САМОТВОРЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЇ ДУХОВНОСТІ

By |2023-06-17T20:19:50+02:00June 17th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , |

САМОТВОРЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЇ ДУХОВНОСТІ У статті розглянуто взаємозв’язок духовності та процесу самотворення. Проаналізовано основні характеристики та структурні компоненти духовного розвитку особистості. Охарактеризовано риси духовнорозвиненої особистості через призму пізнання, самовдосконалення, самотворення та реалізацію власного потенціалу через вчинок. Ключові слова: самотворення, духовність, самовдосконалення, вчинок. Мельничук І. Я. кандидат психологічних наук, доцент, Центральноукраїнський державний університет [...]

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

By |2023-05-13T09:25:39+02:00May 13th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , |

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У статті розкрито сутність понять «середовище», «освітнє середовище». Висвітлено особливості формування ефективного освітнього середовища: систематичність та послідовність, динамічний характер, спрямованість на розвиток та саморозвиток усіх суб’єктів освітнього процесу. Визначені етапи формування освітнього середовища: діагностика, проєктування, аналіз результатів. Ключові слова: середовище, освітнє середовище, особливості формування освітнього середовища. Кін О. М. [...]

АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

By |2023-07-10T18:13:07+02:00March 12th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , |

АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.23 Визначено професійне самовдосконалення викладача як здатність особистості долати стереотипи і перебудовувати власне мислення й професійну діяльність, досягати нових вершин саморозвитку. З’ясовано роль викладача в партнерській взаємодії в роботі із студентами, організації тренінгів, проведенні гостьових лекцій. Доведено, що знання й уміння з педагогічної [...]

«Освіта — кому і навіщо?»

By |2023-03-16T10:19:06+02:00May 27th, 2020|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , |

ОСВІТА — КОМУ І НАВІЩО? Л. М. Трусей, А. О. Мироненко Викладачі Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Навчати народ — значить робити його кращим; просвіщати — значить підвищувати його моральність; опанувати грамоту — значить оволодіти культурою. (В. Гюго) Освіта — це основа суспільного прогресу, який цілком залежить від її якості, а [...]

Go to Top