ТВОРЧА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

By |2023-09-07T09:32:59+02:00July 1st, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , , |

ТВОРЧА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У статті проаналізовано наукові підходи до розуміння поняття «творча самореалізація особистості». Зазначено, що креативність є похідною ознакою творчої самореалізації як учителя, так й учнів. Уточнено компетентності, необхідні для формування творчої самореалізації та методи їх розвитку. Розглянуто бар’єри творчої самореалізації та надано перелік педагогічних засобів їхнього подолання. Ключові слова: самореалізація особистості, [...]

ФОРМУВАННЯ ЕМПАТІЙНО-РЕФЛЕКСИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА

By |2023-08-02T18:44:36+02:00June 30th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , |

ФОРМУВАННЯ ЕМПАТІЙНО-РЕФЛЕКСИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА У статті розкрито актуальність проблеми формування емпатійно-рефлексивної культури майбутніх учителів мистецької освітньої галузі, визначено суть цього феномену. Представлено концепцію формування досліджуваної якості в здобувачів мистецьких спеціальностей, яка містить взаємопов’язані концепти: методологічний, теоретичний, технологічний. Ключові слова: емпатія, рефлексія, емпатійно-рефлексивна культура, майбутні вчителі, мистецька освітня галузь. Ревенко І. [...]

ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

By |2023-07-10T18:09:50+02:00April 15th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , |

ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У статті розглянуто проблему інноваційної педагогічної діяльності як засобу професійного становлення майбутнього вчителя. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури визначено сутність поняття «інновація»; розглянуто спектр застосування педагогічних інновацій в освітньому процесі; охарактеризовано основні ознаки інноваційної педагогічної діяльності; визначено роль інноваційно-орієнтованого педагогічного середовища у професійному становленні майбутніх [...]

Go to Top