Hits: 111

Шановні колеги!

Запрошуємо до участі в підготовці до видання міжнародного рецензованої збірки наукових статей
“Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в XXI столітті” (ISSN: 2708-4809) видавництва ВННОО за 2020 рік шляхом публікації Ваших статей з актуальних питань системи освіти, покликаної формувати людей майбутнього — особистостей, здатних до щасливого життя шляхом самореалізації на своє і загальне благо, навчених позитивному образу мислення, яка відповідає вимогам XXI століття.

У новому (ІІ) випуску збірника передбачається публікація статей за такою тематикою:
0. Термінологічний (понятійний) апарат — визначення основних термінів, що вимагають однозначного розуміння в рамках системи освіти “ДИВО-21”

1. Розділ 1. Аналіз ситуації та актуальність системи освіти «ДИВО-21».

1.1. Аналіз ситуації в суспільстві і роль освіти.
1.2. Основні проблеми існуючої системи освіти.
1.3. Актуальність реформування системи освіти.

2. Розділ 2. Історичні та світоглядні передумови системи освіти

2.1. Самопізнання і розвиток, пізнання навколишнього світу – природне прагнення душі людини.
2.2. Найбільш успішні приклади розв’язання задач формування Особистості в історії.
2.3. Найбільш значущі приклади освіти сучасності.
2.4. Базові цінності, на яких формується духовний стрижень:
Базові духовні цінності особистості: щастя, любов, істина, добро, краса, честь, відповідальність, ін. — лежать в основі всіх людських чеснот. Базові цінності соціальних відносин: свобода, рівність, братерство. Базові цінності суспільства: людина, світ, розвиток, служіння, екологія.
2.5. Структура особистості: Ключові переконання (спрямованість). Самооцінка. Спрямованість. Стан. Якості (групи). Здібності (вміння і навички, звички — групи). Зовнішні прояви.
2.6. Висновки – необхідні умови для формування людини як особистості.

3. Розділ 3. Ключові положення системи освіти

3.1. Мета, виховні та навчальні завдання освіти.
3.2. Основні принципи і методи формування особистості.
3.3. Основні завдання з реформування системи освіти.

4. Розділ 4. Зміст освіти

4.1. Моральний стандарт як складова ведуча частина стандарту освіти всіх рівнів: ключові вимоги до морального стандарту; основні показники морального стандарту; критерії оцінки показників.
4.2.Структура системи освіти
4.3. Дисципліни / предмети типового навчального плану: Нові дисципліни цілеспрямованого формування особистості (їх суть). Традиційні дисципліни (підхід).
4.4. Організаційні питання (розподіл навчального часу; етапи реформування системи освіти; питання, які потребують вирішення в науці та державному управлінні, ін.).
4.5. Методики виховання і навчання і досвід їх застосування.

5. Розділ 5. Основи матеріально-технічного забезпечення системи освіти

5.1. Система освіти повинна стати пріоритетною статтею в бюджеті країни.
5.2. Розподіл коштів. пріоритети

Свої статті Ви можете направляти на адресу головного редактора збірника Олександра Миколайовича Хвостіченко e-mail: syshan4@gmail.com (тема листа “Стаття в збірник” ДИВО-21 “Прізвище І. О.)

Основні вимоги до оформлення та обсягу статей:
Обсяг — 5-10 стор. Друкованого тексту А4, шрифт Times New Roman, кегль 12, міжрядковий інтервал 1,5, поля 20-20-20-10 (праворуч).
На початку статті вказуються дані автора (співавторів): П. І. Б., науковий ступінь, вчене звання, місце роботи та посаду, e-mail, контактний телефон, кількість замовлених примірників друкованих видань збірника.
Кожен автор може подавати кілька статей, але в різні розділи / підрозділи збірки.
Файл зі статтею у форматі редактора Ms Word повинен в назві містити номер підрозділу збірки і прізвище автора (приклад: “4_3 = Прізвище ІО.doc”).

Статті приймаються до 20 листопада 2020 року.
Статті громадян України публікуються безкоштовно.
Орієнтовна вартість одного друкованого примірника збірника 130 грн.

Публікація збірника – січень 2021.

Редакція Альманаху бажає Вам високого творчого потенціалу і наукового натхнення!