МИСТЕЦЬКА ОСВІТА І ДУХОВНИЙ ВИМІР НАЦІОТВОРЕННЯ

By |2023-08-02T18:50:32+02:00July 24th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , |

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА І ДУХОВНИЙ ВИМІР НАЦІОТВОРЕННЯ Стаття присвячена актуальній проблемі національного відродження України. Визначаючи культуру як буття духу нації, автор піднімає питання про роль мистецької освіти у процесі виховання духовності. Звертається увага на постмодерністські тенденції сучасної вітчизняної художньої культури та можливі шляхи її подальшого розвитку. Ключові слова: культура, художня культура, мистецтво, мистецька освіта, духовність. [...]