ФОРМУВАННЯ ЕТИКО-ПАРТИСИПАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

By |2023-07-10T18:08:55+02:00April 25th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , |

ФОРМУВАННЯ ЕТИКО-ПАРТИСИПАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА У статті визначено основні чинники феномену формування етико-партисипативної культури майбутнього вчителя як педагогічної проблеми. Висвітлено соціальний контекст етико-партисипативної культури. Представлено трактування значення формування етико-партисипативної культури майбутнього вчителя та надано змістове наповнення її методологічного, теоретичного та практичного компонентів. Ключові слова: майбутній вчитель, етика, партисипативність, культура, змістове наповнення. [...]

ВИХОВАННЯ В ЕПОХУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

By |2023-07-10T18:09:17+02:00April 21st, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , |

ВИХОВАННЯ В ЕПОХУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ У статті розглянуто основні проблеми виховання в умовах цифровізації. Дано характеристику цифровому поколінню. Визначено напрямки процесу виховання в умовах цифровізації: добір педагогічних кадрів, підготовка методичного забезпечення, добір нових форм, методів та засобів виховання. Визначено проблеми цифровізації навчання та виховання. Ключові слова: цифровізація, виховання, Інтернет, цифрове покоління. Доценко С. О. доктор [...]

ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛЯ: ПОСТНЕКЛАСИЧНА ПАРАДИГМА ОСВІТИ

By |2023-07-10T18:13:44+02:00March 6th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , |

ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛЯ: ПОСТНЕКЛАСИЧНА ПАРАДИГМА ОСВІТИ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.18 У статті закцентовано увагу на важливості життєвотворчого потенціалу гуманітарних предметів (філософії, української мови, іноземної мови, історії, безпеки життєдіяльності). Проаналізовано ідеї Нової української школи. Звернено увагу на те, що в сучасних умовах розвитку національної системи освіти в Україні значно підвищуються вимоги до духовного зростання особистості. Ключові слова: [...]

Go to Top