріал навчальних дисциплін проблем пов’язаних з духовними цінностями; впровадження в освітні програми окремих дисциплін; надання [...]

ПРОЄКТНЕ НАВЧАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

By |2023-07-10T18:11:16+02:00March 27th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , |

ПРОЄКТНЕ НАВЧАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ Сьогодні випускник закладу вищої освіти мусить бути не тільки професіоналом своєї справи, а і мати здатність до проєктування. З цією метою у практиці викладання необхідно широко використовувати проєктне навчання. У статті визначені основні риси проєктної діяльності студентів. Окреслені сфери застосування проєктної діяльності. Сформульовані [...]

Go to Top