ФОРМУВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН УЧНІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ

By |2023-08-29T20:27:03+02:00August 14th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , |

ФОРМУВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН УЧНІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ У статті проаналізовано вплив позитивних міжособистісних взаємин учнів та сприятливої атмосфери уроку польської мови на рівень навчальних досягнень учнів, рівень їх пізнавальної активності, розвиток їх комунікативної і соціальної компетенцій, емоційне благополуччя та психічне здоров’я. Доведено необхідність цілеспрямованої підготовки майбутніх учителів до означеного виду діяльності. [...]