МОРАЛЬНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТА: СТАВЛЕННЯ ДО ОБОВ’ЯЗКІВ

By |2023-08-09T17:47:09+02:00August 9th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , |

МОРАЛЬНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТА: СТАВЛЕННЯ ДО ОБОВ’ЯЗКІВ Основою особистості є моральний розвиток, який визначає її поведінку. Моральна особистість не завжди узгоджує свої дії з іншими людьми, часто керується власними інтересами. Успішність процесу залучення студента до моральних цінностей суспільства залежить від єдності моральної свідомості і поведінки. Визначальною у ньому є роль викладача. Ключові слова: моральний розвиток, [...]

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ В СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ КОНТЕКСТАХ

By |2023-08-02T18:40:42+02:00August 2nd, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , |

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ В СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ КОНТЕКСТАХ Інститут сім’ї рухається у фарватері глобалізації та одним з перших стикається з викликами та наслідками світових процесів. Родина є відображенням стану суспільства на поточному етапі розвитку, адже  саме сімейна структура має взаємодію з такими вимірами громадськості як: економіка, політика, інформація та  технології, культура, екологія та соціум, [...]

ІНТЕГРАЦІЯ БІОЛОГІЧНИХ ТА ЕТИЧНИХ ЗНАНЬ ЯК ЗАСІБ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ

By |2023-08-02T18:49:24+02:00July 10th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , , |

ІНТЕГРАЦІЯ БІОЛОГІЧНИХ ТА ЕТИЧНИХ ЗНАНЬ ЯК ЗАСІБ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ У статті розкрито значимість проблеми духовно-інтелектуального виховання школярів, що базується на єдності загальнолюдських або біосферних цінностей. Висвітлено чинники, які забезпечують інтеграцію біологічних та етичних знань. Охарактеризовано умови створення освітнього середовища, яке дозволяє забезпечити духовно-інтелектуальне виховання школярів. Ключові слова: інтеграція, біоетичні знання, аналогія, цінності, школярі. [...]

ПРОЄКТНЕ НАВЧАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

By |2023-07-10T18:11:16+02:00March 27th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , |

ПРОЄКТНЕ НАВЧАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ Сьогодні випускник закладу вищої освіти мусить бути не тільки професіоналом своєї справи, а і мати здатність до проєктування. З цією метою у практиці викладання необхідно широко використовувати проєктне навчання. У статті визначені основні риси проєктної діяльності студентів. Окреслені сфери застосування проєктної діяльності. Сформульовані [...]

КОМПЛЕКСНИЙ НЕФОРМАЛЬНИЙ ЛЕКТОРІЙ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО І ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКІВ

By |2023-07-10T18:11:35+02:00March 25th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , |

КОМПЛЕКСНИЙ НЕФОРМАЛЬНИЙ ЛЕКТОРІЙ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО І ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКІВ Стаття присвячена актуальній проблемі здоров’язбереження учнів підліткового віку. Розкрито взаємозв’язок духовного і фізичного здоров’я, суть поняття «здоров’язбережувальна компетентність» підлітка. Представлено тематику комплексного неформального лекторію, форми його впровадження в освітній процес ЗЗСО (лекція, тренінг, круглий стіл та ін.). Ключові слова: підліток, духовне здоров’я, здоров’язбережувальна [...]

ОСВОЄННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ АНІМАЦІЙНОГО ДИЗАЙНУ

By |2023-10-05T10:31:27+02:00March 17th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , , , , , |

ОСВОЄННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ АНІМАЦІЙНОГО ДИЗАЙНУ Розглянуто духовні цінності особистості як внутрішній стан людини, зорієнтований на моральні норми співіснування в суспільстві, етичні правила поведінки й бережне ставлення до себе та до іншої людини. Виявлено чинники, що впливають на освоєння людиною духовних цінностей. Розкрито потенційні можливості засобів анімаційного дизайну, його вплив на формування духовних [...]

ПРО СЕКУЛЯРНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДУХОВНОСТІ. ОСНОВНІ ЦІННОСТІ ДУХОВНОЇ ЛЮДИНИ

By |2023-03-13T21:29:36+02:00March 13th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , |

ПРО СЕКУЛЯРНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДУХОВНОСТІ. ОСНОВНІ ЦІННОСТІ ДУХОВНОЇ ЛЮДИНИ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.31 Пропонується секулярний підхід до визначення духовності на основі загальнолюдських цінностей без прив’язки до будь-яких релігій. Духовність розглядається як прояви всеосяжної Любові, Честі, Совісті, Волі, Відповідальності, Благородства та ін. При цьому ступінь розвиненості цих проявів людини складає суть духовності, мету духовного розвитку та показники [...]

Go to Top