АКМЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

By |2023-08-29T20:26:49+02:00August 10th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , |

АКМЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У статті наголошено на необхідності дотримання акмеологічного підходу в процесі духовно-морального виховання студентської молоді. Доведено, що наскрізний процес духовно-інтелектуального виховання студентської молоді, який формує вищі соціальні ідеали, є одним із головних компонентів стратегії закладу вищої освіти. Ключові слова: духовно-інтелектуальне виховання, студентська молодь, заклад вищої освіти, акмеологія. Смеречак Л. [...]

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ПЕДАГОГІКИ ДОЗВІЛЛЯ

By |2023-08-02T18:51:04+02:00July 26th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , |

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ПЕДАГОГІКИ ДОЗВІЛЛЯ У сучасних умовах виховання задані орієнтири формування духовних цінностей молоді, її морального вигляду, соціально значущих позицій, що створюють образ нового покоління. Вища школа — це культурно-освітній, культурний та інтелектуальний простір. Обґрунтована необхідність професійної підготовки майбутніх педагогів до роботи з організації дозвілля дітей і підлітків. Ключові [...]

ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

By |2023-07-17T08:51:51+02:00July 17th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , , |

ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У представленій публікації розкрито суть духовних цінностей, наведено різні їх класифікації, визначено авторську точку зору з цього питання, проаналізовано можливості використання цифрових технологій для формування духовних цінностей студентської молоді, наведено приклади виховних заходів. Ключові слова: духовні цінності, студентська молодь, виховання, засіб, цифрові технології. Ткачов С. І. [...]

ПОЛІКУЛЬТУРНА ОСВІТА Й ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ

By |2023-07-10T18:07:43+02:00May 6th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , |

ПОЛІКУЛЬТУРНА ОСВІТА Й ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ У публікації доведено актуальність проблеми полікультурної освіти й полікультурного виховання студентської молоді в умовах глобалізації суспільства. Проаналізовано різні підходи науковців до визначення суті цих процесів. Розкрито тісний взаємозв’язок та взаємовплив полікультурної освіти й полікультурного виховання. Ключові слова: полікультурна освіта, полікультурне виховання, студентська [...]

Go to Top