ПОЛІКУЛЬТУРНА ОСВІТА Й ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ

By |2023-07-10T18:07:43+02:00May 6th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , |

ПОЛІКУЛЬТУРНА ОСВІТА Й ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ У публікації доведено актуальність проблеми полікультурної освіти й полікультурного виховання студентської молоді в умовах глобалізації суспільства. Проаналізовано різні підходи науковців до визначення суті цих процесів. Розкрито тісний взаємозв’язок та взаємовплив полікультурної освіти й полікультурного виховання. Ключові слова: полікультурна освіта, полікультурне виховання, студентська [...]