Інформ. лист

By |2021-09-21T17:00:52+02:00September 21st, 2021|Categories: Latest Publications, Новости|

Міністерство освіти і науки України Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (ХНПУ) Кафедра освітології та інноваційної педагогіки ХНПУ Науково-методична лабораторія духовно-інтелектуального виховання та навчання ХНПУ Науково-методична лабораторія освіти дорослих і педагогічного проєктування ХНПУ Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство (США) ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ» (Україна) Університет третього віку в Громадкі (Республіка Польща) Педагогічний [...]

Запрошення до публікації статей

By |2020-10-27T21:46:34+02:00September 25th, 2020|Categories: Latest Publications, Новости|

Шановні колеги! Запрошуємо до участі в підготовці до видання міжнародного рецензованої збірки наукових статей "Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в XXI столітті" (ISSN: 2708-4809) видавництва ВННОО за 2020 рік шляхом публікації Ваших статей з актуальних питань системи освіти, покликаної формувати людей майбутнього — особистостей, здатних до щасливого життя шляхом самореалізації на своє і загальне [...]

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ МОЛОДІ В ХХІ СТОЛІТТІ

By |2020-06-16T22:17:40+02:00June 16th, 2020|Categories: Latest Publications, Базовые документы, Базовые документы, Научные статьи, Новости|

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ МОЛОДІ В ХХІ СТОЛІТТІ Міжнародний збірник статей за загальною редакцією проф. В. П. Бабича, проф. Л. С. Рибалко Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародний збірник статей / за заг. ред. проф. В. П. Бабича, проф. Л. С. Рибалко. Харків: Вид. ВННОТ, 2019. 470 с. ISSN: 2708-4809 У збірнику [...]

Монографія-2019

By |2020-06-16T21:34:37+02:00February 25th, 2020|Categories: Базовые документы, Базовые документы, Монографии, Новости|

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ МОЛОДІ В ХХІ СТОЛІТТІ Міжнародна колективна монографія за загальною редакцією проф. В. П. Бабича, проф. Л. С. Рибалко Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародна колективна монографія / за заг. ред. проф. В. П. Бабича, проф. Л. С. Рибалко. Харків: Вид. ВННОТ, 2019. 470 с. У монографії [...]

При Харківському Будинку вчених створена Рада наукової громадськості

By |2020-05-21T22:00:02+02:00November 21st, 2019|Categories: Новости|

29 жовтня в Харкові відбулися установчі збори зі створення Ради наукової громадськості при Харківському Будинку вчених. Рада заснована як постійно діючий колегіальний виборний орган, покликаний здійснювати координацію спільної мислетворчої діяльності представників різних наукових і світоглядних об’єднань, груп, течій, шкіл, фахівців в різних областях, представників освіти і культури, органів управління, ділових кіл і об’єднань громадян, що [...]

Прес-реліз семінара «Духовно-інтелектуальне виховання та навчання в XXI столітті»

By |2020-05-21T22:05:57+02:00September 20th, 2019|Categories: Новости|

17 сентября в Харьковском доме учёных состоялось очередное заседание научного семинара «Энергоинформационная и интеллектуально-духовная деятельность Вселенной и наше Мировоззрение» имени Д.А. Переверзева на тему «Духовно-интеллектуальное воспитание и обучение в XXI веке». На семинаре обсуждался доклад кандидата технических наук, вице-президента Всемирного научного ноосферно-онтологического общества, председателя Ассоциации «Духовно-интеллектуальный выбор» М. И. Зобова на тему «Концептуальные основания системы духовно-интеллектуального воспитания [...]

Международная научно-практическая конференция «Духовно-интеллектуальное воспитание и обучение в XXI веке»

By |2020-05-21T22:03:47+02:00May 29th, 2019|Categories: Новости|

23 мая в стенах Харьковского национального педагогического университета им. Г.С. Сковороды прошла Международная научно-практическая конференция «Духовно-интеллектуальное воспитание и обучение в XXI веке», с материалами которой, в том числе с фотографиями и полной видеозаписью, можно ознакомиться по адресу http://world-ontology.org/index.php?showforum=584. Цель конференции — определить, чему и как воспитывать и учить в XXI веке в рамках Концепции системы [...]

Духовность – наполненность Любовью (новости)

By |2020-05-21T22:08:15+02:00April 25th, 2019|Categories: Новости|

9-10 апреля в гостеприимных стенах Харьковского национального университета строительства и архитектуры на высоком духовном подъеме прошла Международная научно-практическая конференция «Духовність як складова Української державності» http://www.khntusg.com.ua/uk/node/1245. С программой конференции можно ознакомиться и скачать по адресу http://world-ontology.org/index.php?showtopic=405. Электронная версия сборника материалов конференции представлена на международной платформе научных исследованийAcademia.edu, откуда ее также можно скачать. От имени харьковского отделения Всемирного [...]

Народовластие — Real Democracy: видеомост Харьков – Лондон

By |2019-08-16T18:31:56+02:00December 24th, 2018|Categories: Новости|

20 декабря состоялась анонсированная в интернете видеоконференция сторонников идеи настоящей демократии (народовластия) Харькова и Лондона, представляющих, соответственно, Харьковское отделение Всемирного научного ноосферно-онтологического общества (ВННОО) и Real Democracy Movement (RDM) Великобритании http://world-ontology.org/index.php?showforum=573. Видео-мост был призван способствовать реализации инициативы харьковчан по учреждению Международного движения за реальную демократию, которая была оглашена организаторами и поддержана на мероприятии RDMв Уигане 24 [...]

МНК “Ноосферное образование в евразийском пространстве”

By |2019-08-16T18:34:16+02:00December 22nd, 2018|Categories: Новости|

6-7 декабря в Санкт-Петербурге прошла восьмая Международная научная конференция "Ноосферное образование в евразийском пространстве". Организатор - Смольный институт Российской академии образования. От Всемирного научного ноосферно-онтологического общества на конференции выступил с докладом  Алексей Сергеевич Синёв на тему "Культурологический аспект ноосферизации". В своём докладе А. С. Синёв сделал акцент на необходимости онтологизации деятельности человечества в целом и [...]

Go to Top