Інформ. лист

By |2021-09-21T17:00:52+02:00September 21st, 2021|Categories: Latest Publications, Новости|

Міністерство освіти і науки України Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (ХНПУ) Кафедра освітології та інноваційної педагогіки ХНПУ Науково-методична лабораторія духовно-інтелектуального виховання та навчання ХНПУ Науково-методична лабораторія освіти дорослих і педагогічного проєктування ХНПУ Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство (США) ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ» (Україна) Університет третього віку в Громадкі (Республіка Польща) Педагогічний [...]

Про сенс життя, життєві цілі і джерела щастя

By |2021-02-17T20:59:13+02:00February 16th, 2021|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

О смысле жизни, жизненных целях и источниках счастья А. Н. Хвостиченко, к.в.н., доцент Люди по-разному относятся к своей жизни. Если спросить человека: «Каков смысл вашей жизни, ради чего вы живете?», — то обнаружится, что многие даже не задумываются об этом: «Не знаю, живу и живу…». Кто-то скажет: «Я живу ради того-то…». Редко можно услышать: [...]

Игорь Герцен, «Скорпион против ящера»

By |2021-05-03T13:11:50+02:00November 3rd, 2020|Categories: Latest Publications, Творчество|

«Скорпион против ящера» «Что бы они там ни делали, мы должны делать это лучше!» После этого они стали побеждать, и – победили. А до того в их рядах царили отчаянье, пессимизм, апатия и жажда обвинять кого-то в своих бедах и неудачах. Всё как у нас сейчас. Весьма заурядный, едва ли обладающий сколь-нибудь выраженной художественной [...]

Запрошення до публікації статей

By |2020-10-27T21:46:34+02:00September 25th, 2020|Categories: Latest Publications, Новости|

Шановні колеги! Запрошуємо до участі в підготовці до видання міжнародного рецензованої збірки наукових статей "Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в XXI столітті" (ISSN: 2708-4809) видавництва ВННОО за 2020 рік шляхом публікації Ваших статей з актуальних питань системи освіти, покликаної формувати людей майбутнього — особистостей, здатних до щасливого життя шляхом самореалізації на своє і загальне [...]

«Духовно-моральні константи у контексті спілкування…»

By |2020-09-22T22:47:25+02:00September 22nd, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

ДУХОВНО-МОРАЛЬНІ КОНСТАНТИ У КОНТЕКСТІ СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ В. В. Ворожбіт-Горбатюк д. пед. н., професор, професор кафедри історії педагогіки і порівняльної педагогіки, ХНПУ імені Г. С. Сковороди «Доля цілих народів найбільш залежить від виховання молодих людей. Діти згодом складуть суспільство і будуть його членами. Вони створюють його добробут, якщо з юнацьких років наповнені [...]

«Забезпечення духовного розвитку молодших…»

By |2020-09-04T19:04:26+02:00September 4th, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ Ю. Д. Бойчук д. пед. н., професор, проректор з наукової роботи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди О. С. Казачінер д. пед. н., доценти кафедри здоровʼя людини, реабілітолоігї і спеціальної психології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди О. В. Мірошниченко к. [...]

«Виховання щасливої дитини в… Фінляндії…»

By |2020-08-30T18:44:03+02:00August 30th, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

ВИХОВАННЯ ЩАСЛИВОЇ ДИТИНИ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ ФІНЛЯНДІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ О. Янкович д. пед. н., професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Куявсько-Поморська вища школа, м. Бидгощ (Польща) Одним із провідних завдань Нової української школи є сформувати в учнів ключові компетентності для життя, які дадуть їм змогу стати конкурентоспроможними на ринках [...]

«Основні проблеми формування методології інтелектуального навчання на основах духовності…»

By |2020-07-27T20:10:58+02:00July 27th, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ НА ОСНОВАХ ДУХОВНОСТІ ТА МОРАЛЬНОСТІ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ ЗНАНЬ ТА ІНФОРМАЦІЇ О. В. Немцов к. е. н., проф., академік Міжнародної кадрової академії, президент НДО «Міжнародна академія з наукових фундаментальних та прикладних досліджень та розробок» Основою будь-якого теоретичного та методологічного забезпечення є найвища форма наукового знання — теорія. Окрім [...]

«Духовно-людиномірна університетська освіта…»

By |2020-07-15T21:08:33+02:00July 15th, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

ДУХОВНО-ЛЮДИНОМІРНА УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА ЯК ПІДСТАВА ОСМИСЛЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ІМПЕРАТИВУ ВИЖИВАННЯ ЛЮДСТВА В УМОВАХ НАСАЖДЕНИЯ СЬОМОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УКЛАДУ Г. В. Задорожний д. е. н., професор, академік Академії економічних наук України, академік Академії філософії господарства, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Науковий світогляд і якісно і кількісно втратив той основний масштаб, яким визначаються всі інші [...]

«Физична абстракція «свободна енергія» в теорії та практиці…»

By |2020-07-01T15:06:15+02:00July 1st, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

ФИЗИЧЕСКАЯ АБСТРАКЦИЯ «СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ» В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ Г. Л. Апанасенко Киевская медицинская академия последипломного образования М. С. Гончаренко Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина С. Д. Прасол Харьковское общество медицинской валеологии Введение физической абстракции «свободная энергия» [10, 6, 12] из биологии и физиологии в глоссарий культуры здоровья [...]

Go to Top