ТЕОРЕТИЧНІ Й ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДУХОВНОГО ТА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДИТИНИ

By |2023-07-02T12:32:03+02:00July 2nd, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , |

ТЕОРЕТИЧНІ Й ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДУХОВНОГО ТА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДИТИНИ Культура поведінки і спілкування має в собі здобутки виховання, рівень розвитку моральної складової особистості. Духовні знання повинні знайти форму втілення в діях, спілкуванні, відбиваючи глибину пізнання норм моралі і здатність втілити їх у життя. Тому засобами творення моральної культури є не лише просвіта, а й [...]

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ НОРМИ КУЛЬТУРИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

By |2023-07-10T18:11:59+02:00March 20th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , , , , , |

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ НОРМИ КУЛЬТУРИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я Запропоновано розв’язання проблеми формування міжособистісних стосунків у медичному закладі. Одним із шляхів розв’язання цієї проблеми є дотримання й культивування керівником закладу охорони здоров’я морально-етичних норм ділового спілкування в колективі. Заявлено ідею реалізації партнерських стосунків у колективі, що упереджує корупційні дії посадовців і виявлення недоброчесності у [...]

ОСВОЄННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ АНІМАЦІЙНОГО ДИЗАЙНУ

By |2023-10-05T10:31:27+02:00March 17th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , , , , , |

ОСВОЄННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ АНІМАЦІЙНОГО ДИЗАЙНУ Розглянуто духовні цінності особистості як внутрішній стан людини, зорієнтований на моральні норми співіснування в суспільстві, етичні правила поведінки й бережне ставлення до себе та до іншої людини. Виявлено чинники, що впливають на освоєння людиною духовних цінностей. Розкрито потенційні можливості засобів анімаційного дизайну, його вплив на формування духовних [...]

Go to Top