Loading...
Головна2021-06-02T16:48:10+02:00

Hits: 3891

Напрямки досліджень

«Наше життя — це те, у що її перетворюють наші думки»
М. Аврелій II століття н.е.

Спектр наших наукових інтересів досить широкий. Крім фундаментальних досліджень зараз наші зусилля зосереджені на розробці основних положень для формування нової системи освіти. Освіту ми розглядаємо як нерозривний процес виховання і навчання. Якщо коротко, то головні питання, які слід тут вирішити, — це чому і як навчати, щоб в результаті сформувати гармонійну, щасливу і соціально відповідальну особу, здатну рости в особистісному плані все життя. Детальніше — у рубриці “Освіта”.

  • Философия – наука наук должна вернуть себе эту роль.

  • Онтология — наука о наилучшей организации жизни каждого человека и человечества.

  • Политология – наука о наилучшей организации общества.

  • Психология – наука о душе, дающая ключи к развитию личности.

Подробнее эти направления исследований раскрыты в соответствующих рубриках.

О нас

Наукові статті

Отчеты о проведенных исследованиях и полученных результатах.

Науково-популярні статті

Самые значимые результаты исследований и перспективы их применения в популярной форме.

Наши ПРОЕКТИ

Наши проекты имеют целью реализовать основные научные разработки на практике в жизни общества.

Нові публікації

Ниже Вы можете ознакомиться с последними публикациями нашего альманаха из различных разделов и рубрик.

ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Міністерство освіти і науки України Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (ХНПУ) Кафедра освітології та інноваційної педагогіки ХНПУ Науково-методична лабораторія духовно-інтелектуального виховання та навчання ХНПУ Науково-методична лабораторія освіти дорослих і педагогічного проєктування ХНПУ Науково-дослідна [...]

Запрошення до публикації статей

Шановні колеги! Запрошуємо до участі в підготовці до видання міжнародного рецензованої збірки наукових статей “Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в XXI столітті” (ISSN: 2708-4809) видавництва ВННОО за 2022 рік шляхом публікації Ваших статей з [...]

Інформ. лист

Міністерство освіти і науки України Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (ХНПУ) Кафедра освітології та інноваційної педагогіки ХНПУ Науково-методична лабораторія духовно-інтелектуального виховання та навчання ХНПУ Науково-методична лабораторія освіти дорослих і педагогічного проєктування ХНПУ Всесвітнє [...]

Про сенс життя, життєві цілі і джерела щастя

О смысле жизни, жизненных целях и источниках счастья А. Н. Хвостиченко, к.в.н., доцент Люди по-разному относятся к своей жизни. Если спросить человека: «Каков смысл вашей жизни, ради чего вы живете?», — то обнаружится, что [...]

Игорь Герцен, «Скорпион против ящера»

«Скорпион против ящера» «Что бы они там ни делали, мы должны делать это лучше!» После этого они стали побеждать, и – победили. А до того в их рядах царили отчаянье, пессимизм, апатия и жажда [...]

Запрошення до публікації статей

Шановні колеги! Запрошуємо до участі в підготовці до видання міжнародного рецензованої збірки наукових статей "Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в XXI столітті" (ISSN: 2708-4809) видавництва ВННОО за 2020 рік шляхом публікації Ваших статей з [...]

«Духовно-моральні константи у контексті спілкування…»

ДУХОВНО-МОРАЛЬНІ КОНСТАНТИ У КОНТЕКСТІ СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ В. В. Ворожбіт-Горбатюк д. пед. н., професор, професор кафедри історії педагогіки і порівняльної педагогіки, ХНПУ імені Г. С. Сковороди «Доля цілих народів найбільш залежить від [...]

«Забезпечення духовного розвитку молодших…»

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ Ю. Д. Бойчук д. пед. н., професор, проректор з наукової роботи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди О. С. Казачінер д. пед. н., [...]

«Виховання щасливої дитини в… Фінляндії…»

ВИХОВАННЯ ЩАСЛИВОЇ ДИТИНИ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ ФІНЛЯНДІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ О. Янкович д. пед. н., професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Куявсько-Поморська вища школа, м. Бидгощ (Польща) Одним із провідних [...]

«Основні проблеми формування методології інтелектуального навчання на основах духовності…»

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ НА ОСНОВАХ ДУХОВНОСТІ ТА МОРАЛЬНОСТІ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ ЗНАНЬ ТА ІНФОРМАЦІЇ О. В. Немцов к. е. н., проф., академік Міжнародної кадрової академії, президент НДО «Міжнародна академія з наукових [...]

«Духовно-людиномірна університетська освіта…»

ДУХОВНО-ЛЮДИНОМІРНА УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА ЯК ПІДСТАВА ОСМИСЛЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ІМПЕРАТИВУ ВИЖИВАННЯ ЛЮДСТВА В УМОВАХ НАСАЖДЕНИЯ СЬОМОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УКЛАДУ Г. В. Задорожний д. е. н., професор, академік Академії економічних наук України, академік Академії філософії господарства, Харківський [...]

«Физична абстракція «свободна енергія» в теорії та практиці…»

ФИЗИЧЕСКАЯ АБСТРАКЦИЯ «СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ» В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ Г. Л. Апанасенко Киевская медицинская академия последипломного образования М. С. Гончаренко Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина С. Д. Прасол [...]

«Можливості ноосферної освіти вже сьогодні»

МОЖЛИВОСТІ НООСФЕРНОЇ ОСВІТИ ВЖЕ СЬОГОДНІ П. М. Таланчук, Л. І. Ліщитович Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (Університет «Україна», Київ) Сьогодні ми все більше переконуємося в тому, що глобальний неоліберальний капіталізм, який останні 30 [...]

«Ціннісний підхід до навчання й виховання…»

ЦІННІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ ЯК ОСНОВА ГУМАНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ В ОСВІТІ Г. Жирська к. пед. н., доцент, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Реформування освітньо-виховного простору сучасної української школи в умовах євроінтеграції [...]

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ МОЛОДІ В ХХІ СТОЛІТТІ

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ МОЛОДІ В ХХІ СТОЛІТТІ Міжнародний збірник статей за загальною редакцією проф. В. П. Бабича, проф. Л. С. Рибалко Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародний збірник статей / [...]

КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ «ДИВО-21»

КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ «ДИВО-21» — ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ У ХХІ СТОЛІТТІ Концепція (третя редакція) розроблена колективом Всесвітнього наукового ноосферно-онтологічного товариства імені В. І. Вернадського як результат обговорення ключових питань освіти ХХІ століття в ході міжнародної [...]

Формування особистості… теорія свідомості…

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ: АНАЛОГИ В ІСТОРІЇ, АКТУАЛЬНІ ПІДХОДИ, ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ, ТЕОРІЯ СВІДОМОСТІ. АВТОРСЬКА КОНЦЕПЦІЯ Михайло Юрійович Міаніє Авторський Науково-навчальний Центр «Система акад. Міаніє М.Ю.», Харків Сучасна наука, включаючи психологію, з одного боку — стрімко розвивається, [...]

«Освіта — кому і навіщо?»

ОСВІТА — КОМУ І НАВІЩО? Л. М. Трусей, А. О. Мироненко Викладачі Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Навчати народ — значить робити його кращим; просвіщати — значить підвищувати його моральність; опанувати [...]

“Валеологические основы духовного развития личности”

ВАЛЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ Ю. Д. Бойчук д. пед. н., професор, проректор з наукової роботи Харківського національного педагогічного університетуімені Г. С. Сковороди Н. В. Науменко к. пед. н., викладач кафедри педагогіки та психології [...]

“Переорієнтація суспільної свідомості…”

ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ З БОРОТЬБИ НА ЄДНІСТЬ С. М. Олексюк Магістр за спеціальністю «Управління інноваційною діяльністю» Эксперт консультант Консалтинговой фірми «Результат» Переориентация общественного сознания с борьбы на единство Можете ли вы себе представить, что [...]

“Духовнiсть як процес самовдоск…”

УДК 130.3 ДУХОВНIСТЬ ЯК ПРОЦЕС САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ЛЮДИНИ Л. Г. Трусей Всесвітнє наукове ноосферно-онтологичне товариство, Харківський громадський фонд розвитку вищої освіти “Інтелект” В статті розглядається сутність духовності з позицій осмислення особистісних духовних трансформацій, що визначають сенс життя та [...]

“Духовна еволюція людини…”

ДУХОВНА ЕВОЛЮЦІЯ ЛЮДИНИ ЯК НАПРЯМ ЗБЕРЕЖЕННЯ І РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА Ю. Д. Бойчук д. пед. н., професор, проректор з наукової роботи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди М. С. Гончаренко д. б. н., [...]

Шахові моделі стосунків в суспільстві і їх вплив на формування світогляду індивіда

Олексій Сергійович Синьов Роль шахів у формуванні світогляду людини безперечно велика, попри те, що їх походження — навіть не гіпотеза, оскільки гіпотезі потрібні хоч якісь доказові підстави, а про походження шахів говорять тільки древні [...]

Проект «Реформування освіти» / «Освіта майбутнього»

М. Ю. Міаніє,  Авторський Науково-навчальний Центр «Система акад. Міаніє М.Ю.», Харків Можна сказати ми знаходимося в унікальній і в той же час сумній ситуації. З одного боку, в духовно-моральнiй сфері існує величезна кількість проблем: [...]

Наука та освіта в контексті сучасних вимог

Л. Г. Трусей  директор Харківського громадського фонду розвитку вищої освіти «Інтелект». Одним з основоположних принципів педагогіки є принцип науковості [1]. Без безперервного розвитку науки створити систему освіти актуальну часу неможливо. Відсутні фундаментальні наукові розробки [...]

концептуальні засади подолання сучасної антилюдської глобальної кризи

Задорожный Г. В., д. э. н., профессор, академик Академии философии хозяйства, академик Академии экономических наук Украины, академик Международной кадровой академии Образование – это познание жизни как целостного процесса…Образование должно помогать нам открывать вечные ценности, а [...]

Научно-Онтологические основы Духовно-интеллектуального воспитания и образования человека новой эпохи «ДИВО–21»

Бабич В. П., проф., доктор экон. наук (в контексте современной глобально-земной парадигмы 21-го века) Человечество медленно, но упорно движется многотрудными дорогами эволюции и исторического прогресса. Естественное, неугасимое желание людей жить на земной планете в [...]

Сознание — наш внутренний компьютер

А. Н. Хвостиченко, к.в.н., доцент Сознание... То, что всегда с нами, то, что мы и есть, по сути. То, что определяет, кем мы являемся, наши проблемы, достоинства, наши возможности. Благодаря ему, Человек постигает тайны [...]

Григорий Сковорода: философия счастья

Зміряли ми море, землю, повітря, небеса, потривожили внутрішність земельну ради металів, розмежували планети, повідшукували гори на місяці, найшли невидимих світів нещислиму кількість, будуємо дивовижні машини, засипаємо безодні, зупиняємо воду — Боже, чого ми тільки [...]

Читать все научные публикации
Читать все научно-популярные публикации

“To raise new questions, new possibilities, to regard old problems from a new angle, requires creative imagination and marks real advance in science.”

CORY NELSON, CHIEF SCIENTIST

Наши партнеры

Ассоциация русскоязычных ученых штата Массачусетс, г.Бостон, США

Ассоциация «Духовно-интеллектуальный выбор», г.Харьков, Украина

Харьковский общественный фонд развития высшего образования «Интеллект», г.Харьков, Украина

Центр гражданских инициатив «Восточная Звезда», г.Харьков, Украина

Созидая будущее

Наша цель — объединить людей (прежде всего деятелей науки, культуры, образования, политики, общественных движений), понимающих необходимость вывода Человечества из глобального кризиса и готовых для этого что-либо делать. 

Свяжитесь с нами
Go to Top