ВПРОВАДЖЕННЯ ДУХОВНИХ І ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗЗСО

By |2023-04-10T11:20:54+02:00April 10th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , |

ВПРОВАДЖЕННЯ ДУХОВНИХ І ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗЗСО У статті зазначено низку проблем, які постають перед українським суспільством, значення ціннісних орієнтацій, моральних та духовних орієнтирів молодого покоління. Окреслено вагому роль директора школи у вибудовуванні освітнього процесу на аксіологічних засадах, а також важливі принципи щодо впровадження духовно-інтелектуальних цінностей в освітній процес. Ключові слова: освіта, [...]

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ЙОГО ГУМАНІЗАЦІЇ

By |2023-07-10T18:13:23+02:00March 9th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , |

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ЙОГО ГУМАНІЗАЦІЇ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.22 У статті актуалізовано проблему особливостей управління закладом освіти у контексті гуманізації. Розкрито сутність фасилітативного управління, яке дозволяє утримувати рівновагу між цілями і результатами та можливостями реальних людей і способами діяльності. Висвітлено підхід до управління з позиції лідерства. Установлено їх переваги та зазначено недоліки. Ключові слова: заклад освіти, [...]

Go to Top