СЕРЕДОВИЩЕ В СИСТЕМІ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ ЯК ОБ’ЄКТ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ЗДОБУВАЧА

By |2023-07-18T19:48:49+02:00July 18th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , |

СЕРЕДОВИЩЕ В СИСТЕМІ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ ЯК ОБ’ЄКТ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ЗДОБУВАЧА У статті представлено результати дослідження суті освітнього середовища за критеріями духовно-інтелектуального розвитку особистості здобувача освіти в контексті розвитку особистісно зорієнтованої системи. Акцентується увага на умовах формування середовища відповідного типу, а також підходах до визначення базових показників діагностики його якості. Ключові слова: освітнє [...]

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

By |2023-05-13T09:25:39+02:00May 13th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , |

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У статті розкрито сутність понять «середовище», «освітнє середовище». Висвітлено особливості формування ефективного освітнього середовища: систематичність та послідовність, динамічний характер, спрямованість на розвиток та саморозвиток усіх суб’єктів освітнього процесу. Визначені етапи формування освітнього середовища: діагностика, проєктування, аналіз результатів. Ключові слова: середовище, освітнє середовище, особливості формування освітнього середовища. Кін О. М. [...]

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ШКОЛИ ЯК ФАКТОР ЗДОРОВОГО ДУХОВНО-ДУШЕВНО- ТІЛЕСНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

By |2023-07-10T18:08:03+02:00April 30th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , |

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ШКОЛИ ЯК ФАКТОР ЗДОРОВОГО ДУХОВНО-ДУШЕВНО-ТІЛЕСНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ Розкрито основні чинники створення освітнього середовища вальдорфської школи, орієнтованого на здоровий духовно-душевно-тілесний розвиток особистості: формування естетично-здорового освітнього простору (фізично-матеріального оточення); забезпечення сприятливого душевно-духовного оточення дитини. Ключові слова: вальдорфська школа, освітнє середовище, особистість, здоровий розвиток. Іонова О. М. доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії [...]

Go to Top